Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 /* /*]]>*/ /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

یا د ی از یک خا طره سر نو شت سا ز

صنف یک مد رسه بو د م بر مبنا ی غریزه ، شو خ ، آدم آزار، و نا را م بو دم , یک رو ز پیش از همه شا گردا ن  با پسر کا کا یم {داراب}از مد رسه گر یختم ومنظو رم از گریز رفتن برا ی شنا ورزی بود .

متاسفانه تا هنوز فن شنا ورز ی را نیا موخته بو دم، اما شیفته شنا ورز ی بو دم ، در سیصد متر مد رسه رو د خا نه قشنگ ،سر شا ر از خشم و شد ت جر یا ن دا شت و گذشتگان ما، کوف آبش نا م گذا شته بو دند .

کو ف با وجود زیبا ی ، مستی ، همیشه  سرو د هستی را با لحن دلنشین تر نم میکرد . اکثر شبها ی تا بستا ن در پهلو ی این رود خا نه میخوا بید یم و تا با مداد برا ی ما سرود زیر و بم تر نم میکرد.

تا اکنون سرو د ها ی که کو ف آب برا یم زمزمه کر ده است در گو شم گورا ، دلنیش و دارا ی مفا هیم شا عرا نه اند ، میتر سم اگر به تر جمه و تحشی آنها مبا درت کنم، ما نند سرو د ها ی تا گو ر که به در ی تر جمه شد ه اند بی معنا نشوند ، بگزا ر برا ی همیش صدا ی تر نم در رود خا نه مست کو ف آب بی تر جمه جر یا ن دا شته با شد.

و بر میگرد م  بر سر اصل مو ضو ع : همینکه در نزد یک رو د خا نه رسیده پیرا هنم را

از سر کشیده و دا خل آ ب شد م و آب با حر ص بی سا بقه مرا به درو ن خو د کشید ، با شد ت دست پا زدم بیرو نم کرد ، و مو ج رود خا نه دو با ره پا یم را به شد ت پایا ن  کشید و مرا تا بستر ریگها که در دل در یا بو دند پایا نتر کشید ، دو با ره با شد ت بیشتر تقلا کرد م و قتی که بیرو ن شد م در لب رو د خا نه بود م و دید م زند گی جریا ن دارد .

فردا دو با ره به تنها ی به رو د خا نه رفتم ، اما ورزش شنا ورزی را بلد شد ه بو دم ، البته بعد از دو با ر  بعد از اسا رت و شکنجه مو ج.

بلی به شها دت همه همبا زی ها یم من در آن رو ز گار در ورزش شنا از بهتر ینها بودم .

نهنگی بچه خود را چو خو ش گفت

به  دین  ما حرا م آمد کرا نه

به مو ج آو یز از سا حل بپر هیز

همه در یا ست ما را آشیا نه

 تاريخ : شنبه نهم شهریور ۱۳۹۲ | 14:48 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |

ربا عی

 نو ر وچرا غ و پنجره هر سه اسیر شد

شا عر غر یب و دیده او هم ضریر شد

تنها صدا ست مونس او در گداز روز

او را بسا ط زند گی شبه کویر شد

عزل

به پا سخ  آقای پرتو مرد درد و درک

{امشب صدا ی قا فله ء نور میر سد}

بر درب با غ لشکر زنبور میرسد

ای باغبان خسته و افسرده و مریض

فصل فر یب و غارت مزدور میر سد

بر خیز همتی که به تاراج میرویم

آ فت بباغ شاخهء  انگو ر میرسد

از دو ر میرسد به دو گو شم نهیب خا ص

هر چه که هست ضجه نا جو ر میرسد

تا درک ما به معنی این سا ز میرسد

تند یس ما به پر تگه  گور میرسد

پیش از وقوع حا دثه تا ایستلا ی شب

همت کنیم جا ده ء پر نو ر میر سد

محتاج

 تاريخ : پنجشنبه هفتم شهریور ۱۳۹۲ | 15:14 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |
فقر ، بی سوا د ی و محرو میت با عث میشو د که سبک زند گی کسا نی که فا قدابتکا ر اقتصا د ی ، سیا سی ُ فر هنگی و ادا ری در نظا م اند تو سط انها ی که وا جد ابتکا ر  اندمد یر یت شود .

 این رسم و آ یین در زما نه ما پیدا نه شد ه بلکه از پیشینه ها ی دو ر به این سو اسارت انسا ن و بهره کشی از نیرو و توا نا ییش به این سبک ادا مه دا رد . اما ما مو ر یت انسا ن مسوول در برا بروجدا  ن و دربرا بر بی عدا لتی ها چیست؟

 سکو ت ؟ تسلیم  ؟ دنبا له رو ی و یا مخا لفت با این هنجا ر ها ی نا هنجا ر.

شا ید در تا ریخ پیدا یش این نا هنجا ر یها همیشه حق با حق گو و پا سدار ارزشها ی حق پر ست نبو د ه است و بیشما ر صدا ها ی در گلو ها خفه و در گو رستا ن خفته شد ه  اند ، اما صدا ی حق گو ی و استبداد  ستیزی خفه و خفته نه شد ه و تا امرو ز ادا مه دارد .

حضو ر نیرو مند فقر در بد خشا ن از انگیزه ها ی نیرو مند ی است که ضجه مخا لفت مو لا نا با عث را بلند کرد .

حضور نیرو مند فقر فر هنگی با عث شد تا هیزم و هیمه  سو خت انقلا ب ثور ؟! از میا ن جوا نا نی بد خشا ن تا مین گردد حضو ر نیرو من فقر سبب شد  تا آ ما ر مجا هدا ن و کشته شد ه گا ن زما ن جها د بد خشا ن بیشتر از کا بل و مزا ر با شد .

حضو ر نیرو مند فقر با عث شد تا در دفا ع از آ رما نها ی دمو کرا سی در حکو مت آقا ی کر ز ی جوا نا ن بد خشا ن در هلنمد، قلا ت ، کنر و فرا ه هر  رو ز کشته شو ند .

حضو ر نیرو مند فقر با عث شد در زمان اما رت اسلا می چها ر هزا ر و دو صد طا لب بد خشا نی برا ی تحقق

 ارما نها ی اسلا می را دیکا لیستی از بگوا ه تا آی خا نم در صف او ل نبرد به رو ی سا یر برا درا نشا ن گلو له پرتاب  کنند.

 ادا مه داردتاريخ : دوشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 12:36 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |
بدخشان 1) بدخشان ، منطقه ای قدیمی در درة علیای آمودریا (جیحون ). آمودریا در این دره به رود پنج شهرت دارد و مرتفعترین قسمت آن در افغانستان ، واخان خوانده می شود. هنگام تعیین مرزهای بین المللی در اواخر قرن سیزدهم /نوزدهم ، دالان طویلی در مجاورت رود واخان ، که تا مرز چین امتداد داشت ، به سرزمین افغانستان واگذار شد تا قلمرو امپراتوری هند انگلیس را از سرزمینهای تحت نظارت روسیة ] تزاری [ در آسیای مرکزی جدا سازد. درّه های عمیق آمودریا و ریزابه های آن ، در کرانة چپ (رود کوکْچه ) و در کرانة راست (رود پامیر که مرز افغانستان و جمهوری تاجیکستان را در مشرق دالان واخان تشکیل می دهد؛ رود غُنْد ] گونْت [ که قسمت علیای آن به «علی شور» موسوم است ؛ و رود بارتَنگ که در نواحی نزدیک به سرچشمه هایش به مرغاب ، و در مرتفعترین قسمتش به آقسو معروف است ) در میان کوه ـ سنگهای فلات پامیر (ارتفاعات کوهستانی عظیمی که ملتقای هندوکش ، قراقوروم و کونلون شان است ) احاطه شده است .

ساختار کوه شناختی ارتفاعات پامیر پیچیده است ، و از نظر پیدایش ، در سمت شمال ، هرسی نین و در سمت جنوب ، که دشتهای گوندوانا و آسیایی با یکدیگر تلاقی می کنند، سیمرین و آلپی است . قطعاتی از سنگهای زیرزمینی دورة پرکامبرین و توده های خاراسنگ متعلق به دوره های مختلف ، در میان طبقات بالایی چینه های بازمانده از عصر مزوزوئیک پراکنده است . میانگین ارتفاع این ناحیه ، بین سه تا چهارهزار متر است ، و برفراز آن کوه ـ سنگهای برج مانند عظیم پوشیده از یخ قرار گرفته که میانگین ارتفاع آنها پنج تا شش هزار متر است . ارتفاع برخی از قلل کوهها در شمال (در تاجیکستان ) به بیش از هفت هزار متر می رسد (ارتفاع قله ای که در حکومت شوروی کمونیسم خوانده شده ، در رشته کوههای آکادمی علوم 495 ، 7متر، و ارتفاع قله ای که لنین نامیده شده در سلسله جبال ترانس آلایی ، 134 ، 7متر است ). ارتفاع کوههای هندوکش نیز در مرز افغانستان و پاکستان به بیش از هفت هزار متر می رسد (قلة کوه نوشاخ در این رشته کوهها 485 ، 7متر است ).

از حوضة کوکچه تنها از تنگهای بسیار پرشیب می توان به نورستان (کافرستان ) و درّة پنجشیر رسید (ارتفاع تنگ انجمن که به پنجشیر می رسد 400 ، 4متر، و ارتفاع چندین تنگ دیگر در راه نورستان ، حدود 500 ، 4متر است ).

این سرزمین مرتفع آب و هوای بسیار سخت دارد، میانگین دمای دشتهای فلاتی شکل پامیر، در دی ماه حدود 20 درجه سانتیگراد زیر صفر، و در تیرماه حدود 10 تا 12 درجة سانتیگراد است . سردترین دما در زمستان به کمتر از 50 درجة سانتیگراد زیر صفر می رسد. میزان بارندگی سالانه در ارتفاعات رو به مغرب یا شمال غربی به 800 تا 500 ، 1 میلی متر نیز می رسد. در دشتهای محصور پامیر به کمتر از 200 میلی متر و در حوضة آقسو به کمتر از 100 میلی متر کاهش می یابد که همین امر مرتفعات نامبرده را به صورت بیابان درآورده است . در بستر درّة جیحون که حدود 300 تا 400 متر ارتفاع دارد، و نیز در درّه های ریزابه های فرعی جیحون ، آب و هوا گرم و نیمه صحرایی یا استپی است اما در نواحی میانه ای این درّه ها آب و هوا از دمای معتدلی با باران بالنسبه فراوان برخوردار است ؛ در فیض آباد (مرکز بدخشان افغانستان ) میانگین دمای هوا در دی ماه 1/0 درجه سانتیگراد و در تیرماه 4/26 درجه سانتیگراد است . میزان بارندگی سالانه در آنجا به 521 میلی متر می رسد. در میانة استپهای گرم پایین این درّه ها و بیابانهای سردِ ارتفاعات آنها، کمربندی از جنگلهای طبیعی وجود دارد که بیشتر درختان آن از تیرة مخروطیان یا سروهای کوهی است . پهنای این جنگلهای کمربندی در مغرب به حدود هزارمتر می رسد، و در درة کوکچه 500 ، 1متر است ؛ و هرچه به طرف مشرق پیش می رود اندازة آن افزایش می یابد و سرانجام در قسمت علیای درّة واخان و پامیر، به سبب خشکی ، ناپدید می شود. درختان جنگلهای اولیه تقریباً در همه جا قطع شده است . بنابراین ، فعالیتهای کشاورزی تنها در درّه ها تمرکز یافته است که جویبارهای جاری از یخچالهای طبیعی ، زمینهای زراعی آنها را آبیاری می کند. در برخی از نواحی مرتفع پامیر، که ارتفاع آنها به 000 ، 3 تا 500 ، 3متر می رسد، فعالیتهای دامداری نیز امکان دارد.

جمعیت بدخشان از اقوام مختلف تشکیل شده است و به لحاظ گذشتن جادة ابریشم از آن و مهاجرت اقوام مختلف بدانجا، به نمایشگاهی از نژادها و زبانهای گوناگون تبدیل شده است . بیشتر جمعیت آن از تاجیکهای فارسی زبان تشکیل یافته است که عمدتاً در حوضة کوکچه و نواحی دَرْواز (نسی ) در طرف افغانستان ، در پیچ و خمهای شمال غربی رود جیحون ، به سر می برند. در سراسر بدخشانِ افغانستان ، تاجیکها بر دیگر قومها، از حیث جمعیت برتری دارند. گروههایی از اقوام قدیمتر در قسمت بدخشان تاجیکستان ، به تاجیکهای کوه نشین یا تاجیکهای پامیر، و نزد همسایگان تاجیک خود، به غَلْچَه مشهورند. اینان به زبانهای ایرانی شرقی گفتگو می کنند و به چندین گروه قومی تقسیم شده اند: شُغْنیها در حوضة غند (گونت ) و خُرُگ (خُرُوک /خاروغ )؛ روشانیها در ناحیة روشان در مجاورت جیحون ؛ بارْتَنْگها که همگی به گویشهای نزدیک به هم (فارسی قدیم ) سخن می گویند و بزرگترین گروه قومی این منطقه ، و ظاهراً سه چهارم کل غلچه ها را در خاک تاجیکستان ، تشکیل می دهند؛ واخیهای درّه واخان که عدّة آنها به حدود یک پنجم کل جمعیت این اقوام می رسد و تقریباً نیمی از ایشان در افغانستان ساکن اند؛ یازْغلامیها که عدة آنان به چند هزار تن می رسد و تقریباً در سیزده روستا در درّه ای به همین نام در شمالِ روشانِ تاجیکستان ، به سر می برند؛ اِشْکاشِمیها که تعداد آنان با افراد گروههای زیباکی و سنگلیچی ، به چند هزار تن می رسد و به طور عمده در افغانستان ، در نزدیکی جایی که رود جیحون

به سوی دالان * واخان می پیچد، به سر می برند؛ قوم وانْچی که در درّة وانچ در شمالیترین منطقة تاجیکستان زندگی می کنند. این قوم ، حدود یک قرن است که به زبان مادریشان تکلم نمی کنند و اکنون در قوم مُنجی ، همسایة تاجیکشان که در درّه مُنجان (کوکچة علیا) در افغانستان به سر می برند، ادغام شده اند.

انزوای زبانی اقوام پامیر با بروز مذاهب گوناگون همراه شده است . بیشتر این قومها به مذهب شیعة اسماعیلی ، که ناصرخسرو (394-481) شاعر بزرگ ایرانی اسماعیلی از رجال آن بود، گرویده اند و به فرقة نزاری وفادار مانده اند. اما اقوام وانچی و یازغلامی در دهة دوم قرن هشتم به مذهب تسنّن بازگشته اند و اکنون با سرعت در حال اختلاط با تاجیکها هستند. اقلیت کوچکی از بارتنگها نیز مذهب تسنّن دارند. هیچیک از زبانهای پامیر خط ثابت ندارد؛ کوشش مقامات شوروی سابق برای تبدیل زبان شُغنیها به زبان ادبی جا نیفتاد. زبان تمدن ، تاجیکی (فارسی ) است که با خط سیریلیک نوشته می شود. میان تاجیکهای پامیر (غَلچَه ) و تاجیکها به معنای اخص ، در زمینه هایی چون شیوة زندگی ، فرهنگ مادّی و سازمان اجتماعی اختلاف مهمی وجود ندارد (کوسماول ، ص 97-99). اینان در اصل ، ده نشینانی اند که به کشت آبی در کَرتها و معمولاً مزارع پلکانی در درّه ها متکی اند. باغداری (گردو، سیب ، توت )، از فعالیتهای عمدة آنان است . در کوهپایه هایی که امکان کشت هست ، دیم کاری دارند. دامداری با کوچهای کوتاه مدت نیز در آنجا رواج دارد. علاوه بر تاجیکها گروههایی از ازبکان در منطقة بدخشان زندگی می کنند. از قرن سیزدهم ، پشتونهای غِلزایی ، نخست به صورت چادرنشین و سپس نیمه چادرنشین ، به همین نواحی آمده اند، و گروههایی از اقوام قرقیز نیز در این منطقه مستقر شده اند.

نخستین بار، نام بدخشان در منبعی چینی (هوان تسانگ ، قرن اول /629)، به صورت پوـ توـ چانگ ـ نا ، آمده است .

/ پلانول ( تلخیص از ایرانیکا ) /

تکمله .

پیشینه . منطقة بدخشان از دیرباز از مراکز تجمع قوم ایرانی بوده ، و به لحاظ کوهستانی بودن ، کمتر پای جهانگشایان بدانجا رسیده است . نام آن در اوایل دورة اسلامی ، در کتابهای جغرافیدانان مسلمان آمده است . این منطقه در دورة اسلامی شهری هم به نام بدخشان داشته است . به نوشتة یعقوبی (ص 288)، بلخ در اواخر قرن سوم ، هفتاد و چهار منبر در شهرهایی که چندان بزرگ نبودند داشت ؛ مانند شهر بدخشان . ابن فقیه (ص 321-322) می نویسد: ربع سوم ] خراسان [ که در مغرب نهر ] جیحون [ قرار دارد، فاصله اش تا جیحون هشت فرسخ است . ] شهرهای آن [ فاریاب و... بدخشان است که مردم از آنجا به تبت می روند. به نوشتة اصطخری ، بدخشان در نیمة اول قرن چهارم ، از نواحی بلخ و «اقلیمی است که شهرها و روستاها دارد و قصبه ] مرکزش [ را بدخشان می خوانند... از بدخشان لعل خیزد و لاژورد و در این کوهها معدنهاست و مشک بسیار افتد به بدخشان » (1368 ش ، ص 217-219). همو می نویسد: شهر بدخشان از ] شهر [ مَنْگ کوچکتر ] است [ و مناطق روستایی بزرگ و آباد و پر نعمت دارد و انگورستانها و جویبارها دارد و در سمت غربی آن رود جَرْیاب (شاخة اصلی جیحون ) جاری است (1967، ص 278-279). به نوشتة مسعودی (ص 64)، رود کَلِف یا جیحون آغازش در اقلیم پنجم آن سوی رباط معروف به بدخشان است که تا بلخ بیست روز راه است و انتهای ولایت بلخ همانجاست . به گفتة ابن حوقل (ص 428) رشته کوه کوچکی نیز از بدخشان به ] سوی [ پایین امتداد دارد که در آن الطایقان (= طالقان ) و وَرْوالیز قرار دارد و تا خُلْم امتداد می یابد. از بدخشان بیجادة (سنگی شبیه به یاقوت ) خوب و سنگهای قیمتی که در زیبایی مانند یاقوت است به رنگهای گلی و اناری و سرخ و شرابی به دست می آید (همان ، ص 449). همو می افزاید: وَخْش و خُتَّل به دو ناحیة وَخّان (= واخان ) و شُقنیّه (شُقنان ) محدود می شود که جایگاه کافران است و از آنها مُشک و برده صادر می شود. در وَخّان کانهای متعدد، از جمله نقره وجود دارد (همان ، ص 476) و راه ختّل به صغانیان از گذرگاه بدخشان از روی رود خرباب (جریاب ) می گذرد و ] از بدخشان [ تا مَنْگ شش مرحله راه است (همان ، ص 518) و فاصلة الطایقان تا بدخشان نیز هفت روز راه و از بلخ تا بدخشان سیزده منزل راه است (همان ، ص 454، 457). صاحب حدودالعالم (ص 105) دربارة بدخشان می نویسد: «شهریست بسیار نعمت و جای بازرگانان و اندر وی معدن سیم است و زر و بیجاده و لاجورد و از تبت مشک بدانجا برند». به نوشتة مقدسی ، بدخشان از رستاقهای بلخ محسوب می شد، و بر مرز ترکستان ، بالای طخارستان قرار داشت (ص 296، 303). کاروانسرایی آبرومند و دژی از (ساخته های ) زبیده (همسر هارون ) دارد که شگفت انگیز است (همان ، ص 303؛ دولتشاه سمرقندی ، ص 347). در معادن آنجا گوهری یاقوت مانند و سنگ فتیله یافت می شود که مانند گیاهِ بَردی در آتش نمی سوزد و هنگامی که آن را در روغن نهند، مانند فتیله روشن شود و از آن کاسته نشود و وقتی از روغن بیرون آرند و ساعتی در شعله های آتش نهند دوباره مانند گذشته پاک شود. از آن خوان (سُفره ) می بافند و چون چرکین شود، به جای شستشو آن را در تنور آتش اندازند تا پاک شود. همچنین سنگ دیگری دارند که چون در خانة تاریک نهند، اندکی روشنی دهد (مقدسی ، همانجا). به گفتة بکران (ص 94، 98) مانند لعل بدخشان در جای دیگر نیست و در درة مقابل معدن لعل ، معدن لاجورد بدخشان است . یاقوت (ج 1، ص 528-529) می نویسد که عامة مردم ، بدخشان را به صورت بَلَخْشان خوانند؛ و آن همان جایگاهی است که معدن بَلَخْش و لاجورد در آن است ؛ و از اینجا ] بدخشان [ بازرگانان تبتی وارد می شوند. بدخشان ، شهری است در بالای طخارستان که به سرزمین ترکستان محدود است . در آنجا سنگِ فتیله است که مردم گمان می کنند پَرِ پرندگان است و به آن طَلْق می گویند.

در 617، چنگیز به همة منطقة بدخشان لشکرها فرستاد و آنجا را بلطف و اکثر آن را بزور گشود (جوینی ، ج 1، ص 102). در 667، بُراق (از سرداران مغول ) از آب آمویه گذشت و به خراسان رفت و از مرز بدخشان و کَشْم و... تا نزدیک نیشابور را به تصرف درآورد (وصاف حضرة ، ص 41). بعد از 670/1271، مارکوپولو (ص 57-59) در گذر از بدخشان ، آنجا را ایالت بالاشان (= بَلَخْشان ) خوانده است . او می افزاید که مردم آن مسلمان اند و زبان مخصوص به خود دارند و ] این ایالت [ سرزمین وسیعی است که برای پیمودن آن دوازده روز وقت لازم است . تمام حُکّام آنجا به خود لقب ذوالقرنین داده اند که مخصوص اسکندر بوده است . غیر از معادن ، اسبهای اصیل و تیزپا دارد. مردانش دلیر و در تیراندازی ماهرند و لباسشان از پوست حیوانات است . ابوالفداء (ص 475) می نویسد: بدخشان در بالای طخارستان و محدود به سرزمین ترکان است . زبیده ، دختر جعفربن منصور، در آنجا قلعه ای عجیب بنا کرد. به نوشتة دمشقی (ص 122، 374، 379) در پسِ شهرهای خطا (= ختا) دو ناحیه به نامهای بدخشان بالا و بدخشان پایین قرار داشت که مرز چین به حساب می آمد. در طخارستان علیا، ناحیة خُتَّل که خُتَّلان و بدخشان ] بالا [ خوانده می شد، قرار داشت ... و واشجرد بزرگترین شهر بدخشان بوده است . نمک نشادری ، که در تیزی و سوزش همانند نشادر مصنوعی است ، در بدخشان دارای کانهایی است . حمدالله مستوفی (ص 261) می نویسد: ماوراءالنهر مملکت بزرگی است از اقلیم چهارم و بلاد مشهورش بخارا و سمرقند و بدخشان و... است . در 752، اُلجایتو و سَتُلْمُش (از امرای محلی ماوراءالنهر) و شاهان بدخشان نسبت به امیر غَزْغَن (از امرای بزرگ ماوراءالنهر) اظهار اطاعت و بندگی کردند (عبدالرزاق سمرقندی ، ج 1، ص 242). به نوشتة نظام الدین شامی (ص 15) بر اثر بیکفایتی امیر بیان سولدوز (از امرای همپیمان تیمور و امیرحسین )، شاهان بدخشان در کوهها ] ی منطقة بدخشان [ سربرآوردند. در این هنگام ، امیرتیمور به همراه امیرحسین ، به دفع امیر بیان (سولدوز) لشکر کشید. وی به جانب بدخشان گریخت ، سپاه مشترک امیرحسین و تیمور وقتی به بدخشان رسیدند، شاه بهاءالدین (امیر آنجا) گریخت و بدخشان به تصرف آنان درآمد (همان ، ص 16). در 763، تیمور در خُلْم ، از توابع بلخ ، لشکرها گردآورد و به اتفاق امیرحسین عازم بدخشان شدند، و چون به طایقان (= طالقان ) رسیدند، در محل آب شور با پادشاهان بدخشان صلح کردند (شرف الدین علی یزدی ، ج 1، ص 63؛ نظام الدین شامی ، ص 24؛ عبدالرزاق سمرقندی ، ج 1، ص 322). در 769، میان امیرحسین (امیر ماوراءالنهر) و شاهان بدخشان از یک سو و ملک حسین والی هرات از سوی دیگر، جنگهایی درگرفت که به صلح انجامید (شرف الدین علی یزدی ، ج 1، ص 129؛ عبدالرزاق سمرقندی ، ج 1، ص 397). اما تیمور به بدخشان لشکر کشید و شاه بدخشان ، شیخ علی ، را دستگیر و گله ها و رمه های وی را غارت کرد (شرف الدین علی یزدی ، ص 133-134؛ نظام الدین شامی ، ص 53). مدتی بعد، دوباره شاهان بدخشان با امیرتیمور درگیر شدند و تیمور آنان را سرکوب کرد ( عالم آرای صفوی ، ص 22). در زمان بابرشاه ، سلطان محمد بدخشانی با نام مستعار «لالی » قصد داشت که نظام ایالتی ایرانی به وجود آورد، اما در مقابل لشکریانی که ابوسعید (گورکانی ) به سرکوبی وی فرستاده بود، تسلیم شد و به هرات رفت و پسرش به کاشغر فرار کرد و میرزا ابوبکر، پسر ابوسعید، امیر بدخشان شد. پس از مدتی ، جانشین سلطان محمد از کاشغر مراجعت کرد و بدخشان را دوباره به دست آورد، و ابوبکر از بدخشان رانده شد. به دنبال اعتراض ابوسعید، در 871، شاه سلطان محمد (که در هرات بود) به قتل رسید (بدخشی ، ص شانزده ). در 908، بدیع الزمان میرزا به فرمان سلطان حسین میرزا (بایقرا) به درخواست امیرخسروشاه ، شاه بدخشان ، با دوازده هزار سوار از بلخ به آن سوی روان شد و بدخشان را به دست آورد (روملو، ج 12، ص 96). در آخر 910، در نتیجة قیامی ، ازبکان از بدخشان رانده شدند. ناصر میرزای تیموری ، برادر بابر، به عنوان امیر بدخشان روی کار آمد(بدخشی ، ص شانزده ). در 913، سلطان اویس میرزا (معروف به خان میرزا) پسر سلطان محمود میرزا با رضایتِ بابر به ] حکومت [ بدخشان رسید (اسکندر منشی ، ج 1، ص 39). مدتی بعد، شاه رضی الدین ، رئیس اسماعیلیان کوهستان ] بدخشان [ ، قسمتی از بدخشان را تصرف کرد، اما در 915 به قتل رسید (بدخشی ، ص شانزده - هفده ). در 916، مکرراً خبر استیلای شیبک خان بر خراسان و بدخشان و ماوراءالنهر به گوش شاه اسماعیل رسید. وی ابوالفوارس تیمور بهادرخان را با گروهی از امرا و لشکریان به سرحد قندوز و حصار شادمان و بدخشان و... فرستاد (روملو، ج 12، ص 147-150). در 920، دو سردار ازبک ، جمشید سلطان و مهدی سلطان که حکومت حصار و بدخشان را داشتند، در جنگ با سپاه بابر میرزا کشته شدند و ولایت حصار و بدخشان طبق نشان همایون ] شاه اسماعیل [ مجدداً به خان میرزا (یا سلطان اویس میرزا) داده شد (اسکندر منشی ، همانجا). در 925، میرزاخان امیر بدخشان درگذشت . بابر سلیمان ، فرزند او را که کودکی خردسال بود به جای فرزند خود همایون ، به حکومت بدخشان گماشت (بدخشی ، ص هفده ). در 954، همایون ، پسر بابر، با سپاهی به بدخشان رفت . میرزا سلیمان ، امیر بدخشان با سپاهیان خُتَّلان و قُندوز و بَغْلان ، به مقابلة وی آمد (روملو، ج 12، ص 419). در آغاز سلطنت شاه طهماسب ، محمدشاه هندی به قصد گرفتن کمک به دربار او آمد و شاه ایران وی را کمک کرد تا سرکشان کابل و غزنین و بدخشان را به اطاعت درآورد (اسکندر منشی ، ج 1، ص 100). در تمام دوران سلطنت شاه طهماسب تا 983، امیر بدخشان ، میرزا سلیمان بود که بابر وی را به حکومت آنجا گماشته بود. در این سال ، نوة او، شاهرخ ، وی را از بدخشان بیرون کرد، اما او مدتی بعد به بدخشان بازگشت (بدخشی ، ص هفده ). در 992 (هنگام سلطنت شاه محمد خدابنده )، ازبکان به فرماندهی عبدالله خان (اوزبک ) بدخشان را مسخر کردند، سلیمان و شاهرخ به هندوستان گریختند (همانجا) و عبدالمؤمن خان ، فرزند عبدالله خان (اوزبک )، حاکم بلخ و بدخشان شد (اسکندر منشی ، ج 2، ص 549). در 999، محمد بابر شاه ، پسر عمر شیخ میرزای گورکانی ، که از ترس سپاه اوزبک مملکت خود را رها کرده بود و در حدود کابل و حصار شادمان ، بی سروسامان می گشت ، سلطان اویس میرزا، عم زادة خود را، که (قبلاً) حاکم بدخشان بود و به میرزاخان شهرت داشت ، برای یاری خواستن ، به دربار شاه عباس اول فرستاد (همان ، ج 2، ص 429). در 1004، به نوشتة اسکندرمنشی (ج 2، ص 508)، حاکم بدخشان ، جان محمد قراول (اوزبک ) بوده است . در نامة شاه عباس به عبدالمؤمن خان اوزبک در 1006، به حکومت وی بر بلخ و بدخشان اشاره شده است (همان ، ج 2، ص 566). در همین سال (1006)، اوزبکان در خراسان عبدالامین خان را به پادشاهی برداشتند و به بدخشان لشکر کشیدند... محمد زمان ] خان [ ، والی بدخشان ، شبانه از قلعة خود به زیر آمد و به طالقان گریخت (منجم یزدی ، ص 176-177). در1010، که شاه عباس به هرات آمد، در اواسط ماه شوال ، ایلچیِ بدیع الزمان میرزا، حاکم بدخشان ، با تحف و هدایا به خدمت وی رسید (همان ، ص 221). پس از مراجعت شاه عباس از خراسان ، باقی خان (اوزبک ) ارادة حمله به بدخشان کرد. بدخشیان از ترس اوزبکان به کوهستانها گریختند و بدیع الزمان میرزا که در خود نیروی جنگ صحرا را نمی دید، در قلعة (بدخشان ) متحصن شد. بدخشیان با او بیوفایی کردند و در میانشان تفرقه و پراکندگی افتاد. سرانجام ، باقی خان بر قلعه مسلط شد و بدیع الزمان میرزا را به قتل رسانید و بدخشان را به یکی از امرای معتمد خود سپرد (اسکندر منشی ، ج 2، ص 632). به نوشتة میرزا محمد کاظم مروی وزیر (ج 2، ص 608، 621)، نادر سردار خود، طهماسب خان ، را که از رود جیحون عبور کرده و برای تسخیر بدخشان رفته بود، سرزنش کرد. در زمان نادر والی بدخشان میرزانبات نامی بود. او در 1159، برخلاف معمول هر سال ، باج و خراج آنجا را به دربار نادر نفرستاد. نادر آقا حسن بیک ، مین باشی کُرد مَردَکانلو، و چند تن از امرا را با پنجهزار سپاهی خراسانی و آذربایجانی روانة خراسان کرد. میرزا نبات ، ناگزیر شد که مالیات سال قبل و سالی را که در آن بود به دربار نادر بفرستد. چون سپاه نادر به سوی بدخشان حرکت کرد، میرزا نبات به پاس احترام وی ، به پیشواز او آمد (همان ، ج 3، ص 1093ـ1094، 1098ـ1099). شیروانی ، سیاح قرن یازدهم ، که به بدخشان سفر کرده و با شاه آنجا گفتگو داشته است ، می نویسد: عموم مردم آنجا فارسی زبان و ساکنان دهاتش نیز فارسی زبان اند و ایلاتشان ترک زبان اند. اغلب بر مذهب ابوحنیفه اند. بدخشان اسماعیلی مذهب بیشمار دارد و شیعة آنجا اندک است (ص 121).

در ] شعبان [ 1293/اوت 1876، پس از الحاق فرغانه به روسیه ، روسها دربارة خط مرزی ، با بیگ قراتگین ] قره تکین [ پیمانی منعقد کردند که براساس آن ، ناحیة مزبور ] بدخشان کوهستانی [ تابع بخارا باقی ماند و نواحی جنوبیتر مسیرِ آمودریا ] بدخشان افغانستان [ به افغانستان پیوست . از آن تاریخ ، بدخشان به دو قسمت مجزا تقسیم شد (بارتولد، ص 331).

منابع : ابن حوقل ، کتاب صورة الارض ، چاپ دخویه ، لیدن 1967؛ ابن فقیه ، مختصر کتاب البلدان ، چاپ دخویه ، لیدن 1967؛ اسماعیل بن علی ابوالفداء، کتاب تقویم البلدان ، چاپ رینود و دیسلان ، پاریس 1840؛ اسکندر منشی ، تاریخ عالم آرای عباسی ، تهران 1350 ش ؛ ابراهیم بن محمد اصطخری ، کتاب مسالک الممالک ، چاپ دخویه ، لیدن 1967؛ همان ، ترجمة فارسی قرن پنجم /ششم هجری ، چاپ ایرج افشار، تهران 1368 ش ؛ واسیلی ولادیمیروویچ بارتولد، گزیدة مقالات تحقیقی ، ترجمة کریم کشاورز، تهران 1358 ش ؛ میرزا سنگ محمد بدخشی ، تاریخ بدخشان ، چاپ منوچهر ستوده ، تهران 1367 ش ؛ محمدبن نجیب بکران ، جهان نامه ، چاپ محمد امین ریاحی ، تهران 1342 ش ؛ مارکو پولو، سفرنامة مارکو پولو ، ترجمة حبیب الله صحیحی ، تهران 1350 ش ؛ عطاملک بن محمد جوینی ، کتاب تاریخ جهانگشای ، چاپ محمدبن عبدالوهاب قزوینی ، لیدن 1911-1937؛ حدودالعالم من المشرق الی المغرب ، چاپ منوچهر ستوده ، تهران 1340 ش ؛ حمدالله بن ابی بکر حمدالله مستوفی ، کتاب نزهة القلوب ، چاپ گی لسترنج ، تهران 1362 ش ؛ محمدبن ابی طالب دمشقی ، نخبة الدهر فی عجائب البرّ و البحر ، ترجمة حمید طبیبیان ، تهران 1357 ش ؛ دولتشاه سمرقندی ، تذکرة الشعراء دولتشاه سمرقندی ، چاپ محمد عباسی ، تهران ] تاریخ مقدمه 1337 ش [ ؛ حسن روملو، احسن التواریخ ، چاپ عبدالحسین نوائی ، ج 12، تهران 1357 ش ؛ شرف الدین علی یزدی ، ظفرنامه ، چاپ محمد عباسی ، تهران 1336 ش ؛ زین العابدین بن اسکندر شیروانی ، حدائق السیاحة ، تهران 1348 ش ؛ عالم آرای صفوی ، چاپ یدالله شکری ، تهران 1363 ش ؛ عبدالرزاق سمرقندی ، مطلع سعدین و مجمع بحرین ، چاپ عبدالحسین نوائی ، تهران 1353 ش ؛ محمد کاظم مروی ، عالم آرای نادری ، چاپ محمد امین ریاحی ، تهران 1364 ش ؛ علی بن حسین مسعودی ، کتاب التنبیه والاشراف ، چاپ دخویه ، لیدن 1967؛ محمدبن احمد مقدسی ، کتاب احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم ، چاپ دخویه ، لیدن 1967؛ جلال الدین محمد منجم یزدی ، تاریخ عباسی ، یا، روزنامه ملاجلال ، چاپ سیف الله وحیدنیا، تهران 1366 ش ؛ نظام الدین شامی ، ظفرنامه ، چاپ پناهی سمنانی ، تهران 1363 ش ؛ عبدالله بن فضل الله وصاف حضرة ، تحریر تاریخ وصّاف ، به قلم عبدالمحمد آیتی ، تهران 1346 ش ؛ یاقوت حموی ، معجم البلدان ، چاپ فردیناند ووستنفلد، لایپزیگ 1866-1873، چاپ افست تهران 1965؛ احمدبن اسحاق یعقوبی ، کتاب البلدان ، چاپ دخویه ، لیدن 1967.

/ حسین قرچانلو /


تاريخ : جمعه ششم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 17:26 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |
28 حمل فعا ل شد ن مو دیمتاريخ : دوشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 10:21 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |
 حر ف بر سه قسم است

حر ف مفت

  حر ف سفت

حر ف سست

بیهو د ه گو ی بر خی یا را ن گر ما به یی ما حرف مفت است جزآنکه ذهن خود را خسته کنند و برآبرو ی خو د لطمه وا رد کنند سو د یگر ی  از گفتن حرف ندا رد .

حر ف سفت ان است که برمبنا ی درک  و بردا شت از کنه واقیعتی گو ینده بعد از تأ مل به ابرا ز ش می پر دازد .

برخی ها ی به ژا ژ گو ی معتا د اند ، نا دانسته در با ره مسا یل نظر میدهند ، بی تا مل د ر با ره رو یداد ها قضا و ت میکنند و شتا بنا ک در مو رد کا ر ها ی مهم متو صل به تصمیم میشوند ، و این حرف ها درواقع ژا ژ ها ی اندکه کسی آنرا نه میشنود ُ-زیرا حرف مفت اند.تاريخ : شنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۲ | 13:20 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |

 

ربا عی افقی و عمود ی

 

 از چهر ه===    افرو خته  ==     گل را ===مشکن

 افرو خته ==    رخ مرو ==    تو دگر ==به چمن

 گل را  ====   تو دگر ==  مکن خجل== ای مه من

مشکن   ===    به چمن  ==  ای مه من=== قد ر سخن

 تاريخ : جمعه سی ام فروردین ۱۳۹۲ | 12:14 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |

 

وصف جغرافی طبیعی افغانستان (افغان)

اگر دراينجا اسم افغان بترتيب حروف تهجي كه بايد الف بابه ( الف و ب ) آغاز شود نشده محض تقديم اسم افغان كه اصل مقصد از تاليف اين كتاب بوده است ميباشد افغان به وزن انبان به معني فرياد و زاري و غوغا و بيقراريست و چنانچه قاعده فارسي است گاهي بدون الف خوانده شده  و فغان گويند و فغان و افغان تا كنون ميانه فارسي زبانان مسعمل بوده صاحب فرهنگ انجمن آراي ناصري رضا قليخان هدايت خيلي اختصاراً گويد كه افغان به معني فرياد و زاريست و نام طايفه ايست كه در مصر بوده و بمرور و هور از ميان بني اسرائيل بيرون رفته و به هندوستان آفتاده و در آن جا كوهستاني قلعه بنياد كرده الي اخر تانكه به سلطنت افغانستان رسيده اند . بالجمله فغان به معني فرياد و زاريست شعرا بسيار در اشعار شان استعمال نموده نگارنده گفته:

            ( فغان و آه زين چرخ ملاعب                كه مكاراست و غماز است فاسد )

سعدي گويد :

  ( اي مسلمانان فغان زان شاهد عابد فريب       كوه بيك ره برد از من صبر و آرام و شكيب)

و در استعمال فغان با الف كه افغان باشد شاعري گفته است :

      ( افغان زتوشوخ نا مسلمان افغان                              افغان زتو آفت دل وجان افغان )

      افغان بچۀ دردل تورحمی نیست                   ازدست توافغان بچه افغان افغان

ديگري گفته است :

      اين قالب بيجان زلبت جان طلبد                               وين خاطر دردمند درمان طلبد

      دل نيست كه اوطالب افغان باشد                              الادل دل من كه دايم افغان طلبد

رضا قليخان هدايت صاحب روضته الصفاي ناصري ميآورد كه در سنه 1168 كه نواب محمد حسن خان قاجار به مازندران رسيد بزرگان قاجاريه و افغان باه يافتند از انجمله كه بحضور شاهانه رسيدند يوسف خان  ، افغان و ملا يار محمد خواجه و اعظم خان و قلندرخان و گلستان خان و مرتضي خان و غيره بودند و مرتضي خان پسر ملا يار محمد خواجه در حسن و صباحت و جمال و وجاهت بي نظير و جمعي خودي و بيگانه او را سير بودند نواب محمد حسن خان قاجار نظر بانكه ملايار محمد امام جماعت و از جمله علما اعلام بود به فرزندش مرتضي خان كه در حسن و جمال بي مثال بود نظر كج بينانه نفرمود هرقدر ملتزمين ركاب سعي كردند كه مرتضي خان را در سلك مقربين درگاه و خدمتگذاران بارگاه منسلك كنند نواب محمد حسنخان قبول نكرد درانوقت شعراي مازندران هريك بجهت ان سروجويبار صباحت وماه اسمان وجاهت شعري سرودند وبياتي برشته نظم كشيدند كه ازانجمله  بيدلي رباعي  افغان زتوشوخ نامسلمان افغان منظوم بود وديگري رباعي اين قالب بيجان زلبت جان طلبد رابجهته مرتضي خان گفت       وباانكه اين كلمه افغان درگاه زاري وبيقراري ميانه فارسي زبانان مستعمل شده ازقديم ميتوان گفت كه نام طايفه بوده كه دراراضي  باقتريانه وباختريانه سكونت داشته اند زيراباختريانه اسم بلخ وجهات قريبه اوبوده چنانچه اريا اسم خراسان جنوبي وجهات هرات ناميده شده بوده است واين اسامي دركتب مورخين يونان بلغات درتمه يونان اززبان  هيروات كه مشهوربابوالمورخين بوده وديودوروسي سيل يونانيان مشروحاومختصرا بوده است كه دراينجا مقصودبسط تاريخ نويسي نيست ومعني لغوي افغان رامقصوداست هيرودت  1 بوناني كه خودازمعاصرين ملوك هخامنشي ايران وكيان بوده وباجازه اسفندياربن گشتاسب بيساحت وگردش درايران رفته وقبل ازميلادمسيح چهارصدواندي ميزيسته وبايران وافغانستان مكررسياحت كرده مياورد كه  اسكيلاقس سياح يوناني درسياحت نامه خود چون مواقع تماشاراذكرمينمايد نام افغان رابادني تحريفي  اغاوان  مينگارد فاضل محقق دانا محمودبيك خان طرزي مديرروزنامه  سراج الاخبار نيزهمين مطلب رادررساله متبوعه سنه 1330 كه سال گذشته باشد وان رساله رابنام اياچه بايد كرد انتشارساخته ازقاموس الاعلام نقل نموده بالجمله درلغت سانسكريت  اغاوان بمعني سوارامده وبمروربامختصر تحريفي افغان شده وبدين طايفه اطلاق گرديده چنانچه لغت وزبان افغان وهاتي وروستائي پشتو بوده است ونسبت اين رانيزبه پشوتن ميدهند كه يك هنرداران نامي ايران درقديم بوده ودرجنگهاي ايرانيان وتورانيان موجوده

--------------------------------------------------------------

1 – هيرودت كه هيروتس يوناني باشد ابوالمورخين اورامي نامند وتاريخي جامع كه مشتمل برهشت جزوباشد نگاشته كه بيشتراوراجع بجنگهاي بري وبحري ايرانيان بايونان ودول صغيره انزمان بوده است اين شخص درسنه 484 چهارصدوهشتادوچهارقبل ازميلاد درشهر هاليقار ايالت بودروم يونان بدنيا بدنياامده پس ازاكتساب علوم وفنون اغازبسياحت دراسياومصرويونان نموده پس ازان اپتدا بنگاشتن تاريخ خويش كه مبني براحوالات امم انزمان خاصه جنگهاي ايرانيان نگاشته ومبلغ 2500 تيره يمان  زمان مكافات گرفته بجهت نگاشتن تاريخ پس ازان به توريون اتاليادرتاريخ 406 قبل ازميلادرفته ودرانجا وفات نموده است تاريخ اوبسيارسيس وروان وهرچه ديده وشنيده نگاشته است وكنون تبليغات مختلفه ترجمه شده است .

 

 

بوده است اما پشتوبضم اول ومنم ثالث صاحبان فرهنگ مانند فرهنگ انجمن اراي ناصري وصاحب برهان وصاحب جهان گيري متفقا ميگويند زبان افغانانست كه باهم تكلم ميكنند هيچ يك ازمبداومنشااين لغت واين اسم بحثي نمي نمايند ولي لفظ پشن وپشت وپشنگ وپشين درلغت فارسي ومواقع جاغرافيائي افدغا نستان بسيار استعمار شده چنانكه(پشن) مو ضوعي بوده است كه ميان پيران ولديه سپهسالار را فراسياب وطوس بن نوزد سپهسالار ايران جنگ واقع شده واين معركه بمظفريت تورانيان ختام يافت واين رباعي مشهوره كه حكيم عنصري وعسجدي وفرخي هريك يك  مصرع گفته اند وفردوسي مصرع اخرراگفته بخصوص همين موضع است چناچه عنصري گفته است وچون عارض توماه بناشد روشن وعسجدي گفته(مانند رخنت گل نبود درگلشن) وفردخي گفته(ومژگانت همي گذركند از جوشن) وفردوسي گفته(مانند سنان گيو درجنگ پشن)وپشنگ بروزن پلنگ نام پدر افراسيايب بوده است وافراسياب نام پدر خود پشنگ رابه پسر خويش پشنگ داد واو  را نيز شيده ناميد وپشت اسم شهريست درنواحي نيشابور وشرحش خواهد امد وپشين نامي پسر كيقباداست كه اورا ك پشين نيز گفته اند ولهراسب وسهراب دوپسران اوبوده اند وابن سهراب بخلاف سهراب پسر رستم بوده كه بدست پدرش رستم كشته شد واروند پسر پشين بوده است چناچه حكيم فردوسي طوسي فرمايد (بداروند از گوهر كي پشين- كه خواندي پدر برپشين افرين) مقصود اين اسامي ولغات درافغا نستان حاليه بزمان بسيار دورگذشته خيلي استعمال ميشده سيد جمال الدين ميگويد پس از غلبه بخت النصر به بيت المقدس ودر زير شكنجه وعذاب افتادن مردم از كثرت رنج وصدمه خلايق بناله وفغان وانين  افتادند وازان زمان موسوم شدند طايفه ازانها به افغان برخي گويند كلمه افغان اسم(الخفيد- شاودل ) كه جد افغانان باشد بوده وعوام اوغان گویندواین کلمه نزدیک است بکلمۀ افغان وهندیهاگویندپتان وافغانان قندهار خود را پشتووپشتان خوانندومردم (خوست)و(کرُم)و (باجاور)خود راپختوو (پختان)نامندواگربه دقت ملاحظه شوداین اسامی اساساًباهم نزدیک بوده مثل (افغان )و(اوغان )و(پتان )که محرف ازپختان بوده وپختان وپشتان گرفته از(پاشتان)بوده وپاشتان دهی ازنشابوراست ،یاآنکه ازپشت که آن هم شهریست ازخراسان بوده ،یاازپیشت که قریۀ درفلسطین است بوده است

قديمترين سند تاريخي كه قدمت افغانستان وافغانراثابت مينمايد وتمام افسانه هاي متفرقه رادرباره مردم افغانستان كه ازمصر يافلسطين بوده ومهاجرت كرده به كوهستان افتاده ودو شده اند طومار واربيك سو مياندازد ان بيانات حكيمانه حكيم افضل ابوالقاسم فردوسي طوسي درشاهنامه است كه دران جا ذكر جنگ رستم دستان را باكومك كوهزاد افغاني وخرابي كه عبا رت از  ده پست گاوزرگرفتن كمك كوهزاد از زال پدررستم وزال پدررستم وسام پدر زال بوده است وعاقبت كشته شدن كمك كوهزاد است بدست رستم چناچه اشعاري كه نام اوغان وافغان دراو است دراين جا ذكرميشودتاريخ : پنجشنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۲ | 7:8 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |

برادر جا ن بد خشا ن است اینجا

سخن گفتن نه آسا ن است اینجا

بد خشا ن مرد م با هو ش دارد

بد خشا نی دو لب ده گو ش دارد

بد خشا ن  تند یس پر درد دارد

گلو یش آه ،درد ی سرد دارد

بد خشا ن خسته و اند وهنا کست

شکسته قا متش چون شا خ تا ک است

سیاست بر جبینش خط کشیده

عقل از فکر دانا یش رمیده

سیا ست با زی را کرد ه است پیشه

زده است بر فر ق خود با ضرب تیشه

به حرف مفت در دنیا بو د پیش

زبا نش تند تر از ضر بت نیش

 

  

 تاريخ : یکشنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۲ | 20:2 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |

بهایی برای معرفی کتاب

به گفتة دانشمندان امروز، دنیا از اسلام؛ سه نوع تعریف دریافته است، اسلام سنتی، اسلام رادیکال و اسلام که حوزه نگرشش به عقلانیت و مدارا،استوار است.

درکشورهای که مدرنیته تا هنوز دق الباب نکرده است، ارزشهای اسلام سنتی با همان اسنتباط کلاسیک باقی مانده است.

اما درعصر جنگ سرد، قطب بندی های امپریالیزم و سوسیالیزم دنیا شاهد تولد سازمانهایی ،با گرایش های رادیکال بود.

این سازمان ها که در واقع متأثر از دید و قرائت از دین بتأسی دیدگا های دانشمندانی مانند: مرحوم سیدقطب و حسن البنأ بود در خارومیانه در نیم قرن گذشته شکل گرفته، اما توسط حکومات بر سراقتدار به شدت سرکوب شدند.

با وجود آنکه بیشتر از نیم قرن از مشکل فلسطین گذشت این سازمانها با توجه به دشواریهای سیاسی نتوانستند در قبال مسایل جهان اسلام موقف واحد بیابند.

اما با اشغال افغانستان توسط شوروی و طرح و پالیسی های کوتاه مدت غرب این فرصت برابر شد، تا سازمانهای اسلامی، اعم از اسلام گرایان سنتی، رادیکال ها و آنهاییکه از دین قرائت عقلایی داشتند، در معرکه دفاع از افغانستان موقف واحد اتخاذ کنند.

متأسفانه بهر بهانه یی که بود، بعد از پیروزی جهاد مردم افغانستان شیرازه اتحاد ها و پالیسی ها به شدت شگافته شد، و مرزبندی های نوین باعث ایجاد افتراق و اختلاف نه تنها در افغانستان و پاکستان بلکه در جهان اسلام شد.

در سال1978 سازمان القاعده با قرائت رادیکال از دین نه تنها در افغانستان زمینه گسترش اختلاف هارا چاق کرد، بلکه برخی کشورهای خاورمیانه، افریقا و حتا قفقاز درشرف تجربه کردن دیدگاه های مدرن شدند.

در این بحبوحه طیف گسترده یی از دانشمندان دنیا یی اسلام، با رودیکرد های شتابزده سازمانهایی رادیکال با نوعی نگرش هوشیارانه وعقلایی با قرائت خردمداری به تعریف و تبین این پرداختند.

دانشمندانی از جنوب آسیا، خاورمیانه مانند: محمد ارغون، نصرحامد ابوزید، علی عبدالرزاق، ابراهیم طاها، قرضاوی و علمایی از مذهب شعیه مانند: مجتهدشبستری، عبدالکریم سروش، مکارم شیرازی از نصوص دین تعبیر عقلایی که در برگیرینده  ارزشهای فقه، کلام، عرفان، فلسفه و اخلاق بود مبادرت کردند.

در افغانستان استاد شهرانی، استاد سیاف، استاد برهان الدین ربانی، استاد شیخ آیت الله محسنی و... از، زمره پیشکسوتانی بودند که از نص  دین تبین و رویکرد عقلایی داشتند.

از زمره استاد پوهاند شهرانی که بیشتر حوزه کارش با تجربیات اکادمیک منهمک شده بود، در راستای قرائت تازه وعقلایی از د ین به کارهای گسترده تر مبادرت کرد.

 استاد در زمان هجرت در پاکستان ا فزون بر آن که  مسؤولیت مدر سی را بدوش داشت، به صورت متواتر مصروف  کا ر های تحقیقی در حوزه دین بود.

ترجمه ریاض الصالحین از زمره کار های شایسته و ماندگاری است که استاد پوهاند نعمت الله شهرانی نسخه نخست آنرا در سال 1993 به آزین چاپ آراسته کرد.

با توجه به اهمیت ویژه که این کتاب داشت، استاد نه تنها به ترجمه آن اکتفا کرد، بلکه بر آن حواشی نوشت و درک مفاهیم پیچیده آنرا برای مخاطب عادی ساده، معنا بخش و روان ساخت.

از آنجا که استفاده از محتوا کتاب برای همه اصناف در افغانستان نه تنها نیاز دینی شمرده میشد، بلکه یک تکلیف اهم برای همه مسلمانها بود.

لذا استاد شهرانی با دید تعمقی کارهای گذشته یی خود را انالیز، تصحیح و تهذیب نموده و به چاپ تازه آن مبادرت کرد. چاپ جدید، افزون بر آن که در قطع و صحافت منقح، مهذب و زیباست بلکه؛ ترجمه و تحشی آن در نهایت غذوبت و شیوایی صورت گرفته است.

از آنجا که استاد در قرآن شناسی دیدگاه فنی و تخنیکی دارد، برخی احادیث را که تلمیح به آیات قرآن اند، وجوه مشترک شان را برای مخاطب عادی تبین و تعریف کرده است.

مطالعه این کتاب ارزشمند، بدون شک برای مخاطبان اعم از عوام و خواص یک نیاز معنوی و اداء تکلیفی دینی بوده مضافاً روحیه ایقاظ، ایمان و اعتماد به نفس را در ضمیر وجدان هر مسلمان تقویت میکنید.

در شرایط که  افغانستان به اصطلاح معروف در معرض تهاجم فرهنگی قرار دارد، چاپ این کتاب نه تنها خدمتی است، در راستایی بیداری و هشیاری نسل جوان بل خدمتی است در جهت شناخت مسؤولیت های دینی و اسلامی.

شک نیست که، مشاغل اداری در مصروف سازی استاد نقش خاص داشته است، اما با توجه به این حقیقت که،

او جنای پیری معنوی و تکا مل قدرت اندیشه ورزی، استاد در اوجنای پختگی و فقاهت است، امید واریم، از ثمره عقلانیت آ نها به مثابه یک دانشمند مخاطبان بهره بگیریند، و ما در آینده شاهد تولید تفکر نو از باور استاد باشیم.تاريخ : شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۱ | 11:30 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |

شیخ الرئيس ابو علی سینا مینگارد که طبیبی حاذق در مجلس یک از ملوک سامان به درجه محل اعتماد و موثق واقع شده بود که در خلا و ملا ومجالس رسمی  و محافل انس و حرمسرا گاه  بیگاه داخل ميشدو تمامی مخدرات سلطنت را طبا بت میکرد ونهایت خدمت پادشاه زمان محترم و مقرب بود.

 و چون د رحرمسرای شدی نبض زنان و محترمات را گرفتی وزبان و دهان آنها را دیدی وهیچگاه حرکتي که خلاف دیانت و امنیت باشد از او به عرصه ظهور نیامد ،شبي از شب ها در حرمسرا با ملک نشسته بود در آنجا ممکن نبود که هیچ نرینه قدم بگذارد چون گاه خوردن شام رسید پادشاه فرمان داد تا طعام حاضر سازند کنیزکان مشغول به آوردن طبقات اطعمه رنگا رنگ و خورش های جورا جور شدند کنیزکي خوانسالار بود که در صباحت و ملاحت مانند نداشت و بر سایر کنیزکان مهتر بود.

 چون خوان طعام از سر یک از کنیزکان گرفت خم گردید به زمین گذارد چون خواست راست گردد نتوانست همچنان دو تا بجای بماند به سبب

با دی غلیظ که در مفاصل او حادث شد و او را سخت بگرفت که دیگر نتوانست بلند شود پادشاه نهایت متغیر شد و گفت به هر قسم است فوری باید او را مداوا کنی تا بهبودی حاصل نماید.

 ولی در آن وقت هیچ تدبیر طبيعی موجود نبود که به وسایل ادویه جات رفع کند طبیب دانست که بواسطه ادویه که اینک ممکن نیست که موجود شد بهبودی حاصل نشود پس به تدابیر نفسانی پرداخت وگفت تا مقفه از سر آنماه چهره برگرفتند و موی همچون مشک او را به رخساره ای پریشان ساختند تا شاید از شرم و خجلت حرکتي نماید و آن شرمندگی سبب تولید حرارت گردد چون این کار نمودند فایده مترتب نشد .

پس طبیب به فكر شنیعتر عملی افتاد گفت تا بند زیر جامه او را باز کنند و شلوارش را فرو کشند چون بند او را باز نمودند شلوارش پائین کشیدند از کثرت حیا و شرم او را غضب و خشم دست داد و آن خشم و غضب تولید حرارت که در باطن داشت کرد چنانچه آن ریح غلیظ را تحلیل کرد و آن کنیزک در آن حین بر پای خواست و مستقیم وسلیم شد پادشاه از براعت و حذاقت آن طبیب در تعجب رفت و او را آفرین گفت و مخلع ساخت

تاريخ : جمعه یازدهم اسفند ۱۳۹۱ | 11:37 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |
خدا هیچ کسی را دو ست ندا رد ، به استثنا ی آنها ی که توا نا ی در ک ، تجزیه و استفا ده مو ثر از فر صت ها ی زند گی را دارند .

خدا  انسا ن را برا ی ما مو ریت مهمی خلق کرد ه است ، و آن ما مو ر یت بدو ن شک کا ر هدفمند  تا ثر گزا ر ونتیجه بخش است.

کا ر ثمر بخش  افزو ن بر آنکه برا ی شخص نشا ط و معنا بخشی زند گی را پیا م

مید هد ، ضمنا اعتماد به نفس فرد نسبت به زند گی رو ز برو ز تقو یت شده و حتا

اثرا ت معنا بخش آ ن بر رو حیه سا یر نزدیکان تا ثیر گزا ر ی مثبت دارد .تاريخ : چهارشنبه نهم اسفند ۱۳۹۱ | 4:12 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |

کینوس{ کوف آب}

کوهستانی بزرگ و وسیع بوده در نواحی بدخشان و سکنه و مردمان آنجا بخشونت و غلظت طبع معروف و به بی باکی و سفاکی موصوف.  زمانی امیر کمال الدین مشهور بکوتاه {کو تا ه}پای که امیری نامور و شاعری مشتهر بود از جانب خواجه ابوبکر فخرالملک موید الدوله ترمذی به حکومت کینوس منتخب گردیده . چون به مقرحکمرانی خویش که کوهستان کینوس باشد رسید و چندی با مردم آنجا معاشرت کرد از طبیعت و اخلاق نکوهیده آنها منزجر گردیده و قصیدۀ در مذمت مردم کینوس باسم خواجه ابوبکر فخرالدین الملک موید الدوله برشته نظم در آورد که مطلع واوایلش اینست .

                        هیهات ازین بیت العمل وین شغل باچندین محل

                                                            زانصاف اگرمن چرخ را ، بستایم آرددین خلل

                        هر لحظه زانبوهی مرا ، افزاید اند وهی مرا  

سودیست برکوهی مراکاندرفلک داردقلل

                        کوهی کشیده سربمه وهم اندران گم کرده ره

                                                            تاریک چون جان ازگنه، مکروه چون شخص از علل

                        گرمن نه برافسوسمی ، کی عامل وکی نوسمی

                                                            یا خاک ره کی بوسمی ، افتان و خیزان برجبل

وشرح حال با تمامی قصیده امیرکمال الدین کوتاه پای در صدر جلد چهارم این کتاب مشروحا نگارش خواهد یافت

 منبع: امان توا ریخ جلد اول صجفه ۱۲۳۹ نسخه قلمی شخصی خودمتاريخ : سه شنبه یکم اسفند ۱۳۹۱ | 16:43 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |

هارون الرشید پنجمین خلیفه عباسی که خلافتش از سنه 173 تا سنه 193 بود معروض داشتند که مقدس ترین مشایخ بزرگ خراسان به بغداد رسیده است. هارون طالب ملاقات او شد شفیق را به خدمت خلافت پناهی آوردند ،هارون گفت تو هستی شفیق زاهد بلخی؟ گفت منم: شفیق ولی زاهد نیستم هارون گفت مرا پندی ده شقیق گفت با هوش باش که خداوند تبارک و تعالی ترا به جای حضرت ابابکر صدیق نشانيده و از تو صدق خواستگار است.  چنانچه از وی ظهور یافت و به جای حضرت فاروق جای داده و از تو میخواهد که فرق  بدهی بین حق و باطل را چنانکه از او پدید شد و به محل حضرت ذوالنورین نشانده است و ازتو حیا و کرم خواسته است، هچنانکه از او به عرصه ظهور پیوست.

 و ترا به محل و مقام علی مرتضی جای داده است و از تو علم و عدل خواسته است چنانکه از او بروز نمود.  هارون گفت زیادت نما شقیق گفت خداوند عالم را خانه ايست که نام او دوزخ است و ترا دربان آن سرا فرموده ،وسه چیز بتو مرحمت کرده است مال و شمشیر و تازیانه و امر کرده است که مردم را بدین سه چیز از جهنم نجات دهی .

اول هر حاجتمندی فقیر که به درگاهد روی نیاز آرد او را محروم نسازی و هرکه فرمان حق را نبردو خلافت نمايد او را به تازیانه تادیب نمائی . و هر کس بدیگری تعدی و جنایتی نماید، و او را بقتل آرد تو او را بدین شمشیر قصاص فرمائی اگر این عمال که گفتم به جای نیاوری خود پیش رو دوزخیان خواهی بود .

هارون گفت باز از این گونه نصایح حکیمانه شمه بیان فرما !شفیق گفت: تو مانند چشمه جوشنده سرشاب آبی و عمال و کارکنان شعبات و جوی های کوچک رونده از او آیند. پس اگر چشمه زلال و روشن و صاف و پاکیزه باشد هرگز از تیره گی و آلوده بودن جوی ها ضرری به او نرسد و همچون حال خود دایما پاک و صاف خواهد بود .

اما اگر اصل چشمه خراب و تاریک و مکدر باشد هیچ امیدي به صافی جویها نتوان داشت که آنان نیز به زودی تیره و کدر خواهند شد.  هارون گفت باز زیادت نما ،شقیق گفت اگر وقتی در بیابان وسیع در غر گرما و حرارت هوا تشنه ماني ؛و تشنه کام گردی ،بدرجه که مشرف مرگ باشی اگر در آن شدت گرما و بی کسی و تنها کسی جام پر از آب سرد زلالي به جهت تو حاضر سازد در بهایش چند خریداری کنی.؟ هارون گفت :هرچه قیمت کند خریداری نمایم .شفیق گفت اگر نفروشد مگر بقیمت نیمی از مملک تو چه خواهی کرد ، هارون گفت ناچار میدهم و آب را گرفته مینوشم و از گزند هلاکت میرهم .

شفیق گفت اگر چون همان آب را که خوردی از تو دفع نگردد و گاه ادرار در محل بول مانده خارج نشود چه خواهی کرد؟ و اگر حکیمي یافت شد و گفت علاج این درد رامن مینمایم، بشرط آنکه مملکت را به من واگذاری .

هارون گفت ناچار میدهم که از هلاکت ادرار نجات یابم .شقیق گفت پس تو به چه مملکت مینازی که تمام قیمت او به بیک شربت آبی پیش ارزش ندارد

تاريخ : پنجشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۱ | 8:58 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |
 

ر با عی

سرما یه عیش عشق صا فی و صفا است

سرما یه مرد، مر دی ود رد و حیا است

از کبر گذرساد ه دلی را بگزین

حرص و هو س آزرهش نا پیدا است

ایضا

عمر ی به تلاش کسب عزت گشتم

در ها ی امل برو ی  چشمم بستم

در آخر عمر با تعمق دیدم

مستغنی کا میا ب وخوشبخت هستم

ایضا

با عزت نفس الفتم دیر ین است

بی عزت نفس زند گی سنگین است

شیرا زه زندگی بو د عز ت نفس

هر کس که ندا رد این هنر نفرین استتاريخ : یکشنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۱ | 11:15 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |
پختگی آن  است که پیش از اظها ر مکنو نات و آنچه را میخوا هی برا ی مخا طب

بیا ن کنی ، خا مو ش با ش تا مخا طب مکنو نات و دا شته ها ی دل خو د را برا ی تو با ز گو کند ،  و بعد با استمدا د تآمل ، تد بر و سخن که به میا ن می آو ر ی

متنا سب با سطح دید ، در ک و منا فع مخا طب با شد .

سعد ی چه خو ش گفته است : سخنی که دا نی دلی بیا زارد تو خا مو ش با ش تا دگر ی به میا ن آرد.

بسا از سخنا ن ما از با ب تا مل ارأیه نمیشوند ، بتا سی از یک احسا س شو م و مبهم  وا ژه ها ی را به میا ن می آو ر یم که افزو ن بر ندا شتن سو د برا ی ما پیا مد نکبت با ر و تشو یش زا  دا رند ، لهذا با ید پیش از ارأ یه چنین گفتا ر ی بر در ب زبا ن قفل زد و حد اقل سا کت شد، تا در ک و دید دگرا ن شگفته شده و بعد بگو و با

اند یشه بگو و با اهل بگو.  و گرنه خپله ژبه هم بلا ده هم کلا.تاريخ : یکشنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۱ | 11:12 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |

علم سه حرفست که عبارت از عین ولام ومیم باشد ومعنی آنان اینست که: عین یعنی علم

ولام بمعنی عمل كردن

 ومیم مخلص بودن در علم وعمل .تاريخ : چهارشنبه بیست و هفتم دی ۱۳۹۱ | 16:56 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |

{وقتی} شیخ حاتم اصم به طرف بغداد حرکت کرد چون مردم از آمدنش خبر دار شدند با ستقبالش شتافتند، و او را با اکرامي لایق و پذیرایی مجلل دریافتند .

در آن وقت المتوکل بالله عباسی که دهمین خلیفه از خلفای بنی عباسی بود و خلافتش از 232 تا 248 امتداد داشت خلیفه وقت بود بغرض خلافت پناهی رسانیدند که زاهدي آراسته و از هرگونه معایب و مثالب پیراسته به بغدادآمده است.

 و در زهد و ورع و قدس و تقوا تا کنون نظیرش دیده و همتایش شینده نشده خلیفه، طالب ملاقات او گردید چون شیخ حاتم اصم به بارگاه خلیفه عصر وارد گردید او را مخاطب بنام زاهد ساخت، متوکل گفت من زاهد نیستم.

 زیرا همه دنیا زمینیان تحت تحکم و خلافت فرمان فرمایی من بوده است با این مراتب چگونه من زاهد خواهم بود! شیخ حاتم اصم گفت: تو زاهد هستی چنانچه خدا يتعالی فرماید  (قل متاع الدنیا قلیل ) و تو به اندکی قناعت فرموده و زاهد هستی نه چون منی که بدنیا و عقبا سر فرو نمیآورم و چگونه زاهد توانم بود.

 متوکل از حسن تقریر دل پذیر نصیحت اندیش او نهایت متالم گردید و بر احترامات شیخ بیفزود و اذن انصراف داد گاه بیرون شدن خلیفه فرمان داد، تا مشت زری خدمتش آورند قبول نکرد و معذرت خواست و بیرون شد.

 چون به جایگاه خویش رسید مردم گفتند چرا انعام و مرحمت خلیفه را رد کردی وقبول نفرمودی حاتم اصم گفت  درگرفتن ذلت خویش و در نا گرفتن عزت نفس مشاهده نمودم .

تاريخ : سه شنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۱ | 9:13 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |

دنیا از نگاه ازد یا د جمیعت با گر فتا ری قا بل تو جه ایی رو در رو شد ه است ،این ازد یا د جمیعت افزو ن بر انکه ، فقر ، بیکا  ری ،

امرا ض گو نه گون و مها جر ت  فرا هم کر ده، ضمنا بر خی کشو ر ها ی طر فدا  رتو لیتر و گرا یشها ش استبدا دی را وا دا ر سا خته است برا ی بقا ی خود به استبدا د بیشتر متو صل شو ند .

دا نشمندا ن به این با و ر اند که بهر تنا سبی  برا ی کا هش رشد جمیعت ، ایجا د دولت ها ی کو چک  کا را و پاسخگو تمر کز شو د به هما ن اندا زه نسل ها ی ایند ه شا هد امنیت ، وبهبو د و ضعیت اقتصا دی و زند گی مر فه تر خوا هند بو د .

 به نظر شوماخر برای داشتن زندگی سالم، پویا و متلائم با محیط زیست هرچه تکنولوژی‌ها، شرکت‌ها و موسسات کوچک تر باشند و هرچه محیط کار معنابخش تر، دلپذیرتر و کرامت بخش تر باشد ،نتیجه بهتری خواهیم گرفت.

 او مخالف مصرف گرایی و مبلغ توسعه پایدار بود که با بنگاه‌های کوچک و فن آوری‌های کوچک محتمل تر می نمود. هرگاه چیزی اشتباه و خطاست، بیش از اندازه بزرگ هم هست." کشورهای بزرگ با قدرت مرکزی غیر دمکراتیک و فاقد حق خودگردانی واقعی (چین، اتحاد جماهیر شوروی و بعد روسیه، عربستان) نه تنها برای مردم خود جهنم آفریده‌اند بلکه برای صلح بین المللی نیز در مقاطعی مخاطره آفرین بوده‌اند. .

اندازه جغرافیایی برای دول متمرکز و غیر دمکراتیک تصوری از خود ایجاد می کند که ممکن است بیش از ظرفیت ملی آن باشد و برای تحقق این تصور باید جنایت‌هایی صورت گیرد و دروغ‌هایی گفته شود و تقلب‌هایی انجام شود. .

هزینه بزرگی که مردم دنیا برای کمونیسم و فاشیسم پرداختند از یک جهت محصول بزرگی و غیر فدرال بودن دو رژیم فاشیستی و کمونیستی در دو کشور آلمان و اتحاد جماهیر شوروی بود. .

بزرگی کشورهایی که حکومت آنها ظرفیت حکومت فدرال و واگذاری قدرت به مردم را ندارند (مثل ایران، روسیه و چین) هم به حال مردم آن کشورها مضر است و هم به حال همسایگان و مردم دیگر کشورها. هند، آلمان، و ایالات متحده نیز کشورهای بزرگی هستند، اما مردمان این کشورها به تجربه یاد گرفته‌اند که با یک سیستم فدرال قدرت را میان مردم تقسیم کنند..

دولت کوچک می تواند به بیان "کور" دولتی با قلمروی کوچک تر نیز باشد. اوج خلاقیت فرهنگی و علمی یونان و ایتالیا و ثروت و رفاه و سعادت شهروندان آنها زمانی بود که عمدتا در قالب دولتشهرها اداره می شدند..

 تجزیه یوگسلاوی به نفع مردم این سرزمین بوده است. دیوید ثارو مولف کتاب "نافرمانی مدنی" می گوید: "بهترین دولت، دولتی است که به نحو حداقلی حکومت کند." دولت‌های کوچک یا آنها که در قالب فدرال عمل می کنند با این معیار حکومت حداقلی بیشتر همخوانی دارند.تاريخ : شنبه بیست و سوم دی ۱۳۹۱ | 6:3 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |

حسا ب دهقا نی

در ولسوا لی کو ف آ ب بد خشا ن تقو یم یا گا ه شما ر ی سا ل و ما ه تا یک قر ن پیش به حسا ب دهقا نی رو ا ج دا شت .

دهقا نا ن گا ه شما ر ی خو د را معمو لا از 14 قو س شرو ع میکر دند ، شا نز د ه رو ز ما ه قو س شا مل گا ه شما  ری دهقا نا ن و به نا م {نشا ن } کر یچ و و شا نزده رو ز جد ی کر گس یا د میشد .

شا نزد ه رو ز کر یچ هوا نرم و سر د ملیح اما -شا نزد ه جد ی چله و هوا سر د شد ید می شد .

بعد از سپر ی شد ن نشا ن کر یچ و کر گس نشا ن اسپ دا خل میشد و این نشا ن اسپ، نو، رو ز بو د ه که سه رو ز ان نا خن اسپ سه رو ز یا ل و سه رو ز اخیر دم اسپ بو ده است .

 رو ز ها  ی نشا ن اسپ گر م اما در رو ز ها ی  یا ل و دم -معمو لا برف با ر ی سنگین صو ر ت میگر فت.

بعدا نشا ن سگ و زنجیر دا خل و این نشا ن شش رو ز بو ده است که سه رو ز ان سگ و سه رو ز ان زنجیر بو ده و این  نشا ن سرد تر ین رو زها ی فصل زمستا ن که دست ادم با تماس در زنجیر از شد ت سر د ی می چسپید.

بعد از پایا ن چله کلا ن -چله خورد شرو ع میشو د که شا مل نشا ن مر د است و این نشا ن پنجا ه رو ز میشو د .

در نشا ن مرد هر عضو بد ن سه رو زاست :

 نا خن سه روز ، پشت پا سه، رو ز  ، بجلک  رو ز سه رو ز لنگ سه رو ز پیتا و ه بند سه رو ز زانو سه رو ز خنک ستا ره {پشت زانو } سه رو ز شخ نشین { سر ین } سه رو ز بهمن { مو ضع شر م گاه }سه رو  ز-خر آ میز هفت  رو ز و ده نو رو ز   پرک سه رو ز ودر نشان کمر بها ر پیا ن یا فته و تا بستان شروع میشود.

و دراین حسا ب با  گزشتن چهل چله و پنجاه مرد فصل زمستان پا یا ن می یا بد.

 منبع : .پدرم {ملا عبدالغنی} و کا کایم عبد الله

 

تاريخ : پنجشنبه چهاردهم دی ۱۳۹۱ | 7:19 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |
ما هیت وجود

به تأ سی از نگر ش فلسفه اگزیستا نسیا لیزم در طبیعت دو نو ع وجود ما هیت و جو د ی دا رد .

1—و جو د حضو ر ی

2-- وجو د حصو لی

و جو د حضو ر ی به و جو د ی گفته میشو د که ما هیت اش منبع استخرا ج خیر و شر نبو ده و اثر گزا ر ی حضو ر

 و جو د ی بد و ن دخا لت و جو د حصو  لی نا ممکن است.

ما نند اینکه سنگ ما هیت و جو د ی دارد اما فی نفسه توا نا ی تحر ک و اثر گزا ر ی بالا سا یر پدید ه ها را ندا رد ، اما زما نیکه دخا لت مو جو د حصو لی با لا  آن اثر گزا ر شد تغییر ما هیت مید هد ،تبد یل به ریگ و یا در سا ختن سا ختمان از آن استفا ده میشو د .

اما مو جو د حصو لی در وا قع انسا ن است که به استمداد عقل و قدرت تصمیم گیر ی مو فق به تغییر سر نوشت خو د و دیگرا ن میشو د .

و انسا نها ی که از قد رت تصمیم گیر ی و دا شتن اراده متکی به عقل ،محر و م اند در وا قع پد ید ه ها  ی اند که ما هیت جضو ر ی دا شته، و سر نو شت آنها تا بع اراده دگرا ن است  . بلی! محمد ص ،مو سی  ،  زردشت و عیسی ما هیت و ما مو ر یت حصو لی دا شته ، و با تا ثیر گزا ر ی مثبت در جهت تغییر سر شت و سر نو شت انسا ن ما مو ریت پیا مبرا نه داشته اند .تاريخ : شنبه دوم دی ۱۳۹۱ | 6:45 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |
تفا و ت قهر ما نها ی ما با دنیا

قهر ما نها ی د نیا ی دگر برا  ی مر د م با کنشها ی  سمبو لیک و متهو را نه رو زنه ها ی بسیا  ری را برا ی فدا کا ر ی ، سر سپرد گی و نگهبا نی از منا فع مر د م برا  ی نسل بعد آیده مید هند .

قهر ما نان دنیا ی دگر زنده،  پو یا و و جو د ریا لیستیک دارند ، قهر ما ن ها  ی وا قعی شجا عتمند ، فدا کا ر آیند ه نگر و سر سپرده در راه آر ما نها ی مر د م اند .

قهر ما نها ی وا قعی از سنخ گا ند ی ، ما ندیلا ، جو رج وا شنگتن ،نهرو و اقبا ل بعد از مر گ هم در قلمرو افکا ر نسل ها ی بعد ی حکو مت دا رند .

زیرا نظا م عقلا یی را که در جغرا فیا یی دید و شنا خت خو د خلق کر د ه اند در وا قع

هد ف و غا یه ان پا سبا نی از منا فع بزرگ است.

قهر ما ن وا  قعی از منا فع پو چ مانند تبا  رگرا  ی وا بستگی عشیره ای و تن پر و  ری نفر ت دا رند .

 و قهر ما نها ی وا قعی با وا ژه ها  ی تر س ،معا مله ،عقد ه پرو ری  ، ریا ،خو د بینی و تجمل گرا ی میا نه نیک ندا رند .

متا سفا نه در کشو ر من قهر ما ن کسیست که تگ محو ر و دا را ی گرا یشها ی استبدا دی با شد .

قهرما ن کسیست که میزا ن فقا هت و عقلا نیت نگر ی اش برا بربا  و زن معده اش با شد.

قهر ما ن کسیست که در زند گی به دلا یل گر فتا ر  بو دنش در ژرفنا ی مصا یب مصد ر خد ماتی شد ه که  بعد از مر گش ما یه مبا ها ت برا ی من و ما نیستد .

 آ ر ی ! در کشو ر من همه قهر ما نها مر د ه اند و با در یغ حضو ر وا قعی ندا رند ، لهذا به انگیزه آنکه ما قهر ما ن و ا قعی ندا ریم با ید از جمع مرد گان کفن پو سیده رو ستا کسی را به ار یکه نشینی در سفینه قهر ما نی به قیا دت قبو ل کنیم .

و برا ی فر زندا ن مان درو غ فراوا ن بسا زیم تا در رو ند زند گی کو چکتر ین دل مشغو لی دا شته با شند . و در سو گ نبو د قهر مان ضجه نکشند و رنج محرو میت بی قهر ما نی مستو لی بر سر نو شت شا ن نبا شد .تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۱ | 17:56 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |
معنا ی و ا قعی دمو کرا سی آنست  تصمیم مر د م در امو ر سیا سی دو لت شر یک شو د ، معنا ی دمو کر ا سی آنست که دولت با استفا ده از طر ز دید و با و ر مر د م پا یسی سیا سی خو د را تعین کند .

و معنا ی دمو کرا سی آن است که ارا ده ، دید و با و ر عمو م مسلط بر سر نو شت  سیا سی کشو ر با شد . مو کر ا سی در فرا یند تا ریخ با شعا ر ، عوا م فر یبی و تعمیم منا فع فرد تا مین نه شده ، و در وا قع آسیب ها ی فرا وا نی را برا ی مر دم و دو لت ها

با ر آو ر ده است .تاريخ : سه شنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۱ | 6:17 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |
هنر ، علم و دین:

بشر هو شمند از نخستین رو ز پیدا یش خو یش در جستجو ی سا ختن دین ، دا نش ، هنرو تعر یف زند گی با سبک دید خو یش بو ده است .

با افسو س تا امرو ز یک تعر یف که پا سخ گو ی مو رد اعتما د برا ی  پا سخ نیا زهمه ها ی انسا ن با شد ، بر ای خو د نیا فته و ممکن تا فردا ها برا ی سا ختن دین و دا نش و هنر در تکا پو با شد .

 این تکا پو و تلا ش از یک سو انگیزه بقا را مها سا خته و از جا نبی دا شتن رو حیه  تلا ش و پیشگیر ی برا  ی زند گی معنا و مفهو م شرین بخشید ه است .

در صو ر تیکه پیرا مو ن با ر معنا ی اد یا ن ، ظر فیت نگر ش ،هنر و دا نش ژر ف نگا ه شود ، اکثر اد یا ن با هم خو یشا و ند ی و ار  زشها ی مشتر ک دا رند، اما نا گفته پیدا است که در شکل گیر ی دین و هنر عوا مل زما ن ، مکا ن و نیا ز تا ثیر خو د را دا شته است .

اما علم مظهر و ملا ک تجا ر ب مکرر و مشهو د ی بو د ه است ملیو نها سا ل انسا ن برا ی اثبا ت ان تلا ش مشر ک کر ده و در نها یت در ک مشتر ک ایجا د شد ه است که در سا ختا رتکا مل ما ده ها ی :

{ (1)‌البومين albomin ماده سفيد تخم مرغست .

(2) فيبرين fabreineسفيد از نوع سفيده تخم مرغ است كه درخون و در عضلات پيدا ميشود .

(3) مونر monere يك نوع حيوانست از پست ترين درجات حيوانات كه مابين نبات و حيوان برزخست .

(4)‌ آميب amibe يك نوع حيوان از درجه پست است كه آثار اعضاي محرك در آن ظاهر است .

(5)‌پروتوپلاسم protoplasme يعني تركيب اول عبارت از ماده ئیست كه خلاياي عضويه ناميه و حسيه را تشكيل ميدهد .}

نقش دا رند .

بعد از تفخص ،تلا ش . تجا  رب مکر ر بشر در یا فت که این پنج ما ده در سا ختا ر انسا ن اثر گزا  ری دا شته و حتا ما ده ها ی امیب ، پرو تا پالاسم ، البو مین ،فیبر من و مو نر نیا ز حیا ت و در بر خی موا رد تعا رض حیا ت اند .

اما هنر نگا ه نا زک و ظر یفا نه انسا ن نسبت به زند گی بو ده و این نگا ه در فرا یند زند گی بو ا سطه اشخا ص ظر یف بین ، حسا س و زیبا شنا س کشف شد ه است .

 تاريخ : جمعه هفدهم آذر ۱۳۹۱ | 2:24 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |

اخلاق سازمانی


بسیاری از رفتارها و اقدامات مدیران و کارکنان، متأثر از ارزشهای اخلاقی بوده، ریشه در اخلاق دارد. عدم توجه به اخلاق کار در مدیریت سازمانها، در جوامعی مانند ایران که از یک سو دارای ارزشهای اخلاقی غنی بوده، از سوی دیگر با کشورهای پیشرفته فاصله قابل توجهی دارند، می‌تواند معضلاتی بزرگ برای سازمانها به وجود آورد. به علاوه با افزایش انتظارات اجتماعی از سازمانها، جوامع نسبت به مسائلی مانند محیط زیست ، حقوق زنان، کودکان، اقلیتها، معلولان، برابری استخدام و کاهش نیروی انسانی، حساس‌تر شده‌اند. بی‌توجهی سازمانها به این حقوق و عدم رعایت اصول اخلاقی در برخورد با ذی‌نفعان بیرونی، می‌تواند مشکلاتی را برای سازمان ایجاد کند و مشروعیت سازمان و اقدامات آن را موردپرسش قرار داده، در‌نتیجه سود و موفقیت سازمان را تحت تأثیر قرار دهد. اخلاق کار ضعیف، بر نگرش افراد نسبت به شغل، سازمان و مدیران موثر بوده، می‌تواند بر عملکرد فردی ، گروهی و سازمانی اثر بگذارد.

عملکرد و موفقیت سازمان
لازمه موفقیت سازمان، عملکرد مناسب آن است. شاخص هایی مانند: سودآوری، بقا، رشد میزان دستیابی به اهداف و قابلیت های رقابتی را می توان به عنوان نتیجه عملکرد مناسب تلقی کرد. برخی از صاحبنظران مانند هیگنز و وینکز موفقیت سازمانی را با عملکرد سازمانی معادل فرض کرده اند. آنها براین باورند که به طور کلی عملکرد سازمانی نتیجه‌ای است که به عنوان برایند رفتار سازمان، اتفاق می‌افتد. (Higgens & Vincze, 1993).در این مقاله شاخص‌هایی مانند: سود‌آوری، بقا، رشد، میزان دستیابی به اهداف و قابلیتهای رقابتی به عنوان شاخص‌های موفقیت تلقی شده، تمامی مواردی که به طور غیر مستقیم به عملکرد کمک می کنند (از قبیل: بهبود کیفیت رضایت مشتریان، افزایش همکاری،کاهش تعارض و کاهش هزینه‌ها) موردتوجه قرار می‌گیرند.
از آنجا که در ادبیات سازمان و مدیریت، مسئولیت اجتماعی بخشی از مقوله اخلاق کار محسوب شده و از آن به عنوان اخلاقیات فرا سازمانی یاد می شود، در تشریح ادبیات موضوع، لازم است ابتدا به مفهوم اخلاق و اخلاق کار پرداخته شود و پس از آن پیشینه مسئولیت اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد.


اخلاق و اخلاق کار
اخلاقیات ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با ارزشها دارند و به عنوان ابزاری نگریسته می‌شوند که ارزشها را به عمل تبدیل می‌کنند. اخلاق، یعنی رعایت اصول معنوی و ارزشهایی که بر رفتار شخص یا گروه حاکم است، مبنی بر اینکه درست چیست و نادرست کدام است؟ (دفت، 1374: 638). اخلاق، مفاهیمی چون: اعتماد، صداقت، درستی، وفای به عهد نسبت به دیگران، عدالت و مساوات و فضائل شهروندی و خدمت به جامعه را در بر می‌گیرد. اخلاق در معنی، تشخیص درست از نادرست و خوب از بد، همیشه موضوع مورد بحث فلاسفه بوده، آنها به عنوان یکی از شاخه‌های فلسفه، در مورد آن سخن گفته‌اند. به علاوه بــرخی مانند هایک اخلاق را تمدن‌ساز به شمار می‌آورند. (غنی‌نژاد، 1381: 129). بیشتر استانداردها و قواعد اخلاقی در یک فرهنگ نسبت به فرهنگهای دیگر و در زمانهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارند. (هس مر، 1995: 113). به عبارت دیگر، نسبیت گرایی اخلاقی باعث می شود آنچه که در یک جامعه، عملی درست نامیده می شود در فرهنگ یا جامعه ای دیگر نادرست تلقی شود و میزان ابهام و بعضاً تعارض در ارزشها افزایش یابد.
اخلاق کار(Business Ethics) به معنی شناخت درست از نادرست در محیط کار و آنگاه انجام درست و ترک نادرست است. اخلاق کار، به عنوان شاخه‌ای از دانش مدیریت، از زمان پدیدار شدن نهضت مسئولیت اجتماعی در دهة 1960 پدیدار شد. در این دهه جنبشهای آگاهی بخش اجتماعی، انتظارات مردم را از سازمانها بالا برده، آنها را به این نتیجه رسانده بود که سازمانها باید از امکانات وسیع مالی و نفوذ اجتماعی خود برای رفع مشکلات اجتماعی، مثل: فقر، خشونت، حفاظت از محیط زیست، تساوی حقوق، بهداشت عمومی و بهبود وضع تحصیلات استفاده کنند. مردم براین باور بودند که چون شرکتها و مؤسسات با استفاده از منابع کشور به سود دست می‌یابند، به کشور بدهکار و مدیون هستند و بایستی برای بهبود اوضاع اجتماعی تلاش کنند (Mc Namara,1999:6). اگرچه انگیزه و توجه شرکت به رعایت مسائل اخلاقی به سال 1923 و به بنیانگذار شرکت مبلمان و اثاثیه هرمان میلر دی جی دوپر بر می‌گردد ولی توجه به اخلاقیات در نوشته های مدیریت، در کتاب: وظیفه‌های مدیران چستر بارنارد (1938) و آثار ماکس وبر به چشم می خورد (اشنایدر و بارسو، 413:1379). بارنارد براین باور بود که «‌ناممکن است سازمانهای رسمی بتوانند بدون عنصر اخلاقی عمل کنند. رهبری که به اصول اخلاقی عمل نمی کند نفوذ خود را از دست می‌دهد و نمی‌تواند برای مدت طولانی دوام آورد» (بارنارد، 1368‌: 404).
طرفداران اخلاق کار در دو دسته قرار می‌گیرند. افرادی مانند چپل بر این باورند که رعایت اخلاق کار، باعث افزودن ارزش به سهامداران شده، ابزاری برای دستیابی به هدف بیشینه کردن سود است (دیدگاه اخلاقیات ابزاری). در مقابل، افرادی مانند بارنارد (1938)، کوئین و جونز (1995) و میلتون – اسمیت، دیدگاه غیر ابزاری داشته و باور دارند که سازمان بایستی گذشته از ملاحظات مالی، اخلاق کار، به دلیل آنکـه ماهیت این کـار درست است، بایــد آن را رعـایت کند. (Poesche,2002:311) در نظـریه‌های نـوین مدیـریت از قبیـل کارگزاری (Agency Theory)، ذینفعـان (Stakeholders)، حـاکمیت شـــرکتی (Corporate Governance) ، و نهادینگی(Institutional Lization) نیز اخلاقیات به گونه‌ای مورد توجه است. (رحمان سرشت، 1384).


نظریه‌های اخلاق و مسئولیت اجتماعی
همان‌گونه که گفته شد، از مسئولیت اجتماعی به عنوان اخلاقیات فرا سازمانی یاد می شود که مفهوم مسئولیت اجتماعی را می‌توان از بیشتر نظریه‌های اخلاق استنباط و استخراج کرد. برای روشن شدن بهتر مطلب ابتدا به اختصار نظریه‌های اخلاق تشریح می‌شود. هس‌مر (1995) یکی از کامل‌ترین دسته بندی ها را از تئوریهای اخلاق این‌گونه ارائه می کند:
1. قانون جاویدان (Eternal Law): این دیدگاه که به قانون طلایی نیز مشهور است بدین گونه خلاصه می‌شود که «با دیگران آن گونه رفتار کن که دوست داری دیگران با تو رفتار کنند».
2. منفعت گرایی یا تئوری فرجام گرایی (Utilitarianism): این دیدگاه منطبق با تعریفی از اخلاق است که توسط جرمی‌بنتم متفکر بریتانیایی ارائه شده و بر نتایج و فرضیات فردی متمرکز است. بر این اساس، اخلاقی بودن یک رفتار، براساس میزان مطلوبیت آن بیان می‌شود. یعنی وقتی منافع یک عمل برای جامعه بیشتر از ضررهای آن باشد، آن عمل اخلاقی است
3. وظیفه‌گرایی یا آغازگرایی (Deontological): آغازگرایی دربرابر فرضیة فرجام گرایی است. بر اساس این دیدگاه که توسط ایمانوئل کانت ارائه شد، هر عمل به نتیجة آن بستگی نداشته، به نیت شخص تصمیم گیرنده بستگی دارد.
4- عدالت توزیعی: در این تئوری که توسط جان راولز پیشنهاد شده، یک عمل را در صورتی که منجر بـه افزایش همکاری بین اعضای جامعه شود، می‌توان درست و عادلانه و مناسب (و بنابر‌این اخلاقی) نامید و عملی را که در جهت مخالف این هدف عمل کند می‌توان نادرست، ناعادلانه و نامناسب (و بنابراین غیراخلاقی) نامید. در این دیدگاه، همکاری اجتماعی، اساس منافع اجتماعی و اقتصادی را فراهم می‌آورد و تلاش فردی کم اهمیت و در مواردی نادیده گرفته می‌شود.
5. آزادی فردی: بر اساس این دیدگاه که توسط رابرت نوزیک پیشنهاد شد، آزادی، نخستین نیاز جامعه است. بنابراین هر عملی که آزادی فردی را نقض کند، غیراخلاقی است؛ حتی اگر منافع و رفاه بیشتری برای دیگران ایجاد کند.

مسئولیت اجتماعی
امروزه مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) مفهومی وسیع تر از فعالیتهای گذشته دارد. مسئولیت اجتماعی به طور اعم، به مجموعه فعالیتهایی گفته می‌شود که صاحبان سرمایه و بنگاه های اقتصادی به صورت داوطلبانه، به عنوان یک عضو مؤثر و مفید در جامعه، انجام می دهند.
گریفن و بارنی مسئولیت اجتماعی را چنین تعریف می کنند؛ «مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان بایستی در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد». درک فرنچ و هینر ساورد(1998) در کتاب: فرهنگ مدیریت در مورد مسئولیت اجتماعی می نویسند، «مسئولیت اجتماعی، وظیفه ای است بر عهده موسسات خصوصی، به این معنا که تأثیر سوئی بر زندگی اجتماعی که در آن کار می کنند، نگذارد. میزان این وظیفه عموماً مشتمل است بر وظایفی مانند: آلوده نکردن، تبعیض قائل نشدن در استخدام، نپرداختن به فعالیتهای غیراخلاقی و آگاه کردن مصرف کننده از کیفیت محصولات. همچنین وظیفه ای است مبتنی بر مشارکت مثبت در زندگی افراد جامعه.

در متون مدیریت استراتژیک، مسئولیت‌های اجتماعی به گونه عام و اصول اخلاقی به گونه خاص به بخش جدایی ناپذیر از مباحث تدوین و اجرای استراتژی تبدیل شده است. صاحبنظران مسئولیت اجتماعی در دو دسته مخالفان وموافقان قرار می‌گیرند. برخی از طرفداران اقتصاد بازار، مانند میلتون فریدمن با مسئولیت اجتماعی مخالف بوده، آن را با مکانیسم‌های اقتصاد آزاد در تضاد می‌دانند. فریدمن کاهش قیمت محصول برای کاهش تورم ، استخدام برای مبارزه با بیکاری و هزینه کردن برای کاهش آلودگی محیط زیست را هدردادن پول و سرمایه سهامداران می‌داند . او از مسئولیت اجتماعی به عنوان یک دکترین اساسا ویرانگر نام می برد. فریدمن تنها مسئولیت اجتماعی شرکت تجاری را استفاده از منابع جامعه و مشارکت در فعالیتهایی که برای افزایش سود با رعایت قواعد بازی (بدون نیرنگ و فریب) طراحی شده‌اند، می‌داند.در مقابل کارل که از طرفداران مسئولیت اجتماعی است، براین باور است که مدیران یک سازمان تجاری، چهار مسئولیت اقتصادی، حقوقی، اخلاقی وفداکاری کردن دارند. کارل این چهار مسئولیت را به ترتیب اولویت فهرست می کند (نمودار 1) و بر این باور است که مسئولیت اخلاقی و فداکاری امروز ممکن است در آینده به ترتیب به مسئولیتهای حقوقی و اخلاقـی تبدیل شوند. هم فریدمن و هم کارل مـدعی‌اند که با توجه به اثر مسئولیتهای اجتماعی بر سود شرکت، نظریه خود را ساخته و مطرح کرده‌اند. فریدمن می‌گوید: اقدامات از نظر اجتماعی مسئولانه، به کارایی شرکت آسیب می‌رساند.
کارل باور دارد که بی توجهی به مسئولیتهای اجتماعی موجب افزایش دخالت دولت و در نتیجه کاهش کارایی می‌شود. اگر شرکت داوطلبانه به برخی مسئولیتهای اجتماعی و اخلاقی خود عمل کند، می‌تواند به سود مورد نظر خود دست یابد. (هانگر و ویلن،1384: 51).
 
آثار مثبت رعایت مسئولیت اجتماعی بر عملکرد و موفقیت سازمان
گرچه حاکمیت اخلاق کار بر سازمان، منافع زیادی برای سازمان از بعد داخلی از جنبه‌های بهبود روابط، افزایش جو تفاهم و کاهش تعارضات، افزایش تعهد و مسئولیت پذیری بیشتر کارکنان، افزایش چندگانگی و کاهش هزینه‌های ناشی از کنترل دارد ولی از دیدگاه مسئولیت اجتماعی نیز از راه افزایش مشروعیت سازمان و اقدامات آن، التزام اخلاقی درتوجه به اهمیت ذی‌نفعان، افزایش درآمد، سودآوری و بهبود مزیت رقابتی، و...، توفیق سازمانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در ادامه به تشریح این آثار مثبت و شواهد موید آن خواهیم پرداخت.

افزایش مشروعیت سازمان و اقدامات آن
امروزه در شرایط جهانی شدن و شبکه‌های گستردة اطلاعاتی از سازمانها، انتظار می‌رود در برابر مسائل محیط زیست، رعایت منافع جامعه، حقوق اقلیتها و ... حساسیت داشته، واکنش نشان دهند. به علاوه این شبکة گسترده، تمام فعالیتهای سازمانها را زیرنظر دارد و به راحتی می‌تواند از راه انجمنها و مجامع مختلف، چهره سازمانها را در انظار عمومی خراب کند، بنابراین سازمانها ناچار به انجام اقدامات وسیع و گسترده برای جلب افکار عمومی هستند که وجه غالب آنها نشان دادن وجهه اخلاقی کارهای سازمان است. گفتنی است که هر چه سازمانها بزرگتر باشند، باید حساسیت آنها هم نسبت به این مسائل بیشتر باشد (NBES,2005:5). رفتار غیراخلاقی، رفتار محیط کسب و کار را بر ضد خود تحریک کرده، موجب شکست سازمان می شود (Buckley,2001:26).
التزام اخلاقی در توجه به اهمیت ذی‌نفعان
علاوه بر سهامداران، گروههای دیگری نیز وجود دارند که از اقدامات سازمان تأثیر می‌پذیرند و دارای منافع مشروعی از سازمان‌اند. ازجمله این گروهها می‌توان به مشتریان ،تامین کنندگان مواد اولیه، دولت و جامعه اشاره کرد.لستر تارو (1990)و ایوان و فریمن (1988) براین باورند که، پاسخ مثبت به ملزومات اخلاقی اجتماعی، با افزایش سود و ارزش افزوده در درازمدت، همراه است (رحمان سرشت، 1385 :21).

افزایش درآمد، سودآوری و بهبود مزیت رقابتی
توجه به تمام افراد و گروههایی که ذی‌نفع هستند، میزان سود شرکتها را در بلند مدت افزایش خواهد داد، زیرا موجب انگیزش نیروی انسانی، افزایش حسن نیت اجتماعی و اعتماد مردم به یکدیگر و نیز کاهش جریمه‌ها می‌شود. دیوید براین باور است که: «روز به روز باور سازمانها در این مورد راسخ‌تر می‌شود که ترویج اصول اخلاقی و تقویت فرهنگ معنوی موجب ایجاد مزیتهای استراتژیک خواهد شد (دیوید، 1382: 60). کی و پاپکین باور دارند که تجزیه و تحلیل شکستهای شرکتها و مصیبت های وارده به آنها نشان می‌دهد که لحاظ اخلاقیات و حساسیتهای اجتماعی درنهایت، در فرایند تصمیم گیری و تدوین استراتژی، موجب افزایش سودآوری شرکت خواهد شد. همچنین طبق گزارشی که در سپتامبر 2005 توسط دولت استرالیا منتشر شده، رشد اقتصــادی ایــن کشـــور از سال 1998 تا 2005 به رقم متوسط سالانه 6/3 درصد رسیده که بیشتر از بسیاری از کشورهای توسعه یافته، مانند امریکا، آلمان، ژاپن و انگلستان است. بر اساس این گزارش، عوامل رشد این کشور، نگرش مثبت به تغییر و نیـــروی انسـانی آموزش دیده با اخلاق کار بسیار قوی اعلام شده است (OECD,2005). براساس گزارش مجله فورچون، 63 درصد مدیران عالی شرکتهای برتر بر این باورند که رعـایت اخلاقیات، موجب افزایش تصویر مثبت و شهرت سازمان شده، منبعی برای مزیت رقابتی به شمار می‌آید (Buckley et. al,2001:15). به علاوه تحقیق سوینی(1999) در استرالیا نشان داد که 90 درصد استرالیایی‌ها علاقه‌مند به خرید از شرکتهایی هستند که رفتارهای آنها اخلاقی است. این تحقیق مشخص کرد هرچه اعتماد بین اعضای یک سازمان بیشتر باشد نیاز به کنترل مستقیم کاهش می‌یابد (Lagon,1999:5).

استفاده از مزایای چندگانگی
متخصصان پیش‌بینی می‌کنند که نیروی کار به گونه‌ای روزافزون متنوع تر خواهد شد و شرکتهایی که بتوانند نیازهای این افراد متنوع را درک کرده، از این تنوع به خوبی بهره گیرند، موفق خواهند بود. لازم است مدیران توانایی اداره افراد با جنسیت، سن، نژاد، مذهب، قومیت و ملیتهای مختلف را داشته باشند. رعایت عدالت و اخلاق در برخورد با این افراد در محیط کار، مدیریت آنها را تسهیل می‌کند و این امکان را برای سازمان فراهم می‌سازد که از مـزایای نیروی کار متنوع، بهـره گیرد. مطالعـه‌ای که توسـط رایت و همـکاران در سال (1995) در مـورد رابطه و بین چندگانگی وعملکرد سازمانی انجام گرفته، رابطه مثبتی را بین افزایش سطح چندگانگی در محیط کار و عملکرد مالی سازمانها، نشان می‌دهد. باکلی (2001) بر این باور است که چندگانگی سازگار با برنامه های اخلاق و فرهنگهای اخلاقی اند می‌تواند موجب شهرت و اعتبار سازمان شده و عملکرد آن را بهبود بخشد (Buckly,2001:25) .
کاهش هزینه های ناشی از کنترل
ترویج خودکنترلی در سازمان، به عنوان یکی از مکانیزمهای اصلی کنترل، از مباحثی است که بنیان آن بر اعتماد، اخلاق و ارزشهای فردی قرار دارد. ترویج خودکنترلی باعث کاهش هزینه های ناشی از روشهای کنترل مستقیم شده و موجب بهبود سود می‌شود. این مستلزم تعهد کامل اعضا به تیــم، مسئولیـت پذیری همـــه اعضای تیم و داشتن احترام و اعتماد بین آنها و مدیریت است.(Lau & Idris, 2003:293)
بهبود روابط، افزایش جو تفاهم و کاهش تعارضات
یکی از نتایج بهبود اخلاق کار در سازمان، تنظیم بهتر روابط در سازمان است که این به نوبة خود باعث افزایش جو تفاهم در سازمان و کاهش تعارضات بین افراد و گروهها شده، عملکرد تیمی را بهبود می بخشد. شاید بیشترین تأثیرات اصول اخلاقی مربوط به رفتار نیروی انسانی باشد. مطابق تحقیقات تروینو و یانگ بلاد تصمیم‌گیریهای اخلاقی به طور عمده تحت تأثیر گزینش و استخدام افراد اخلاقی است و پاداش و تنبیه متداول تأثیر زیادی در رعایت اصول اخلاقی ندارد (لاوسن1381: 268). توجه بارنارد به اخلاق، به دلیل نقش آن در تسهیل همکاری و کاهش تعارض و مسئولانه عمل کردن به وظایف در محیط کار است.
افزایش تعهد و مسئولیت پذیری بیشتر کارکنان
چنانکه گفته شد اخلاق بر فعالیت انسانها تأثیر قابل توجهی دارد و لازمه عملکرد مناسب، تعهد و مسئولیت پذیری کارکنان است. دسلر باور دارد که: اگر کارکنان براین باور باشند که با آنان رفتاری عادلانه و منصفانه می‌شود، شاید تمایل بیشتری داشته باشند که بار (کاری) بیشتری را تحمل کنند (دسلر،1378 : 327). دونالدسون و دیویس باور دارند که مدیریت ارزشهای اخلاقی در محیط کار، موجب مشروعیت اقدامات مدیریتی شده، انسجام و تعادل فرهنگ سازمانی را تقویت می کند، اعتماد در روابط بین افراد و گروهها را بهبود می‌بخشد و با پیـروی بیشتر از استانداردها، موجب بهبــود کیفیت محصولات و درنهایت افزایش سود سازمان می‌شود (Donaldson & Davis,1990). با توجه به نقشی که انسانها در سازمانهای امروزی دارند، نوع قضاوت افراد در مورد سازمان و موضوع فعالیت‌شان تأثیر بسیار زیادی در کارایی و اثربخشی آنها و در نتیجه کارایی و اثربخشی سازمان دارد. انتظار بروز خلاقیت توسط کسانی که کار خود را از لحاظ اخلاقی ناپسند تلقی می‌کنند، واقعی و منطقی نیست.


نتیجه گیری
هرچند هدف اصلی سازمانها، افزایش کارآیی و کسب سود است، ولی در عصر اطلاعات و جهانی‌سازی برای دستیابی به موفقیت، باید به انتظارات اجتماعی و احکام اخلاقی، واکنش مناسب نشان دهند و به بهترین شکل این‌گونه انتظارات را با اهداف اقتصادی سازمان تلفیق کنند، تا دستیابی به اهداف بالاتر و والاتری را امکان‌پذیر سازند. رعایت اخلاق کسب‌و‌کار و مسئولیت اجتماعی از راه افزایش مشروعیت اقدامات سازمان، استفاده از مزایای ناشی از افزایش چندگانگی و افزایش درآمد، سودآوری و بهبود مزیت رقابتی موفقیت سازمان را تحت تأثیر قرار می دهد. پایبندی رهبران و مدیران سازمانها به اصول اخلاقی، توجه به میزان مشروعیت اقدامات سازمان از نظر کارکنان، توجه و تأکید بر اصول اخلاقی جهان‌‌شمول، تدوین منشور اخلاقی سازمان، اقدامات متناسب و سازگار با خواست و حساسیتهای جامعه، برنامه های آموزش اخلاقیات برای مدیران و کارکنان، از جمله اقداماتی است که مدیران می‌توانند در این زمینه انجام دهند.

 تاريخ : جمعه دهم آذر ۱۳۹۱ | 11:24 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |

منشور کوروش به آمریکا می رود

 
منشور کوروش

موزه بریتانیا منشور کوروش را برای نمایش در آمریکا در اختیار چند مرکز فرهنگی آن کشور قرار می دهد

لوح یا استوانه موسوم به منشور کوروش پارسی در چند شهر آمریکا به تماشا گذاشته می شود.

این نخستین بار است که منشور کوروش در آمریکا نمایش داده می شود هر چند نسخه ای از آن به عنوان یکی از نخستین اسناد تاریخی در حمایت از آزادی و مداراگری دینی و فرهنگی در ساختمان سازمان ملل متحد در نیویورک نصب شده است.

این لوح همراه با شانزده شیء دیگر تاریخی بخشی از نمایشگاهی با نام "استوانه کوروش در پارس باستان" را تشکیل می دهد و ابتکارات ایرانیان را در زمان حکومت هخامنشیان بر منطقه خاورنزدیک بین سال های ٥٥٠ تا ٣٣١ پیش از میلاد نشان می دهد.

امپراتوری هخامنشی با وحدت پارس و ماد توسط کوروش پارسی بنیانگذاری شد و با شکست ایرانیان در جنگ با اسکندر یونانی از میان رفت.

این نماینشگاه در گالری سکلر در واشنگتن، موزه هنرهای زیبا در هوستون، موزه هنری متروپولیتن نیویورک، موزه هنرهای آسیایی سان فرانسیسکو و موزه پل گتی در لوس آنجلس برگزار می شود و تا اکتبر سال ٢٠١٣ ادامه خواهد داشت.

منشور کوروش یک لوح سفال پخته است که پس از پیروزی کوروش بر فرمانروای بابل و فتح این سرزمین در سال ٥٣٩ پیش از میلاد نوشته و در سال ١٨٧٩ در عملیات باستانشناسی منطقه ای در جنوب عراق کنونی کشف شد و در اختیار موزه بریتانیا قرار گرفت.

از همان زمان، این شیء تاریخی در موزه بریتانیا به نمایش گذاشته شد اما در دهه های بعد، افزایش احساسات ملی گرایانه در ایران باعث جلب توجه بیشتر ایرانیان به این سند تاریخی شد تا جایی که گاه از بازگشت آن به ایران سخن رفته هرچند محل کشف آن در داخل ایران کنونی نبوده است.

متن این سند حاوی بیانیه کوروش در مورد صلاحیت او به عنوان فرمانروای مشروع بابل و اظهار بی اعتباری پادشاه قبلی این سرزمین است که در جنگ با ایرانیان شکست خورده بود.

مراسم دو هزار و پانصدمین سال شاهنشاهی ایران

ایرانیان کوروش هخامنشی را یکی از برجسته ترین شخصیت های تاریخ خود محسوب می کنند

به گفته تاریخشناسان، چنین اظهاراتی از سوی فرمانروایان منطقه بی سابقه نبوده است اما آنچه که به منشور کوروش اهمیت ویژه ای می بخشد، اقدامات اعلام شده او به عنوان فرمانروای جدید بابل است.

در این فرمان، دین و فرهنگ قوم مغلوب مورد تایید و احترام قرار گرفته و همچنین اعلام شده است که مردمی که پس از شکست از بابلیان، به عنوان برده به این سرزمین آورده شده بودند از آزادی دینی و فرهنگی برخوردار می شوند و می توانند به سرزمین اصلی خود بازگردند.

از نظر اسناد تاریخی، آزادی و اجازه بازگشت یهودیان به سرزمین آنان از جنبه های مهم منشور کوروش است زیرا این واقعه به طور مفصل در متون دینی یهودیان ثبت شده و کوروش پارسی مورد ستایش شماری از پیامبران یهود قرار گرفته و از او به عنوان برگزیده خداوند یاد شده است.

منشور تفاهم

از زمان کشف و ترجمه متن منشور کوروش، این فرمان برای مردم مختلف مفهوم و معنای ویژه ای داشته است. پژوهشگران متون مذهبی یهودیان آن را سندی تاریخی در اثبات محتوای کتب مقدس خود دانسته اند و ایرانیان آن را نشانه مترقی بودن فرهنگ باستانی و مایه افتخار خود تلقی کرده اند.

به خصوص در دوران پهلوی، که احساسات ملی‌گرایانه و افتخار به تاریخ ایران به خصوص در دوره امپراتوری پیش از اسلام تشویق می شد، منشور کوروش سندی در اثبات جنبه انسانی و فرهنگی تمدن باستانی ایران محسوب می شد و مورد ستایش قرار می گرفت.

علامه طباطبایی

آیت الله طباطبایی کوروش هخامنشی را یکی از شخصیت های مورد احترام در قرآن معرفی کرده است

پس از انقلاب اسلامی، رهبران جمهوری اسلامی ضمن محکوم شناختن ملی گرایی به عنوان یک نگرش سیاسی، فرهنگ و تمدن باستانی ایران را نیز مردود دانستند و حتی هدف حملات شدید قرار دادند.

کوروش هخامنشی یکی از قربانیان این برخورد بود. برخی از روحانیون سیاست اعلام شده کوروش در مداراگری دینی و رعایت حقوق بشر را گرایشی لیبرالی دانستند و برخی دیگر شخصیت او را هدف حمله قرار دادند و حتی نام او از یکی از خیابان های اصلی تهران برداشته شد.

با اینهمه، در آن زمان هم نه فقط ملی گرایان و حامیان تمدن و فرهنگ ایرانی، بلکه حتی برخی از دینداران نیز با استناد به متون مذهبی رعایت احترام این پادشاه باستانی را گوشزد کردند. از جمله مدارکی که مورد استناد آنان قرار گرفت، نظر آیت الله محمد حسین طباطبایی، از محققان دینی مورد احترام جمهوری اسلامی بود که در تفسیر خود از قرآن، کوروش را همان ذوالقرنین دانسته که در کتاب آسمانی مسلمانان از او با احترام ویژه ای یاد شده است.

با وجود برخورد تند جمهوری اسلامی با کوروش هخامنشی، در سال های اخیر این شخصیت باستانی بار دیگر مورد توجه برخی از مقامات ایران قرار گرفته و از جمله، دو سال پیش، براساس توافق موزه بریتانیا با سازمان های دولتی ایران، منشور کوروش برای مدتی در ایران به نمایش گذاشته شد.

پیش از آن، منشور کوروش تنها یک بار دیگر در دهه ١٣٥٠ خورشیدی به مناسبت جشن های دو هزار پانصدمین سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران توسط کوروش هخامنشی برای مدتی به ایران قرض داده شد هر چند تصاویر و نسخه هایی از این سند به عنوان نماد این جشن ها به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفت.

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، در سخنانی به ستایش از کوروش پرداخت و او را الگویی برای مدیریت جهانی معرفی کرد که البته واکنش انتقادآمیز برخی از مقامات سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی را هم به دنبال آورد.

احمدی نژاد

ستایش غیر عادی احمدی‌نژاد از کوروش ناخرسندی برخی از مقامات دولتی و مذهبی را برانگیخت

انگیزه آقای احمدی نژاد در توجه ویژه به کوروش، و به طور کلی، اهمیتی که ظاهرا برای تمدن و فرهنگ ایرانی قایل بوده، مشخص نیست اما به گفته برخی تحلیلگران، احتمالا در رقابت با نهادهای دیگر حکومتی، رئیس جمهوری در صدد جلب حمایت مردمی بوده است که، به اعتقاد او، قاعدتا از رویکرد فرهنگی جمهوری اسلامی ناخرسند بوده اند.

مشخص نیست که واکنش آمریکاییان نسبت به این سند تاریخی چه خواهد بود و آشنایی نزدیک با آن چه تاثیری بر استنباط آنان از ایرانیان خواهد گذاشت.

در حالیکه اختلاف سیاسی جاری بین ایران و آمریکا و برخی اقدامات داخلی و خارجی جمهوری اسلامی، تصویری نه چندان مطلوب از این کشور در اذهان برخی از آمریکاییان ایجاد کرده، این انتظار وجود دارد که نمایش پیشینه تمدتی و دیدگاه فرهنگی ایرانیان باستان بتواند دست کم تاثیری مثبت از نگرش مردم آمریکا نسبت به مردم ایران داشته باشد.

معلوم نیست آمریکاییان با توجه به شرایط کنونی ایران، از جمله اتهام نقض حقوق بشر، فقدان مداراگری دینی و سیاسی و چهره ای که از جمهوری اسلامی ارائه شده، نسبت به منشور کوروش چه واکنشی خواهند داشت اما این امیدواری وجود دارد که نگرش آنان دست کم در مورد ملت ایران، تعدیل یابد.

نمایشگاه "لوح کوروش در پارس باستان" با همکاری بنیاد میراث ایران برگزار می شود و نیل مک گرگور، مدیر موزه بریتانیا، ضمن قدردانی از همکاری این بنیاد و مقامات آمریکایی، گفته است: "اشیاء می توانند به گونه ای منحصر به فرد از ورای زمان و مکان سخن بگویند" و افزوده است که لازم است محتوای این سند تاریخی "به شکلی هرچه گسترده تر در دسترس مردم قرار گیرد."تاريخ : چهارشنبه هشتم آذر ۱۳۹۱ | 12:37 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |

تعريف مديريت:

واژه مدير عربي و اسم فاعل بوده و معنايي تحت الفظي آن اداره كننده است، اما در اسلوب سازماني مديركسي است كه مسؤوليت عملكرد تيم خود را به دوش دارد.

اما مديريت پروسه انجام دادن كار ها به صورت اثر بخش و كارأ به وسيله دگران است، در واقع مديريت فعاليت است كه به صورت منظم جهت تحقق اهداف معين و از طريق روابط منطقي ميان منابع موجود در داخل سازمان صورت ميگيرد.لذا تفاوت مديريت و مدير آن است كه، مدير مسؤوليت عملكرد يك تيم مشخص را بدوش داشته، اما مديريت در سطح سازمان به صورت عامتر برنامه و پلان ها را بوسيله دگران طوري كه اثري بخش آن مشهور باشد، تطبيق مي كنيد.

وظايف مديريت:

در سطح يك سازمان مهمترين كار را مديران انجام ميدهند، موفقيت، توانايي و پيشرفت هر سازمان به تعميم، دانش، انرژي و شناخت مدير از سطح سازمان مربوط مي شود.

لذا جهت تحقق ستراتيژي تطبیق پلان مدير مكلف به اجرا برنامه و تطبيق هاي زير است:

1-               برنامه ريزي

2-               سازماندهي

3-               رهبري

4-               استخدام

5-               كنترول

برنامه ريزي چيست؟

برنامه هاي كه توسط مديران عالي تدوين، طرح و تنظيم مي شوند، به صورت كلي اند، اما مديران با توجه به تخصص، تجربه و شناخت كه از تونانايي افراد سازمان دارند، روشهاي رسيدن به هدف را مشخص مي سازند.

بانگرش به نكات بالا در برنامه ريزي اهداف تعين شده، وجهت تحقق، هدف موثر ترين روشهاي دستيابي به آنها به كارمندان آگاهي داده مي شود.

سازماندهي:‌

ميزان قدرت، تخصص و انگيزه كارمندان براي مديران مدبر تعريف روشن دارد، لذا يكي از اولويت هاي مهم مديريت آن است، تا جهت تنظيم كار ها ميان كار كنان با دقت اجرا آت نموده، كارمندان را مامور به اجرا كاري نمايد كه توانايي تطبيق آنرا دارند.

رهبري:

همانطوري كه از تعريف رهبري پيدا است، در واقع رهبري پروسه، تاثير گذاري و اعمال نفوذ برفعاليت دگران است.

رهبران موفق افزون بر اعمال نفوذ و تاثير گذاري معنوعي امور را طوري تنظيم، تقسيم و سرعت مي بخشند كه، باعث ايجاد انگيزه در ميان كارمندان شده، و آنها با شوق و اعتماد به نقس در راستايي تحقق اهداف مساعي نمايند.

اگر پروسه رهبري بتأسي از شناخت، عقلانيت، واقعبيني هدايت نگردد، دست يابي به اهداف دشوار بوده، ممكن است مدير در داخل سازمان با مشكلات گونه گون رو در رو شود.

استخدام:

در گرايشهاي مديريتي به سبك مدرن عمده ترين مولفة كه، باعث پيشرفت پيروزي و خلاقيت دريك سازمان مي شود، توصل به روند، استخدام بتأسي از يك نياز سنجي در بدنه سازمان است.

اگر در هنگام استخدام مدير  به شناخت افراد تخصص، با انرژي و با انگيزه موفق نگردد،‌پروسه دستايابي به اهداف با مشكلات گونه گون رو در رو مي شود. انتخاب افراد مناسب براي تصدي مورد نظر مهم ترين عامل استواري وقدرت سازمان شمرده مي شود.

كنترول:‌

يكي از واژه هاي كه در اداره عامه افغانستان بسيار استهلاك مي شود، كنترول است، اما متأسفانه كيفيت كنترول با وجود استهلاك و استفاده فراوان بسيار پايان بوده، و اين مقوله به معنايي واقعي كار برد نيافته است. لذا مديران جهت مقايسه فعاليت ها با استندرد ها بايد به اصل كنترول وقع گذاشته و در جهت كيفيت بالاي كار هفته وار، ماهوار و ساليانه مناسب با خصوصيت برنامه و هدف روند كار را كنترول نمايند .¡

 تاريخ : چهارشنبه هشتم آذر ۱۳۹۱ | 6:30 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |
شا عر کسیست که زمان مکا ن و مو قیعت زند ګی خو د و هم نو عا ن محیط

پیرا مو نی ا ش را با ژ رفا یی خو ن می شنا سد.

شا عر کسیست که با شنید ن نهیب کو د ک بغض جا نکا هی بر روا ن اش مستو لی میشود

شا عر کسیست که در صفت او با ش ارا ذلُ استیدا د و جو کها ی طفیلی طعن و لعن فرا وا ن دا رد .

شا عر کسیست که ما نند حا فظ بر بی و قو فی حکا م مستبید استهزا میکند .

 شا عر کسیست که ما نند مو لو ی با استمدا د خرد پر چم مقا بله و مبا رزه را در برا بر تګ محو ری خو د خوا هی به زما نه ها ی ایند ه انتقا ل مید هد.

شا عر کسیست که  ظر فیت و با ر معنا ی وا ژه ها ی زما ن خو د را بیش تر از همه مید اند .

شا عر کسیست که از ګو ر ُ رو شنی ۰ و قا ضی هرا س ندا رد .

و شا عر کسیست که با ر مسوولیت بیدا ری سمت دهی  و رو شن سا زی دل د دید همه را دارد

 

  تاريخ : پنجشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۱ | 17:13 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |

پيام ناشر

نوع ادبي طنز در ادبيات دري از ساليان متمادي به اين سو حضو رملموس داشته، وهمواره بخش گسترده ادبيات را در برگرفته است.

فورم وشكل طنز باساير نوعهای ادبي متفاوت بوده وهمين تفاوت سبب جذب مخاطبان به طنز بوده است، سوژه طنز، ديروز قالب مشخص ومحدود داشت، اما امروز از قالب هاي كلاسيك وكهنه بيرون شده ودرقالب هاي منظوم، منثور، داستان، نمايشنامه، فلم نامه -فلم كارتوني ودرساير كسوتها اراییه ميگردد.

اين گونه ادبي درهركسوتي كه اراييه شده، نسبت به ساير گونه هاي ادبي واجد جذابيت وپوشش ظريفانه رويدادها بوده است.

از همين سبب باوجودآنكه از درگذشت عبيد زاكاني قرنهاي متمادي سپردي ميگردد، اما تااكنون مخاطبان طنز او در حوزه ادبيات دري فراوان هستند.

شناخت وحضور همين جذابيت، ساير شاعران كهن زبان دري را انگيخته است.

تا درمحتوا آفريده هاي خويش از نوع ادبی طنز استفاده كرده،حتا سعدي، مولوي، سوزني - ناصر خسرو دراكثر اشعار خود از كاربرد طنز جهت جذب مخاطب استفاده كنند.

هر چند امروز اراییه این نوع ادبی متفاوت شده طنز كهن باطنز مدرن تغییرمحتوا وفورم دارد، درادبيات طنزي كهن طنزبه مفهوم طعنه زدن، عيب كردن ، سخن به رموز گفتن واستهزايي كسي به كار ميرفته است.

وجود چنين صنعت ظريف سبب شده است كه، طنز به مثابه سوژه ادبي تفكر برانگيز، با ماهيت پيچيده، توام باكاربر د موضوعات خنده دار توجه مخاطبان بسيار را به خود معطوف كند. اما اين عطف درواقع هدايت مخاطب به منظور شناخت هدفي برتر كه مفهوم آن آماده كردن انسان ودرك عميق رذالت هابوده است.

دركشورما از نيم قرن اخير به اين سو، باترويج رسانه ها، سوژه طنز همواره مورد كاربرد بوده، ودرجهت هدايت مخاطب به شناخت برخي رويدادها موثر واقع شده است.

استاد جلال نوراني از زمره پيشكسوتاني است كه، از طريق رسانه ها در چهار دهه اخير طنزهايش مخاطبان فراوان داشته اند.

استاد نوراني پيشكسوت سوژه طنز نويسي، درميان جامعه روشنفكرما مخاطبان فروان داشته وهويتي است، شناخته شده پركار ، سخت كوش كه در همه عمر دراين زمينه تقلا وتلاش  كرده است.

وزارت اطلاعات وفرهنگ جهت حمايت وحراست از كار نخبه گان ادب دوست تااكنون به چاپ  آثار آنها مبادرت كرده وچاپ اين كتاب موجود به بهانه برگزاري از نخستين سیمینار طنز افغانستان مي باشد.

بتاسي از چنين مامول مبارك براي رياست بيهقي مسووليت سپرده شد، تا كتاب موجود را به آذين چاپ آراسته کند- اميد انتشارات بيهقي به اين وسيله كوچكترين خدمتي در راستاي معرفي فرهنگ كشور كرده باشد.

فيض الله محتاج

رئيس انتشارات كتب بيهقيتاريخ : یکشنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۱ | 13:46 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |
ازا د گی

انسا ن ها ی که متکی به تو ا نا ی با زو، و ارا ده خو د اند ازا ده ا ند ، انسا ن ها ی که از عر ق جبین خو یش نا ن تو لید میکنند

لیا قت زیستن و شرا فت انسا نی دا شته و سزا وا ر حر مت اند .

اما انسا نها ی مه متکی به حما یت دگرا ن اند ، انسا نها ی وا بسته ، اسیر و مر هون اراد ه دگرا ن اند .

بیا ید برا ی کسب شرف و تصا حب ازا دگی متکی به توا نا ی با زو ، ارا ده و ریختن عر ق جبین خو د با شیم.تاريخ : پنجشنبه بیستم مهر ۱۳۹۱ | 10:27 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |

تفاوت فیلم های سینمایی و تلویزیونی

شهرکرد-این روزها که ساختˈتله فیلمˈ نسبت به گذشته باب شده است، برخی ، فیلم های تلویزیونی را با نام ˈفیلم سینماییˈ ارائه می دهند یا برخی کارگردانان بدنبال کپی یا تبدیل نسخه ویدئویی خود به فیلم 35 میلیمتری اند تا راحت تر نام اثر خویش را به عنوان یک اثر سینمایی مطرح کنند.

این در حالی است که از منظر ساختاری،فرم و مفهوم بین این دو مقوله تصویری دارای تفاوت بزرگی است و موتیف های این دو مولفه در یک قالب و فرم قابل تعریف نیست.

تله فیلم یا فیلم های تلویزیونی بدلیل ماهیت کارکرد رسانه ای و گسترده بیشتر مخاطب، نسبت به یک اثر سینمایی عام تر است و عام بودن یک اثر هنری، اقناع مخاطب را تصادفی می کند، در حالی که فرم و ساختار یک اثر سینمایی فاخر از همان ابتدا به دنبال اقناع مخاطب خاص است.

بر اساس استانداردهای جهانی،فیلم های تلویزیونی بیشتر جنبه سرگرمی دارد در حالی که یک اثر سینمایی حس تاویل پذیری را در مخاطبان برمی انگیزد و برای سرگرمی خلق نمی شود.

اگرچه برخی افراد این روزها با نگاه به گیشه و با هدف تجاری کردن سینما، این هنر را به صنعتی درآمدزا تبدیل کرده اند، اما ماهیت و اساس سینما، همان عنصر تاویل پذیری است تا ادراک مخاطب را نسبت به جهان پیرامون تقویت کند.

سینما، بنا بر تعابیر تاویل کنندگان در طبقات نظری به گونه های مختلف تقسیم می شود که سینمای فلسفی، شاعرانه و ماورالطبیعه از جمله ژانر(گونه)هایی است که منتقدان و تاویل کنندگان بر اساس نوع مصرف، بر روی هر اثر گذاشتند.

دریک اثر سینمایی،میزانسن ها،دکوپاژها، میزان نورپردازی، نوع گریم، نگاتیو ، نوع بازی کاراکترها و حتی مباحث منتقدان بسیار متفاوت از تله فیلم است از این رو منتقدان حرفه ای هنر هفتم، زیر بار نقد تله فیلم نمی روند.

سینما، پدیده قرن بیستمی است و در این قرن، هنرهای بصری و شنیداری کم کم جای خود را در بین طبقات اجتماعی باز کرد.

در ابتدای ورود این ابزار صنعتی مدرن به ایران، جنبه سرگرمی آن مد نظر قرار گرفت و سینما عاملی برای سرگرمی توده های مردم بود.

سینمای ایران درابتدا،کار خود را با سطحی نگری و رویکرد به بی ارزش ترین موضوعات جامعه آغاز کرد که منتقدان محصولات این هنر به آن نامˈفیلم فارسیˈ اطلاق کردند.

کاربرد این نوع فیلم، نخستین بار در دهه 40 از سوی برخی منتقدان سینما بویژه در بین نویسندگان روزنامه نگار رواج یافت و از آن پس به عنوان یکی از شناسه های سینمای ایران به کار گرفته شد.

ˈفیلم فارسیˈبه صورت یک عنصر لایه نگر از سوی برخی کارگردانان به عنوان یک پدیده سرگرم کننده مطرح شد و رژیم پهلوی برای زدایش فرهنگی بر تولید این نوع فیلم ها تاکید داشت.

منتقدان معتقد بودند،در فیلم فارسی تنها شخصیت ها و بازیگران با گویش فارسی تکلم می کنند و هیچ نشانه و اثری از فرهنگ و تمدن ایران در آن وجود ندارد به همین علت نیز آن را ˈفیلم فارسیˈ قلمداد می کردند.

درمراحل بعد،تاجران و بازرگانان ایرانی که به کشورهای مختلف سفر می کردند ، همراه با واردات چای و قند روغن، فیلم های خارجی را برای اکران در ایران با خود به تهران می آوردند تا به همراه کراوات، کلاه شاهی و ابزار و اسباب آرایش و مجلات مدل لباس، آن را نیز در بازار ارایه کنند.

کپی برداری از سینمای آمریکا، هند، ترکیه و ایتالیا در فیلم فارسی یک امر متداول در بین کارگردانان شد و دختران و پسران روستایی در تولیدات آن روزها با پوشیدن لباسهای خارجی، تبدیل به تیپ های غربزده با کراوات و شلوار جین و موهای رنگ کرده شدند.

با این حال، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سینمای ایران یک رویکرد ملی و هویتی به خود گرفت و برخی از آثار ماندگار در ژانرهای مختلف از جمله گونه دفاع مقدس، انقلاب محوری و درام های اجتماعی توانست در جایگاه فرهنگی مطلوبی قرار گیرد و حتی نام سینمای ایران را در جشنواره های مختلف طنین انداز کند.

نگاه ایرانی - اسلامی به سینما نیز باعث شد سینمایی ملی درایران قد علم کند که در این نگاه، سینما به یک اثر هنری، تمدنی عظیم مد نظر فیلم سازان قرار گرفت که روایتی از تمدن سازی سینمای ایرانی محسوب می شود.

با این اوصاف آنچه باعث می شود سینما راه خود رااز تلویزیون جدا کند عنصر تاویل پذیری است که مختص سینمای فاخر است و این عنصر در برخی آثار سینمایی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی به سینما هویت بخشید.

سینما بدلیل رویکرد ساختاری، محل ظهور و بروز برخی ایده های فلسفی و فلسفه جامعه شناسی شده است در حالی که در تلویزیون این ایده ها باعث سرگردانی مخاطب می شود به همین دلیل نگاه روشنفکرانه در تلویزیون راه به جایی نمی برد و این ایده ها تنها در سینما قابل وانمایی است.

در حالی که در یک اثر تلویزیونی یا تله فیلم، کارگردان بدلیل گستردگی مخاطب نمی تواند از مولفه فلسفی و ذهنی بهره بگیرد و باید یا شعار زده عمل کند یا مستقیم گویی زیادی داشته باشد.

تلویزیون بدلیل ماهیت رسانه ای بودنش چندی صباحی قصد رقابت با سینما را داشت اما سینما راه خود را ادامه داد و با آثاری ماندگار توانست مخاطب خود را حفظ کند.

اگر چه برخی از فیلم های سینمایی با رویکرد طنز، از نظر محتوا و مفهوم، در دوره ای بشدت نزول کردند اما برخی از آثار به عنوان ستاره های سینما، این چراغ را روشن نگه داشت.

از نظر کارشناسی، آثار تلویزیونی نمی تواند عنصر تاویل پذیری سینما را در خود داشته باشد از این رو سینما همیشه سینما باقی خواهد ماند.

به گزارش ایرنا،‌سینما اکنون در عرصه جهانی هنر به یک زبان مشترک در بین مخاطبان تبدل شده است و کارگردانان باید از این زبان مشترک برای معرفی تمدن و فرهنگ ایرانی، اسلامی بیشترین بهره ببرند.تاريخ : پنجشنبه بیست و سوم شهریور ۱۳۹۱ | 19:20 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |
در جوا مع فر ا مد رن مقو له هو یت به مثا به جد ی تر ین گفتما ن تو جه انسان ها ی پیشکسو ت را به خو د معطو ف میکند .

و در وا قع هو یت انسا ن زمینه سا ز پا یگاه و جا یگا ه انسان ها در یک جا معه فرا

مد رن شمر ده میشو د .

مسلم است که در جوا مع بد و ی و بو می ا نسا ن نسبت به مقو له هو یت نه شنا ختی داشت و نه هم در جستجو ی تعر یفی خا صی برا ی مقو له هو یت خو یشتن

بو د. اما با تو لد تو سعه و گا م گزا ری انسا ن به نر د با ن شنا خت ومد رنیزم اقوام ، ملت ها و مر دم پیشکسو ت در عر صه افر ینش مد نیت مو فق به کسب ، تعر یف و تثبیت هو یت شدند . پس هو یت چیست ؟

{ تمام دستاورد‌های خوب زندگی ما از همین سئوال آغاز می‌شود. که ما با این پرسش به دنیائی از خودآگاهی قدم می‌گذاریم و آن‌گاه که در پی پاسخ بر می‌آئیم، درخواهیم یافت که در جهان آفرینش، در این مجموعه‌ء بی‌انتها که پر از زیبا‌ترین آفریده‌هائی است که یک دنیائی از شگفتی‌ها در درون دارند، کجا ایستاده‌ایم، قبل از آن که بدانیم کیستیم، در می‌یابی که از کجا آمدیم و ارتباط ما با با طبیعت چگونه است و چه رشته‌ای ما را به او پیوند می‌دهدو در بزم دل انگیز هستی، از دست کدامین شاهد، جام برمی‌‌گیریم .
به این ترتیب، درخواهیم یافت که ما در میان هر آن چه از ازل آفریده شده است، از چه کرامتی برخورداریم .}

تعر یف هو یت:

مجموعه‏اى از خصوصیات مختلف فرد مانند ساختمان بدنى، خلق، رفتار، علایق، گرایش‏ها، توانایى‏ها و استعدادهاى وى، و برآیند این مجموعه از ویژگى‏هاى آدمى . هویت در واقع، همان شخصیت است كه مورد آگاهى درونى قرار گرفته است . احساس شخصیت را مى‏توان هویت نامید . این نكته را باید مورد دقت قرار داد كه شخصیت و هویت آدمى امرى فراتر از شخصیت و هویت مكانیكى است، هویت آدمى وابسته به عناصر بى‏شمارى است اما همه آن‏ها در پرتو نگاه و نگرش وى به خویشتن و جهان شكل مى‏گیرد، تفسیرى كه فرد از خود و هستى تولید مى‏كند سازنده هویت او خواهد بود.

از سوى دیگر، قوام هستى و شخصیت‏ به معنى دارى زندگى است، و معنى دارى حیات و چگونگى آن در سایه نگاه، نگرش و تفسیر فرد از خود و هستى و اولویت گذارى‏هاى ارزشى شكل مى‏یابد

با توجه به این تعریف، باید بر دو نكته تاكید كردِ هویت امرى عقلانى و عاطفى است و تفسیرى است‏سنجیده و قانع كننده از شخصیت و ابعاد آن و هستى و معناى زندگى . هویت از یكسو امرى درونى است و از سوى دیگر وابسته عوامل فراوان بیرونى است كه بر نگرش و تفسیر آدمى اثر مى‏گذارد.

مبتنی بر این نگر ش در دنیا ی ما اقوا م ، افرا د و ملت ها ی صا حب هو یت اند که در تدا و م زند گی از ما هیت و جو د خو یش تعر یف ، معنا و ما هیت و یژه به آیند گا ن

خو یش به ار ث گذا شته اند .

اما اقوا م ، افرا د و ملت ها ی که در فرا یند زند گی از خو د معنا ، ما هیت و نقش اثر گزا ر نگذا شته اند ، ما نند اقوا م ، افرا د و ملت ها ی بی نا م فا قد هو یت و بو می اند .تاريخ : دوشنبه نهم مرداد ۱۳۹۱ | 20:33 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |

اگر جزو اين دسته افراد هستيد، عوارض پي آمده را باتأمل بيشتري بخوانيد:

نازايي:

خانم‌هاي چاق بيشتر در معرض نازايي ناشي از چاقي قرار دارند.

آرتروز:

هر قدر وزن‌تان بيش از حد معمول باشد، فشاري كه بر مفاصل، بخصوص در نواحي مفاصل پا وارد مي‌شود، بيشتر است.

نقرس:

اضافه وزن سبب افزايش اسيد اوريك در خون مي‌شود. اين اسيد با رسوب در مفاصل بخصوص در ناحيه مفاصل انگشتي پا به درد و نقرس منجر مي‌شود.

سرطان پروستات:

فشار چربي به ناحيه پروستات، مردان چاق‌ را بيش از ديگران تهديد مي‌كند.

ديسك كمر:

افزايش وزن و حجيم شدن شكم، بناچار مركز ثقل بدن را تغيير مي‌دهد. نتيجه اين تغيير فشار روي ديسك‌هاي بين مهره‌اي‌ است. فشار اين ديسك‌ها نيز به نوبه‌خود دردهاي سياتيك و ديسك كمر را به همراه خواهد آورد.

ديابت و مرض قند:

بيماري ديابت بيشتر ارثي قلمداد مي‌شود، اما در بين وارثان، چاق‌ها زودتر از ديگران مرض‌قند خود را به ارث مي‌برند!

كاهش توان سيستم ايمني:

عفونت‌هايي چون برونشيت مزمن و ذات‌الريه در افراد چاق‌ بيشتر است. پس از اعمال جراحي هم آنها ديرتر و سخت‌تر بهبود مي‌يابند.

واريس:

درصد بروز اين بيماري كه فشار به مويرگ‌ها و خونمردگي را سبب مي‌شود بين افراد چاق بيشتر است.

تصلب شرايين:

رسوب كلسترول در رگ‌ها حالت ارتجاعي آنها را از بين مي‌برد و از آنجا كه كلسترول افراد چاق بيشتر است، تصلب شرايين در اين افراد نمود بيشتري دارد.تاريخ : شنبه هفتم مرداد ۱۳۹۱ | 18:5 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |
 

سا ل ها ی 1346 تا سا ل 1357 در افغانستا ن سا ل ها ی خطر ، حذ ر و نظر بود ؛ در این سال ها جا معه مجا ل انرا یا فته بود ،تا منا سبا ت درو نی خو د را حد اقل با کشور ها ی همسا یه با نظر مقاسیوی نگا ه کند ، و در این نگا ه حد اقل به این رو یداد پی ببرد که انگیزه شو ر بختی مر د م در گرو چه هنجا رها ییست.

اما جوء، رعب نه تنها در محیطی پیرا مونی ما بسا ط دا شت ، بل فر هنگ رعب افر ینی در کا نو ن خا نوا ده حضو ر سنتی و مر مو ز دا شت .

در کلبه دو دی و بی رو زن که من چا نس تو لد را یا فته بود م ما در م از سن سه سال گی شب هنگا م برا ی آنکه با شتا ب در بستر بخوابم ، برا یم افسا نه میگفت .

پیا م این افسا نه ها باهمه شیوا ی و شر ینی که دا شت بیشتر با عنا صر تر س و تهدید که در تدا وم رویداد ها ، انوا ع دیو ها پر یها و ومو جو دا ت اسطو ره یی دگر نقش دا شتند تو جه مرا به ژرفا یی رودیداد می کشاند .

اما شگفتی رویداد ها در این مفهو م نهفته بو د ، که در برابر این همه مو جو دا ت خبیث و مفتن پو زیشن ها ی قهر مان و ضد سیا هی پر چم رو در رو شدن را همیشه بد و ش و در نها یت نیرو ها ی اهر یمنی شکسته می شد ند .

شک نست که بن ما یه شخصیت من و ما از چنین رو یداد ها شکل میگیر د، و نقش این نو ع تلقیا ت و تلقینا ت از با ب گهوا ره وا رد و تا هنگا مه گشود ن با ب گو ر با ما ست .

تا ثیر تلقین :

افزو ن بر این تا ثیرا ت ،در این کلبه دو دی در حدو د صد عوان کتاب که مهم تر ین انها مثنو ی ، سعدی ، خیا م ، حا فظ نا در المعرا ج قصص الا انبیا ، هفت او رنگ جا می و چند کتا ب عر بی ما نند فرأ یض ، فتوا ی عا لمگیر ی شرح جا می ، عجا یب الطبقا ت، صحیح البخا ری و جلا لین بود در دا خل صندو ق چو بی پد رم با چند ورق نسب نا مه اجدا ش غیر مر تب افتا ده بو د .

هر کتا ب فا ر سی را که در صند وق بو د حد اقل دو سه با ر خوان د ه بو دم و تا هنو ز هم قصه ها ی امیر همزه ، و ر قه و گلشا ه در ذهن و ضمیرم حضو ر پر رنگ دا رند .

اکنون چهل و هفت سا ل از ان زما ن گذشته و در هنگا م آمو زش در مد رسه و

دا نشگا ه و خد مت در بخش نظا می و ملکی مو فق به خواند ن کتا ب ها ی رما ن ؛

نا ول ، فلسفه،اد بیا ت ، تا ریخ مبا نی علوم نظا می ، مدیر ت و بعدا ژو نا لیزم شد م .

اما محتوا ی تلقینا ت را که از ما درم یا د گر فتم بد ون مبا لغه در جهت سا ختن آینده و زند گی به من کمک بسیا ر کرد .

و فشرد ه درس ما درم مقا بله با تر س و مبار زه به هر نو ع تهدید بود ، زیرا در اسطو ره ها ی که ما در م میگفت در نها یت همه تر فند دیو ها و پری ها شکسته می شد

وپیر و زی ملکیت اصلی انها ی بو د که به حقیقت با ور و برای تو فیق وا قیعت تلا ش داشتند .تاريخ : جمعه ششم مرداد ۱۳۹۱ | 14:26 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |
 

سا ل ها ی 1346 تا سا ل 1357 در افغانستا ن سا ل ها ی خطر ، حذ ر  و نظر بود ؛ در این سال ها جا معه مجا ل انرا یا فته بود ،تا منا سبا ت درو نی خو د را حد اقل با کشور ها ی همسا یه با نظر مقاسیوی  نگا ه کند ، و در این نگا ه حد اقل به این رو یداد پی ببرد که انگیزه شو ر  بختی مر د م در گرو چه  هنجا رها ییست.

اما جوء، رعب نه تنها در محیطی پیرا مونی ما بسا ط دا شت ، بل فر هنگ رعب افر ینی در کا نو ن خا نوا ده حضو ر سنتی و مر مو ز دا شت .

در کلبه دو دی و بی رو زن که من چا نس تو لد را یا فته بود م ما در م از سن سه سال گی شب هنگا م برا  ی آنکه با شتا ب در بستر بخوابم ، برا یم افسا نه میگفت .

پیا م این افسا نه ها باهمه شیوا ی و شر ینی که دا شت بیشتر با عنا صر تر س و تهدید که در تدا وم رویداد ها ، انوا ع دیو ها پر یها و ومو جو دا ت اسطو ره یی دگر نقش دا شتند

تو جه مرا به ژرفا یی رودیداد می کشاند .

اما شگفتی رویداد ها در این مفهو م نهفته بو د ، که در برابر  این همه مو جو دا ت خبیث و مفتن  پو زیشن ها ی قهر مان و ضد سیا هی پر چم  رو در رو شدن را همیشه بد و ش و در نها یت نیرو ها ی اهر یمنی شکسته می شد ند .

شک نست که بن ما یه شخصیت من و ما از چنین رو یداد ها شکل میگیر د، و نقش این

نو ع تلقیا ت و تلقینا ت از با ب گهوا ره وا رد و تا هنگا مه گشود ن با ب گو ر با ما ست .

تا ثیر تلقین :

افزو ن بر این  تا ثیرا ت ،در این کلبه دو دی در حدو د صد عوان کتاب که مهم تر ین انها مثنو ی ، سعدی ، خیا م ، حا فظ نا در المعرا ج قصص الا انبیا ، هفت او رنگ جا می و چند کتا ب عر بی ما نند فرأ یض ، فتوا ی عا لمگیر ی شرح جا می  ،  عجا یب الطبقا ت، صحیح البخا ری و جلا لین بود در دا خل صنو ق چو بی پد رم با چند ورق نسب نا مه

 اجدا ش غیر مر تب افتا ده بو د .

هر کتا ب فا ر سی را که در صند ق بو د حد اقل دو سه با ر خوان د ه بو دم و تا هنو ز  هم قصه ها ی امیر همزه ، و ر قه و گلشا ه در ذهن و ضمیرم حضو ر پر  رنگ دا رند .

اکنون چهل و هفت سا ل از ان زما ن گزشته و در هنگا م امو زش در مد رسه و دا نشگا ه و و خد مت در بخش نظا می و ملکی مو فق به خواند ن کتا ب ها ی رما ن ؛ نا ول ، فلسفه،

 اد بیا ت ، تا ریخ مبا نی علوم نظا می ، مدیر ت و بعدا ژو نا لیزم شد م .

اما محتوا ی آنچه را که از ما درم یا د گر فتم بد ون مبا لغه در جهت سا ختن آینده و زند گی به من کمک بسیا ر کرد  .

و فشرد ه درس ما درم مقا بله با تر س و مبار زه به هر نو ع تهدید بود ، زیرا در اسطو ره  ها ی که ما در م میگفت در نها یت همه تر فند ها ی دیو ها و پری ها شکسته می شد و

 پیر و زی ملکیت اصلی انها ی بو د که به حقیقت با ور و برای تو فیق وا قیعت تلا ش داشتند .

تاريخ : جمعه ششم مرداد ۱۳۹۱ | 14:25 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |

دولت افغانستان بازنگری قانون رسانه‌ها را از دستور کار خارج کرد

به روز شده:  11:21 گرينويچ - سه شنبه 03 ژوئيه 2012 - 13 تیر 1391
مبارز راشدی

آقای راشدی تایید کرد که طرح بازنگری قانون رسانه ها کمکی به تقویت آزادی بیان نمی کرد

وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در پی انتقادهای گسترده، بررسی طرح بازنگری قانون رسانه‌ها را از دستور کار خود خارج کرده است.

دین‌محمد مبارز راشدی، معاون این وزارت روز سه‌شنبه، ۱۳ سرطان/تیر به بی‌بی‌سی فارسی گفت که این طرح "به زیان آزادی بیان" بود و حالا بررسی آن در دستور کار نیست.

آقای راشدی گفت این طرح از سوی شورای عالی رسانه‌ها آماده و به نظرخواهی گذاشته شد و در پی رایزنی او با اعضای این شورا، تصمیم گرفته شده که از ادامه بررسی آن صرف نظر شود.

در این طرح برای شورای عالی رسانه‌ها اختیارات اجرایی و سیاستگزاری گسترده‌ای در نظر گرفته شده بود و همین موضوع نگرانی و انتقاد روزنامه‌نگاران و نهادهای مدافع آزادی بیان را برانگیخت.

طرح بازنگری قانون رسانه‌ها چند هفته پیش در رسانه‌های دولتی منتشر شد و در گزارشها گفته شده بود که برخی از نهادهای دولتی در هفته‌های اخیر سرگرم رایزنی در باره این طرح بوده‌اند.

مبارز راشدی گفته است: "متاسفانه این پیش‌نویس بدون این که ما در جریان قرار بگیریم، به مطبوعات رفت و من از طریق مطبوعات فهمیدم که بعضی از مواد آن نه تنها به نفع آزادی بیان اصلاح نشده، بلکه به ضرر آزادی بیان تغییر کرده است."

آقای راشدی افزود در صحبتی که با اعضای شورای عالی رسانه‌ها داشته، تصمیم گرفته شد که اگر به اصلاح قانون کنونی رسانه‌ها نیازی احساس شود، این قانون در پی مشورت با نهادهای داخلی و بین‌المللی بازنگری شود.

در حال حاضر قانون رسانه‌های همگانی مصوب ۱۳۸۸ پارلمان افغانستان مرعی‌الاجرا است و آقای راشدی آن را یکی از بهترین قانونها در عرصه فعالیت‌های رسانه‌ای در منطقه توصیف کرده است.

طرح بازنگری قانون رسانه‌های افغانستان با انتقاد نهادهای داخلی و خارجی مدافع آزادی بیان مواجه شده بود.

ساعاتی پیش از گفتگوی آقای راشدی با بی‌بی‌سی، سازمان دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که از دولت افغانستان خواسته که از تصویب این طرح صرف‌نظر کند.

این سازمان در اعلامیه‌ای نوشت تصویب پیش‌نویس قانون رسانه‌ها کنترل دولت بر رسانه‌ها را افزایش می‌دهد و آزادی بیان را کمرنگ می‌کند.

"سازمان حقوق بشر از دولت افغانستان خواسته که از تصویب پیشنویس قانون رسانه‌ها، که کنترل دولت بر رسانه‌ها را افزایش می‌دهد و آزادی بیان را کمرنگ می‌کند، صرف‌نظر کند. این پیشنویس پرسش‌های جدی را در مورد تعهد حامد کرزی در قبال آزادی بیان به وجود آورده است."

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در این اعلامیه افزوده است: "این پیش‌نویس پرسش‌هایی جدی را در مورد تعهد حامد کرزی به رعایت آزادی بیان به وجود آورده است."

براد آدامز، مدیر بخش آسیایی دیده‌بان حقوق بشر گفته است: "آزادی بیان یکی از مهمترین دستاوردهای افغانستان پس از سال ۲۰۰۱ بوده است. دولت افغانستان باید دستاوردهای رسانه‌ها را تحکیم بخشد، نه این که با نیروهای مخالف آزادی بیان آشتی کند."

ظاهرا اشاره آقای آدامز به طرح آشتی دولت افغانستان با گروههای شورشی و از جمله طالبان است که از چند سال پیش در راس برنامه‌های دولت حامد کرزی قرار گرفته است.

پیش از این نهاهای فعال در عرصه فعالیتهای رسانه ای در افغانستان تاکید کرده اند که آزادی بیان نباید در گفتگو با گروه طالبان و دیگر گروههای همسو با آن قربانی شود.

در زمان حاکمیت گروه طالبان، هیچ رسانه غیردولتی وجود نداشت و این گروه تنها به فعالیت رادیو کابل که آن را "رادیو شریعت" نام گذاشته بود، اجازه فعالیت داده بود.

طالبان حتی تلویزیون دولتی را بسته بود و دیدن تلویزیون و شنیدن موسیقی را مغایر اصول اسلامی می‌دانست.

افراد مسلح طالبان نوارهای ویدنویی و حتی صوتی را در هر جا که می دیدند، نابود می کردند.تاريخ : چهارشنبه چهاردهم تیر ۱۳۹۱ | 14:41 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |
عقب نشينی وزارت اطلاعات و فرهنگ

8 صبح : وزارت اطلاعات و فرهنگ، بازنگری قانون رسانه‌ها را از دستور کار خود خارج کرد. چندی پیش، مسوده‌ای از سوی این وزارت به نشر رسید که مطابق به آن پالیسی و خط مشی رسانه‌ها و هم‌چنین املا و انشا رسانه‌های چاپی از سوی حکومت تعیین می‌شود. در مسوده منسوخ شده، شورای عالی رسانه‌ها در نظر گرفته شده بود که 9عضو آن از نهاد‌های دولتی انتخاب می‌شد.

این مسوده، محصول تلاش و فکر حلقه‌ای معین در حکومت بود تا بتوانند با تصویب این قانون، کنترول بیشتری بر رسانه‌ها داشته باشند. جای بسیار تعجب است که معین نشراتی وزارت اطلاعت و فرهنگ، که خود متولی امور رسانه‌ها می‌باشد، از این مسوده اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. به نظر می‌رسد که در حکومت افغانستان، هیچ نوع هماهنگی میان نهاد‌های مربوط وجود ندارد. حکومت افغانستان با طرح مسوده، افکار عمومی و رسانه‌ها را به آزمایش گرفت.

بدون تردید اگر واکنش جدی رسانه‌های جمعی و سازمان دیده‌بان حقوق بشر نبود، این مسوده هرگز از دستور کار خارج نمی‌شد. در چند ماه گذشته، هیچ مقامی در وزارت اطلاعات و فرهنگ در باره این مسوده اظهار نظر نکرد، بلکه تهیه‌کنندگان آن به نمایندگی از این وزارت در رسانه‌ها به دفاع از این طرح پرداختند.

این مسوده در صورتی که به قانون بدل می‌شد، ضربه‌ای بزرگ برای فعالیت رسانه‌ها به‌شمار می‌رفت. وقتی پالیسی رسانه‌های مستقل از سوی حکومت تدوین شود، دیگر فرقی میان رسانه خصوصی و حکومتی نمی‌باشد.

تهیه‌گنندگان این مسوده از کار رسانه‌ای ناآگاه بودند.

این مسوده نگرانی‌های زیادی را در جامعه خبر نگاری به‌وجود آورد.

اخیرا خبرنگاران سراسر کشور با همانگی دفتر نی در کابل، این مسوده را رد کردند. اکنون حکومت خود را بی‌خبر و اقدام تهیه‌کنندگان را عجولانه اعلام کرده است.

به هر حال، جسارت معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد «عجولانه خواندن» این مسوده یک اقدام نیک در راستای حمایت آزادی بیان به‌شمار می‌‌رود.

گفته‌های روز گذشته‌ی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، به نگرانی‌های خبرنگاران پایان داد و حمایت حکومت را از کار رسانه‌ها و آزادی بیان به نمایش گذاشت.

وجود رسانه‌های افغانستان در یک دهه‌ی گذشته، از دست‌آورد‌های قابل توجهی به‌شمار می‌رود. اکنون وقت آن رسیده است که به جای تلاش در راستای اعمال محدودیت علیه رسانه‌ها، راه‌های خود‌کفایی را برای رسانه‌های خصوصی، به جستجو گیریم. بدون شک کمک‌های سخاوت‌مندانه غرب برای رسانه‌ها پس از 2014 دوام نخواهد یافت. از همین اکنون برخی از رسانه در تلاش‌اند که کارمندان خود را کاهش دهند و حوزه فعالیت‌شان ر ا محدود کنند. در نبود رسانه‌های مستقل و‌ آزاد، راه برای رسانه‌های حزبی و استخباراتی همسایگان هموار می‌شود. حالا خوب است که نهاد‌های مسوول در عرصه رسانه‌ای تلاش کنند تا راه‌های معقول را برای خودکفایی رسانه‌ها به بحث و جستجو بگیرند تا پس از 2014 با مشکلات جدی روبه‌رو نشویم.

 تاريخ : چهارشنبه چهاردهم تیر ۱۳۹۱ | 14:38 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |

 را هکا ر ها  ی احتما لی در برا بر چا لش ها ی اقتصا دی

محتا ج

  تاآغازسال 2014 زمان اند كي در پيشرواست ، پيش از فرارسيدن آن آغاز بايد به امور مهمي پرداخته شود ، تا در برابر چالش هاي احتمالي كه امروز در باره آن  نگران هستيم فرصت مقابله و پاسخگوي را داشته باشيم .

    بدون شك در آغاز سال 2014 توجه به مسايل اقتصادي و نظامي ميتواند پرچالش هاي احتمالي  پاسخ مدلل ارائيه كند . زيرا افغانستان در يكدهه گذشته جهت ايجاد ساختارهاو مقابله با مشكلات امنيتي بيشتر به حمايت كشورهاي دوست متكي بوده است .

     اما روشن است كه افغانستان به انگيزه نداشتن توسعه  روشمند از منابع و ذخائير پنهاني استفاده موثر نداشته ، و اين منابع در دل زمين تااكنون مرموز و پوشيده اند .

 ارزش احتمالي معادن زيرزميني افغانستان :

     درسال 1389 يك گروه مشترك ازكارشناسان  پنتاگون واداره زمين شناسي امريكا تخمين كرده اند كه ذخاير زيرزميني مس ، آهن نيوبيوم ، ليتوم و طلا در افغانستان بيش تر از يكهزار مليادر دالر ارزش دارد .

    هرچند جزئيات تحققات اداره زمين شناسي امريكا درسال 2007 منتشر شده ، اما شرح موجوديت منابع و ذخاير افغانستان كه در سال 1389 در نيويورك تايمز انتشار يافت ،  مبين  موجوديت ذخاير پنهان و بزرگ در افغانستان است .

    بتاسي از تثبيت آمار ، ارقام وموقعيت منابع ، اين منابع در مناطق مختلف افغانستان پراكنده بوده ، اما بخش بزرگ آن در مناطق جنوبي و جنوب شرقي در امتداد مرزهاي كه  با پاكستان امتداد دارند موقعيت دارد .

    اما مهمترين منابع كه از نظر دولت حايز اهميت اقتصادي اند ميس  عينك درلوگر، معدن آهن حاجي گك و معادن گاز در ولايات شمال افغانستان{ جو ز جا ن} است .

   بتأسي از آمار رسمي در صورتيكه اين سه منبع مهم مورد استخراج و استفاده قرار بگيرد ، ساليانه كمتر از دو مليارد دالر هزينه نقدي براي دولت دارد.

 افزون برآن بدون شك صد هاتن كارگر زمينه اشتغال را درمناطق مذكور راپيدا كرده و اين امر در ماهيت بزرگترين همكاري در راستاي كمك به اقتصادي ملي افغانستان شمرده مي شود .

 منابع دگر :

     تحققات جيولوجكي ميرساند كه در جغرافيا یی افغانستان 24 نوع مواد معدني در 89 منطقه افغانستان پنهان است .

 لاجورد :

    در افغانستان انواع احجار كريمه وجود دارد كه لاجورد نسبت به مقدار و نوعيت آن شهرت جهاني دارد ،  معادن لاجورد معمولاً در ارتفاعات بلند شمال افغانســـــتان ( بدخشان) بوده و مقدار تخميني آن را 1300 تن تخمين كرده اند .

 

 طلا :

     افغانستان بدليل كوهستاني بودن ، عمده ترين منابع طلا را در بطن خود دارد. استحصال آن از زمان سابق در افغانستان رايج بوده و عمدتاً شش معدن ازبدخشان تا كندهار  تخمين شده است .

 ذغال سنگ :

    در شرايط و عصر كه ما زندگي ميكنم انرژي ذغال از اهميت ويژه در جهت رشد اقتصادي كشور ها وارد ، افغانستان خوشبختانه يكي از كشورهاي است كه ، سرشار از منابع ذغال سنگ بوده ، اما اين منابع تاهنوز بصورت فني و علمي مورد بهره برداري قرار نگرفته اند .

  گازطبعي :

    از سال 1935 به اين سؤ جيولوجست هاي افغاني و خارجي جهت تثبيت و استخراج گاز طبعي تفحص داشته ، اما منابع درمناطق مختلف كشور تخمين شده است .

    ازجمله منابع كه استحصال آن قابل دست رسي است منبع « انگوت» ولايت جوزجان كه بتأسي از برخي آمارهاي تخميني ده مليون تن ذخاير نفت در آن موجود است  افزون براين منابع ، منابع مهمي دگري مانند منبع آهن ، بيرايت اورانيوم ، نقره، سرب و نمك در افغانستان موجود است .

     امااين همه ذخاير مهم به دليل  حضور فقر، كندي روند توسعه وايستيلا جنگ هاي فرسايشي نتوانسته دربازسازي اقتصادي افغانستان نقش مؤثرايفاكند.

    برمبناي آمارهاي رسمي ساليانه افغانستان براي تسريع روند توسعه به شش الي شش ونيم مليارد دالر هزينه مالي نياز دارد.

     درصورتيكه تاسال 2025 اين هزينه ها تأمين گردد، مادرهزاره سوم شاهد ريشه كن كردن فقر ازجغرافيایی كشورهستيم.

     متأسفانه تداوم جنگهاي فرسايشي فرصت هاي مهمي را در افغانستان به يغما برده و افغا نستان  مو فق به تقويت و توسعه اقتصاد ملي از طريق منابع داخل نه شده ايم .

    دنيا اگر خواهان  خود كفايي و رفع نيازهاي فوري در افغانستان است ، بايد به اين مامول توجه داشته ، زيرا در دراز مدت فقط اتكا،بر ذخاير بزرگ كشور است كه ، ميتواند ، محلل مشكلات افغانستان باشد .

    لذا تا آغاز سال 2014 كه ماهنوز فرصت داريم . بايد باشتاب از فرصت هاي موجود درجهت رفع نيازها توجه نموده تا بصورت طبعي شاهد توسعه  روشمند افغانستان باشيم .تاريخ : دوشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۱ | 15:15 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |

 ا همیت چینج در زند گی

طبیعت زند گی از تعد یل و چینج رنگ و رو نق میگیرد ، اگر به رو ند زند گی مکث شو د ، همه پد ید ه ها در بستر زند گی در تد ا وم لحظه ها  با شگفتی و شتا ب در حا ل تکا مل ، تو سعه و نو سا زی و نو یا بی اند .

پد ید ه ها ی  از نعمت تکا مل تو سعه و نو  یا بی محرو م اند که از قد رت حر کت و شنا خت محر و م بو ده  و در وا قع به بن بست رو در و شده اند .

انسا ن از بد و شکل گیر ی هو رمو ن ها در مکا ن و فضا ی که تنفس را اغا ز میکند ، با طبع شیفته یا فتن فضا ی نو ، بسترتکا مل بکر و تعر یف تا زه از پیرا مو ن خو د است . این تعر یف افزو ن بر  ان که برا ی انسا ن انگیزه زند گی ، قد رت و جرأ ت مید هد ضمنا بزر گتر ین لذت زند گی در همین بر هه تجر به میگردد .

زیرا مفا هیم وا ژه ها ی تکا مل، تر بیت ، شنا خت و پیشر فت د ر همین مقا طع زند گی با ر معنا ی  یافته و مو فق به تعر یف تا زه از بستر زند گی و محیط پیرا مو نی میشو یم.

 تاريخ : یکشنبه یازدهم تیر ۱۳۹۱ | 16:28 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |
با شنا خت که  ازرو ند تا ریخ دا رم  در تدا و م تا ریخ سه گو نه انسا ن به مثا به انسان ها ی تا ثیر گزا ر ، تا ریخ سا ز و مطر ح در سمت دهی رو یدا د ها نقش دا شته اند .

سنخ نخست انسا  نها ی بو ده اند که به لطف و حما یت قو م ، جریا ن و گروها ی سیا سی ابتکار تا ثیر گزا ری در رو ند رویدا ها را کسب کرده اند .

سنخ ثا نی متکی به محو ر قد رت بو ده با تو جه عنا یت هر م قد رت صا حب جا ه و منصب شد ه اند.

 اما سنخ سو م که تحت حما یت هر م قد رت و لطف و عنا یت جر یا ن ها ی سیا سی نبو ده اند با حما یت حذاقت ، فرا ست وذ کاوت ذا تی  و شنا خت تعیین اهدا ف مهم و قا بل دست رسی کمر تلا ش و تقلا را بسته با حما یت ایمان تما م موا نع کو چک و بزرگ را از مسیر حر کت به جا نب هدف ما نند سیل  یکسو نمو ده اند

 در تا ریخ معا صر افعا نستا ن شخصیت ها ی کذا ی بسیا ری مطر ح و برا ی سمت دهی رویداد ها گز ینش شد ند ، اما به انگیزه ند ا شتن با رو تو شه شخصی با مر گ استعمار یکجا پکیچ مر گ خو د را خواند ه اند  در میا ن شخصیت ها ی را ست و چپ امرو ز تعداد انها فروا ن است.

اما شخصیت ها ی سنخ دوم هم در تکا مل تا ریخ نقش جدی ندا شته به مثا به ابزا ر ها ی یکبا ر مصر ف تمام اثر گدا ر ی انها وا بسته به زما ن خا ص است .

از دید من محمد {ص} ابرا هیم ، مو سی  زردشت ، گاندی و اسا ن سو چی از فراز و فرود تا ریخ در سها ی نغز و پر مغز را امو خته به ویژه محمد{ص} با دنیا ی شهامت از خو د گذشتگی و انقیا د و الها م از پیا م خدا چ  التزام و ما مو ریت{ مهمتر ی داشت  و ان ما مو ریت حما یت از حق و مقا  بله با حق تلفی  اصلا ح بشر ادامه مبا رزه و استقا مت تا پا یا ن دنیا به همت مردان جسور ، قلا ده شکن و مبا رز در برا برستبداد بو د .

 تاريخ : جمعه دوم تیر ۱۳۹۱ | 14:34 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |

٩ قرن فرهنگ نویسی در ایران

فرهنگ‌نامه‌ها در ادبیات همواره یكی از ابزارهایی بوده‌اند كه انسان را به شناخت بسیاری از ناشناخته‌ها یاری كرده‌اند. فرهنگ‌نامه‌ها زیرشاخه ی علم زبان شناسی به شمار می آیند و از آن ها می‌توان به‌عنوان مهم ترین منابع ادبی نام برد و كنار نهادن فرهنگ‌ نامه هایی كه از اواسط سده ی پنجم هجری تاكنون نگاشته شده اند از پیكره ادبیات، یعنی گم‌كردن كلیدهایی كه بسیاری از قفل‌ها را برای همیشه بسته نگاه می‌دارد. از این رو نگاهی می‌اندازیم به تاریخ فرهنگ‌نویسی ایران از آغاز تا اكنون.
دكتر محمد معین در مقدمه ی فرهنگ خود می‌نویسد كه «شواهدی در دست است كه از اواسط سده ی پنجم هجری، کوشش ‌هایی در امر فرهنگ‌نویسی برای زبان فارسی انجام گرفته است و بنا به سخن دكتر وثوقی احتمال دارد كه کوشش ‌هایی نیز پیش از سده ی پنجم در ایران صورت گرفته باشد، اما در حوادث تاریخی ازبین رفته‌اند و امروزه هیچ سند مكتوبی از آنان نداریم. گرچه در کتاب خانه ی آتن اگر به جست و جویی درباره ی ایران دست یازید، به سرعت نام کسانی از دانشمندان یونان یافت می شود که با ایرانیان تبادل نظر می کرده اند یا در دانشگاه اسکندریه مصر و یا در کتب عبری، نشان از کنکاش ها و مباحثات آنان با دانشمندان ایرانی وجود دارد و یا وجود ترجمه های چینی، هندی،عبری، یونانی و فارسی به همدیگر، نشان از وجود مترجمانی حرفه ای دارند و نیز در عهد ساسانی که به گفته ی رشید یاسمی، عده ای از مهاجران یونانی به فرمان اسکندر در ایران اقامت گزیدند، و شاید نظر سید صادق گوهرین درست باشد که ملت های ایران و روم و مصر و مغرب و اندلس و سایر ملت های اسلامی به علت وحدت اقتصادی مجبور بودند که با هم آمیزش و مراوده داشته باشند».
در دوران ساسانیان گرچه زبان فارسی در ایران، زبان رسمی بوده است، چه بسا كه ما هم مانند چین و یونان فرهنگ‌هایی داشته‌ایم و یا از سلسله ی صفاریان به بعد كه زبان عربی و فرهنگ اسلامی به سرزمین ما آمد، این احتمال وجود دارد كه فرهنگ ‌هایی به عربی و فارسی توسط نویسندگان و اهل قلم آن زمان به رشته ی تحریر درآمده باشد. علی اصغر حکمت معتقد است که از سده ی دوم هجری به بعد ایرانیان در رشته های گوناگون علوم اسلامی، جنبش بزرگی را به وجود آوردند و در تدوین لغت و ادب، پیشقدم بوده اند و آثار ادبی ایرانیان باستان به وسیله ی ایرانیان مستقیمن در زبان عربی راه یافت.
اما ما به ناچار، بر پایه ی شواهد تاریخی، فقط به معرفی فرهنگ‌های مشهور فارسی می‌پردازیم:

فرهنگ سُُُغدی و فرهنگ قطران ارموی
دهخدا معتقد است كه فرهنگ ابوحفص سغدی (ابو حفص حكیم بن احوص سغدی سمرقندی که موسیقی دان و از نخستین شاعران پارسی گوی و به قول دکتر صفا، هم عصر حنظله بادغیسی و عباس مروزی یعنی شاعر سده ی چهارم هجری بوده است) و) تا اوایل سده ی ۱۱ ق در دست فرهنگ‌نویسان بوده است. زبان اهالی ماوراء النهر در آن هنگام فارسی بوده و زبان عربی زبان علمی به شمار می آمده است و ایرانیان فرهنگ های عربی - فارسی زیادی را به رشته تحریر در آوردند این کتاب امروز در كتاب خانه‌ای وجود ندارد. سید محمد علی داعی‌الاسلام نیز در مقدمه ی "فرهنگ نظام" معتقد است كه فرهنگ سغدی «اكنون در هیچ كتاب خانه بزرگ جهان» پیدا نمی‌شود. البته سعید نفیسی معتقد است که برخی از فرهنگ نویسان معروف مانند جمال الدین انجو ، سروری و تتوی در تالیف آثار خود از لغت نامه ای منسوب به ابوحفص استفاده کرده اند. ولی از آن جا که شعرهای شاهدی که این مولفان از لغت نامه ی یاد شده برای واژه های خود نقل کرده اند، از شاعران سده های ۴ و ۵ قمری ( مانند ناصر خسرو و عنصری) است، باید این ابوحفص را شخص دیگری و زمان او را پس از سده ۵ قمری دانست.
اما ناصر خسرو در سفرنامه ی خود در سال ۴۳۸ ق می‌گوید: «شاعری را دیدم شعر نیك می‌گفت اما زبان فارسی (دری) نیكو نمی‌دانست». مراد او شرف‌الزمان قطران بن منصور ارموی شاعر معروف (درگذشته در سال ۴۶۵ ق) است كه كتاب لغتی داشته است، اما بنا به حوادث تاریخی اکنون اثری از آن هم در دست نیست. در "فرهنگ جهانگیری" آمده است كه فرهنگ ارموی، سیصد لغت داشته و دكتر محمد معین نیز آن را نخستین فرهنگ ایرانی نامیده است. اما به جز این دو نمونه، در كتاب‌ها و رساله‌های آن دوران به نام فرهنگ دیگری اشاره‌ای نشده است.

فرهنگ اسدی توسی (لغت فرس)
حکیم ابونصر علی ابن احمد اسدی توسی (درگذشته در سال ۴۶۵ ق) شاعر حماسه سرا و لغت‌نامه‌نویس سده ی پنجم هحری كه منظومه ی حماسی گرشاسب‌نامه را نوشته و فرهنگ لغت او به لغت فرس شهرت دارد، در مقدمه فرهنگ خود می‌گوید: «فرزندم اردشیر قطبی، از من لغت‌نامه‌ای خواست كه بر هر لغتی گواهی بود از قول شاعری از شعرای پارسی و...» و دهخدا معتقد است كه فرهنگ اسدی تا سال‌ها ( شاید دو سده) بی‌رقیب بوده است.
لغت فرس در سال ۱۸۹۷ م با كوشش و تصحیح پاول هورن (شرق‌شناس آلمانی) در شهر گوتینگن آلمان منتشر شد و در سال ۱۳۱۹ش توسط عباس اقبال آشتیانی و در ۱۳۳۶ش توسط محمد دبیر سیاقی چاپ شد كه نسخه ی اصلی آن در كتاب خانه ی واتیكان و كهن‌ترین دست‌نویس آن (۷۲۲ ق) در كتاب خانه ی ملی است. در واقع می‌توان گفت این کتاب قدیمی‌ترین فرهنگ لغت موجود در ایران است و شاید بتوان سده ی پنجم هجری (سال ۴۵۱ ق) را آغاز جنبش فرهنگ‌نگاری فارسی در ایران نامید.
به گفته ی دهخدا پس از تالیف لغت‌نامه اسدی تا مدت‌های مدید در ایران دیگر كتابی معتبر نظیر آن را تالیف نكرده‌اند و در "فرهنگ نظام" آمده است: «بعد از اسدی تا مدت ها كسی به فكر نوشتن فرهنگ جدیدی برنیامد، به جهت این كه زبان خراسانی به دلیل درازی سلطنت سلجوقیان ( ۴۲۹ - ۵۵۲  قمری) در تمام ایران گسترش یافت و فارسی ادبی زبان رسمی كشور بود و در ابتدای سده ی هفتم، به دنبال حمله ی ویرانگر و خانمان سوز تركان چنگیزخان – تموچین، ایران از علم و ادب خالی شد و دیگر از آن میراث تمدن بشری ایران در روزگاران کهن، نشانه ای نماند و حدود یك سده به طول انجامید تا اهل قلم ایران دوباره فعالیت ادبی خود را آغاز كنند و در تمدن جهان، از نو ، نغمه ی کهن خود را بسرایند و بنوازند».
دكتر ذبیح‌الله صفا در كتاب «تاریخ ادبیات در ایران» (جلد سوم) از این دوره چنین یاد می کند: «دوره‌ای كه با هجوم مغول در سال ۶۱۶ ق و انقراض خوارزمشاهیان آغاز شد. در این دوران پرآشوب و پرماجرا، ویران كاران مغول و تاتار و دیگر زردپوستان وحشی یا نیم‌وحشی آسیای مركزی، در ایران تاخت و تازهای سیاسی و بلاخیز كردند و قسمت بزرگی از فلات ایران را درهم کوبیدند و ویران ساختند كه دیگر جز نامی از آن ها در صفحه ی كتاب‌ها باقی نمانده است». در این دوران پرحادثه و شوم، ایرانیان فرهنگ نیم‌جان خود را نجات دادند و افرادی مانند «مولانا، عراقی، سعدی و...» در این دوران ظهور یافتند. استاد جلال همایی می گوید: « سده ی هفتم با آن که روزگار محنت باری بود، اما یکی از دوره های بزرگ علمی و ادبی به شمار می رود و اهمیت این سده از نظر علمی و ادبی به واسطه وجود نابغه هایی است که در این عصر می زیسته اند و چراغ دانش و فرهنگ را در این تند باد حوادث – ترکتازی مغولان – روشن داشته اند»  و شاید بدین دلیل بود که گروهی از فرهنگ نویسان ما راه هند را در پیش گرفتند و به گفته ی دکتر صفا جای افسوس دارد که از اوایل سده ی چهارم تا آغاز سده ی هفتم چندان به فرهنگ نویسی اهتمام نشد!

صحاح الفرس
شمس‌الدین محمدبن فخرالدین هندوشاه نخجوانی (مشهور به شمس منشی) در سال ۷۲۸ ق به تصحیح و افزودن به لغات فرس پرداخت و دهخدا بسیار از این فرهنگ تقدیر كرده است. این فرهنگ در ۲۵باب و ۴۳۰ فصل و ۲۳۰۰ لغت با شواهد متعدد است.

ادات الفضلا،  فرهنگ ابراهیمی، فرهنگ میرزا ابراهیم
ادات الفضلا، یكی از نخستین كتاب‌های لغت است كه در هند تالیف شده و مولف آن قاضی خان بدر محمد دهلوی (ملقب به بدهاروال)  است كه گردآوری آن از ۸۱۲ ق آغاز شده و در ۸۲۲ ق به پایان رسیده است و نسخه‌ای از آن در كتاب خانه ی موزه ی بریتانیا وجود دارد و پس از آن فرهنگ ابراهیمی تالیف ابراهیم قوام‌الدین فاروقی است كه در ۸۷۸ ق پایان یافته است.
میرزا ابراهیم بن میرزا شاه حسین اصفهانی هم در زمان شاه طالب صفوی در ۹۵۰ ق فرهنگ میرزا ابراهیم را منتشر كرد.

فرهنگ معیار جمالی، جهانگیری، مجمع‌الفرس
"فرهنگ معیار جمالی" نوشته ی شمس الدین محمد فخری اصفهانی است كه به نام شیخ‌ابواسحاق فارس نوشته و در سال ۱۳۰۳ ق به کوشش كارل زالمان در روسیه منتشر شده است. دكتر صادق‌كیا، در این باره می گوید: « شمس فخری، روش اسدی توسی را در واژه‌نویسی دنبال كرده است و هر حرف را یك باب كرده و باب ها را به ردیف الفبای كنونی فارسی آورده است» اما برخی  افراد مانند مولف "فرهنگ نظام" معتقدند كه: «او روش فرهنگ‌نویسی را درست رعایت نكرده و جعل‌هایش موجب گمراهی دیگر فرهنگ‌نویسان شده است». و دكتر كیا می افزاید: «گاهی شمس فخری، معنی واژه‌ها را نیز نادرست آورده است».
فرهنگ جهانگیری را «میرجمال الدین حسین بن فخرالدین حسن انجوی شیرازی» از رجال معروف هند (ملقب به «عضدالدوله» ) تالیف كرده است كه در سال ۱۰۰۵ ق آن را آغاز و در سال ۱۰۱۷ ق به پایان رسانید. دكتر رضازاده شفق می‌گوید: «وی مربوط به دربار اكبرشاه و پسرش جهانگیر بوده و از هردو حكمران حمایت و صله گرفته و لغت خود را به حكم اكبر شاه شروع نموده و آن را به نام جهانگیر شاه نموده است» . علی اصغر حكمت آن را فرهنگی نفیس می‌داند و می‌گوید كه بنا به مقدمه ی كتاب ۴۴ فرهنگ و رساله در اختیار مولف آن بوده و جامع‌ترین فهرست مجموعه لغت‌های فارسی قدیم و جدید است و در فرهنگ دایره المعارف فارسی آمده است که این کتاب لغت از نظر آوردن شواهد شعری دارای اهمیت بسیاری است و در ۲۴ باب مرتب شده و فقط شامل لغاتی است که فارسی شناخته شده اند.
و باز هم در ان کتاب می آید که این فرهنگ در سال ۱۰۰۸ ق. توسط محمد قاسم بن حاج محمد كاشانی (متخلص به سروری) با مطالعه ی ۱۶ نسخه از فرهنگ های گوناگون فارسی- عربی (و برعکس) و حذف واژه های عربی و افزودن شواهد شعری از شعرهای بزرگان شعر فارسی، با عنوان فرهنگ مجمع الفرس به نام شاه عباس اول صفوی تالیف شده است و مولف در سال ۱۰۲۸ ق با دیدن چند فرهنگ دیگر تالیف خود را تصحیح و تکمیل تر کرده است .(که در سه جلد در اوایل دهه ی ۴۰ در تهران به چاپ رسیده اند)

برهان قاطع، فرهنگ رشیدی
برهان قاطع  را محمدحسین بن‌خلف تبریزی ( متخلص به برهان) در سال ۱۰۶۲ ق (۱۰۳۰ ش) در حیدرآباد هند نوشت و سعی او بر آن بوده است تا فرهنگش نسبت به فرهنگ‌های پیشین جامع‌تر باشد. دکتر مصاحب می گوید این کتاب در حدود ۱۹۴۱۷ لغت و کنایه و اصطلاح و استعاره مستعمل در فارسی را در بر دارد و نخستین بار در سال ۱۸۱۸م در کلکته و سپس در کلکته و بمبئی و لکهنو و تهران  تجدید چاپ شده است . علی اصغر حكمت بنا به چاپ كلكته، تعداد لغت‌هایش را ۲۰۲۱۱ كلمه ذكر كرده است و جالب آن كه می‌گوید زبان‌ها و لهجه‌های گوناگون ایرانی و غیرایرانی (مانند مصری، عبری، سریانی، تركی، هندی، یونانی، رومی، ارمنی، پهلوی و...) در این فرهنگ نقل شده است و مولف در مقدمه ی خود می گوید که می خواسته « جمیع فواید فرهنگ جهانگیری، مجمع الفرس، سرمه سلیمانی، صحاح الادویه (حسین انصاری) را که هر یک حاوی چندین  کتاب لغات اند  را به طریق ایجاز بنویسد.»
سیدمحمد علی داعی‌الاسلام معتقد است: فرهنگ دیگر سده ی یازدهم كه در سال پس از تالیف برهان قاطع (۱۰۶۴ ق) در هند نوشته شده است، فرهنگ رشیدی تالیف عبدالرشید بن عبدالغفور الحسینی المدنی اهل تته سنه است. این فرهنگ در سال  ۱۳۹۲ ق در انجمن آسیایی كلكته به‌ چاپ رسید. فرهنگ رشیدی خلاصه ی فرهنگ جهانگیری است و در اوایل سده ی سیزده هجری با عنوان "تبیان نافع" به ترکی عثمانی نیز ترجمه شده است .

فرهنگ انجمن آرا، برهان جامع، آنندراج
در ایران پس از مجمع الفرس سروری، در سال ۱۰۰۸، تا سال ۱۲۸۸ هجری، یعنی تا فرهنگ انجمن آرا نوشته رضا قلی خان هدایت باشی، فرهنگ دیگری انتشار نیافت. در واقع در سده ی هشتم، فرهنگ‌نویسی از ایران به هند منتقل شد و در سده های نه، ده و یازده به تكامل رسید و شاید بتوان گفت كه فرهنگ‌نویسی در ایران پس از حمله ی محمود غزنوی که مسلمانان به هند رفتند، با مجمع‌الفرس سروری خاتمه یافت.

سعید نفیسی در "فرهنگ فارسی" می‌گوید: « ایرانیان در نیمه ی سده پنجم، زبان فارسی را به هند بردند و فارسی در میان مسلمانان هند رواج یافت و از سده ی نهم زبان فارسی زبان دوباره ی هند شد و نوشتن فرهنگ‌های زبان فارسی آغاز شد». در  مدت دو سده ای که در فرهنگ‌نویسی زبان فارسی خلاء پدید آمده بود، در انگلستان فرهنگ‌نویسان علاوه بر تعریف مدخل‌ها، ریشه‌شناسی، تكیه، تلفظ و دستور زبان را مطرح كردند. ساموئل جانسون در انگلستان در سال ۱۱۱۴ش (یعنی ۱۰۰ سال پیش از چاپ و  انتشار برهان قاطع) فرهنگ خود را منتشر ساخت و در آمریكا نیز  نوح وبستر در سال ۱۲۰۷ش تاثیر بسزایی در این نهضت گذاشت و كم‌كم ضرورت رعایت اصول زبان‌شناسی در فرهنگ‌نویسی مطرح شد. اوایل سده ی دهم هجری در ایران دوران سلطنت صفویه آغاز و در هندوستان سلطنت آل‌تیمور برقرار شد. سده های ده و یازده هجری را دوران طلایی فرهنگ‌نویسی فارسی می‌دانند.
در سده ی یازدهم فقط فرهنگ سروری در ایران منتشر شد، اما در هندوستان فرهنگ‌های فراوانی انتشار یافتند. دكتر معین می‌گوید كه انجمن آرا را هدایت (معروف به لله‌باشی) با مراجعه به فرهنگ‌های فارسی و عربی گذشتگان تهیه كرد  و این كتاب در سال ۱۲۸۸ ق در تهران به چاپ رسید. فرهنگ انجمن آرا را خلاصه ی فرهنگ‌های رشیدی و برهان قاطع می‌دانند. در سال ۱۲۶۰ ق (۱۲۲۲ش) فرهنگ دیگری در ایران، به نام برهان جامع توسط محمدكریم ابن مهدی قلی سرابی تبریزی (معلم محمد میرزای ولیعهد یا محمد شاه) تالیف شد كه آن را خلاصه و تصحیح شده ی برهان قاطع می‌دانند. مولف در سال ۱۲۵۶ ق در سال آخر سلطنت فتح علی شاه و آغاز ولیعهدی محمد شاه، به تالیف آن پرداخته و آن را در اوایل سلطنت محمد شاه به پایان رسانیده و "فرهنگ محمد شاهی" نیز نامیده است.
فرهنگ آنندراج در آغاز سده ی ۱۴ ق (۱۲۶۷ش)، در هند نوشته شد و مولف آن محمد پادشاه بوده است. این فرهنگ نیز در سال  ۱۳۰۶ ق در لکهنو هندوستان تدوین و انتشار یافته است.

فرهنگ ناظم‌الاطبا نفیسی، فرهنگ نظام
 نیم سده  پس از آنندراج و در دوران امیرکبیر و پادشاهان قاجار نیز زمینه ای برای اجرای  امر مهم فرهنگ نویسی در ایران فراهم نشد. دكتر میرزا علی اكبر خان نفیسی ناظم‌الاطبا از اوایل سال ۱۳۰۰ش تا ۱۳۰۷ش فرهنگ خود را به رشته ی تحریر در آورده است که به گفته ی سعید نفیسی، دارای ۱۵۸۴۳۱ لغت است. سپس فرهنگ نظام نوشته ی سیدمحمدعلی داعی‌ برای نخستین‌بار در سال ۱۳۰۵ش در هندوستان انتشار یافت. استاد نظام این كتاب را بنا به سفارش محل تدریس‌اش و به كمك وزارت معارف این کشور به رشته ی تحریر در آورد. وی در تالیف این فرهنگ کوشش بسیار داشته است تا زبان فارسی معیار و مرسوم ایران را در نظر بگیرد.

از دهخدا و عمید تا صدری افشار و انوری
فرهنگ دهخدا در سال ۱۳۲۵ ش انتشار یافت كه ۲۰۰هزار مدخل دارد. در این کتاب دهخدا در مقدمه ی خود، نام ۱۸۸ فرهنگ لغت قبل از خود را ذكر می‌كند و در همین ایام است که آكسفورد نیز به تكمیل و ویرایش و توسعه فرهنگ خود در زبان انگلیسی پرداخته و فرهنگ خود را با عنوان The shorter Oxford با ۱۹۵ هزار واژه انتشار داده است و بدون شك دهخدا از این پیشرفت در فرهنگ نویسی معاصر بی خبر نبوده است.
پس از دهخدا تا دوران انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ش، دو فرهنگ معتبر دیگر به نام‌های دكتر محمد معین (۱۳۴۲ش) و حسن عمید (۱۳۴۰ش) انتشار یافت و تا سال ۱۳۷۰ش فرهنگ‌های ادبی و دانش نامه‌ای ویژه ( ازجمله: لغات عامیانه اثر جعفر محجوب، دایره‌المعارف فارسی اثر غلامحسین مصاحب، صناعات و اصلاحات ادبی اثر محمدطباطبایی، تلمیحات اثر سیروس شمیسا، ادبیات اثر زهرا خانلری، اساتیر اثر جعفر یاحقی، نقد ادبی اثر بهرام مقداری، كوچه اثر شاملو، كنایات عامیانه اثر دکتر ثروت، مثل‌ها اثر صادق عظیمی، عامیانه اثر نجفی و...) همه منتشر شدند و در کنار فعالیت «راندم‌هاوس» و «هریتیج» در آمریكا و «لانگمن» و «كمبریج» و «کوبیلد » در انگلستان؛ و پس از انقلاب (در ده ی ۷۰) ما شاهد تالیف سه فرهنگ اساسی و معتبر توسط مهشید مشیری، غلامحسین صدری افشار و حسن انوری بوده‌ایم و دو فرهنگ دیگر نیز در دست تدوین و تالیف است (تالیف های علی كافی از مركز نشر دانشگاهی و علی اشرف صادقی از فرهنگستان زبان فارسی).
اما اکنون که از انتشار لغت فرس اسدی (در 450 ق) زمانی نزدیک به  ۹ سده می‌گذرد و ایران در فرهنگ‌نویسی از کشورهایی مانند انگلیس و فرانسه و آمریكا چیزی در حدود  پانصد سال بیش تر پیشینه دارد، به راستی ما درمقام  مقایسه با فرهنگ‌های معتبر جهان در كجا ایستاده‌ایم و آیا فرهنگ‌نویسان معاصر، دانش‌ زبان شناسی مدرن و اصول و معیارهای ساختاری آن را به كار می‌گیرند؟ این مساله ای است که مجال بیش تری می خواهد و در نوشته ی دیگری بررسی خواهد شد.

 تاريخ : سه شنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ | 10:34 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |
اگر میخوا هید این کشو ر پیشرفت کند کشو ر به ادم ها ی فعا ل ، با انگیزه و صا دق نیا ز دا رد و اگر میخوا هید انا رشیزم ، بدبختی با شد همین اد م ها ی بیکار دزد و فر صت طلب را در سا ختار حکو مت نگا ه کنید

تاريخ : سه شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۱ | 12:16 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |
این خا نه همیشگی ما در من است ،خا نه ای که نه در دارد و نه ستون نه رو زن دارد ونه چرا غ نه در با ن دارد و نه خد مه ای .

او در پنج سا لگی برا ی من قرا ن تدر یس کر د، د ر شش سا لگی حا فظ و را هی مد رسه ام کرد.

نا مش  ابرا ر بی بی و نا م پد رش عا د ل و بصو رت تخمینی هشتا د سا ل عمر کرد و مد تی نیم قرن بامن را بطه بهترین ما د ر ر ا دا شت .

تاريخ : جمعه یکم اردیبهشت ۱۳۹۱ | 14:46 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |

انحصار، به عنوان یک نقطه ضعف اقتصاد بازار، زمانی شکل می گیرد که دولت نتواند نقش مدیریتی و نظارتی اش را بر روند فعالیت های آزاد اقتصادی به خوبی انجام دهد. انحصار منجر به محدود شدن آزادی و افزایش شکاف اجتماعی می شود.

بخش نخست

آن گونه که فرید زکریا، نویسنده و خبرنگار هندی- امریکایی می گوید، مهم ترین خصوصیت اقتصاد مدرن امروزی، دموکراتیک بودن آن است که به دلیل توزیع گسترده قدرت اقتصادی در بین میلیون ها افراد و شرکت های خصوصی، یک ضمانت لازم برای حفظ آزادی و دموکراسی خلق شده است. امروز قدرت اقتصادی در دست دولت متمرکز نبوده و برخلاف نظام های سابق سوسیالیستی، دولت ها دیگر آن توانمندی را ندارند که از آن به حیث وسیله ای برای سرکوب های سیاسی استفاده کنند. این مهم ترین دست آورد اقتصاد آزاد، در معرض یک تهدید دایمی به نام انحصارات قرار دارد. انحصارات نه تنها آزادی را محدود می سازد، بلکه هزینه های اجتماعی فوق العاده را نیز خلق می کند. در موجودیت انحصار، مصرف کنندگان مجبور اند با قیمت های بالاتر، کالاهای با کیفیت پاینتر را به مصرف برسانند. پرداخت قیمت های بالاتر برای کالاهای بی کیفیت، به صورت عمومی رفاه اجتماعی را پایین می آورد.

به دلیل مشکلاتی که انحصارات ایجاد می کند، تقریبا اکثریت اقتصاددانان باهم موافق اند که دولت ها مسوولیت دارند تا با تنظیم سازوکارهای حقوقی و قانونی لازم مانع از انحصار و پیامدهای آن شود. امروز در تمامی نقاط دنیا حتا در لیبرال ترین اقتصادهای جهان یکی از رسالت های اصلی و مهم دولت در عرصه اقتصاد، قانونمندکردن فعالیت های اقتصادی و جلوگیری از انحصارات است. قوانین ضد کارتل و انحصار در اقتصادهای آزاد، یکی از ستون پایه های است که برای بقا و تداوم نظام اقتصادی و کارکرد موفقانه آن، ضمانت ایجاد کرده است.

حکومت افغانستان به پارلمان این کشور گفته که مشکل اصلی افزایش قیمت ها، بازار آزاد است.

حکومت افغانستان به پارلمان این کشور گفته که مشکل اصلی افزایش قیمت ها، بازار آزاد است.

برداشت سنتی و کاملا کلیشه ای که در کشورهای در حال گذار مثل افغانستان، در مواقع بن بست های اقتصادی به خصوص مطرح شدن مشکل انحصار، همواره از زبان سیاست گذاران شنیده می شود مبنی بر عدم مداخله دولت در اقتصاد، کمی خنده آور است. شاید در طول تاریخ نظام سرمایه داری حتا در زمانی که آدام اسمیت دکتورین اقتصاد آزاد را پایه گذاری می کرد، هیچ تردیدی در مورد نقش با اهمیت دولت در جهت کارکرد بهتر اقتصاد وجود نداشت. و ما در طول تاریخ بشر شاهد هیچ نظام اقتصادی نبوده ایم که در آن حضور دولت به صفر تقرب کرده باشد. تجربه های موفق اقتصادهای مدرن و توسعه یافته درس بزرگی را به ما نشان می دهد که بدون حضور دولت در اقتصاد، رسیدن به توسعه امری است ناممکن.

امروز بحث اصلی مداخله کردن یا مداخله نکردن دولت در اقتصاد نیست، بحث محوری امروز این است که مرز مداخله دولت در امور اقتصادی تا کجاست؟ یکی از شایستگی های اقتصاد آزاد این است که برای ما محدودیت تعیین نکرده است که خط قرمزهای مداخله دولت کدام ها اند، بلکه کشورها نظر به مقتضیات درونی شان، نقشی را برای خویشتن در اقتصاد تعریف می کنند.

اما نکته جالب توجه در افغانستان این است که مدیران اقتصادی برای توجیه کردن ضعف شان، همیشه انگشت اتهام را به سوی اقتصاد بازار نشانه می گیرند. همیشه شاهد بوده ایم وقتی که اقتصاد این کشور به بن بست می رسد و یا نابسمانی های اقتصادی اوج می گیرد، اولین چیزی که عادت گونه از زبان مدیران اقتصادی افغانستان خارج می شود، انتقاد از اقتصاد بازار است. آن وقت فراموش می کنیم که در محور این اقتصاد بازار، ما به دست آوردهای شگرف داشته ایم و هر روز از آن سود می بریم. وقتی قیمت ها بالا رفت، و ما عاجز ماندیم از کنترول آن، وقتی انحصارات قدرت مند اقتصادی شکل می گیرد، وقتی بیکاری اوج می گیرد و وقتی مافیا در بافت اقتصادی ما ریشه می دواند و با گذشت هر روز اقتصاد ما را به سمت بحران می کشاند، ما به سادگی تمام ادعا می کنیم که چون نظام اقتصادی ما اقتصاد بازار است و ما نمی توانیم در اقتصاد مداخله کنیم. شاید اگر آدام اسمیت بنیانگذار اقتصاد بازار که لیبرال ترین نظریه اقتصادی را ارایه کرده است این حرف ما را بشود، در گور برخود بلرزد.

خلای قانونی:

خلای قانون از دو دیدگاه مورد بحث است. اولا نبود چارچوب های قانونی لازم برای جلوگیری و کنترول انحصار. اشاره کردیم که اقتصاد آزاد بدون نظارت و کنترول دولت، به صورت طبیعی گرایش به سمت انحصارات دارد. یکی از راهکارهای که دولت ها برای کنترول اقتصاد روی دست می گیرند، تنظیم قوانین بازدارنده انحصارات است. مانند قوانین ضد کارتل، قوانین ضد تراست و انحصار. متاسفانه با گذشت یک دهه، هنوز افغانستان فاقد این گونه قوانین است. این خلای قانونی، زمینه های فوق العاده سود ده را برای انحصارکنندگان فراهم کرده است.

ثانیا، عدم دسترسی دولت در بخش های زیاد کشور و ناتوانی آن در کنترول اقتصاد کشور. مطابق ارزیابی های بانک جهانی از اقتصاد افغانستان، هشتاد درصد اقتصاد این کشور را اقتصاد غیررسمی تشکیل می دهد. یعنی دولت، فقط بیست درصد اقتصاد کشور را تحت کنترول دارد و هشتاد درصد دیگر خارج از حوزه کنترول دولت فعالیت می کند. به این معنی که دولت اصلا در مورد هشتاد درصد اقتصاد کشور، چیزی نمی داند. این هشتاد درصد به دولت مالیه پرداخت نمی کند و مجوز رسمی فعالیت از ارگان های دولتی ندارد.

این بخش عظیم از اقتصاد افغانستان که به صورت غیررسمی فعالیت دارد، یک خلای قانونی بزرگ را در این کشور ایجاد کرده است که در آن تاجران، افراد زورمند محلی، گاهی والی ها و قومندان های جهادی، خرید و فروش کالاهای مهم را در انحصار خود دارند و به کسی دیگر اجازه فعالیت در آن بخش ها را نمی دهند.

موجودیت نمایندگی های انحصاری فروش، مخالف نورم های جهانی:

یک دلیل عمده انحصار در افغانستان، موجودیت نمایندگی های انحصاری فروش می باشد. نمایندگی انحصاری فروش آن است که یک شرکت و یا یک فرد، به صورت قانونی صلاحیت فروش محصولات یک شرکت خارجی را در یک کشور به دست می آورد. این نمایندگی ها مکلف اند که مقدار این محصولات و خدمات را به تناسب نیازمندی یک کشور وارد نمایند.

این گونه نمایندگی ها قانونی بوده و با نورم های اقتصاد آزاد هیچ گونه تضادی ندارند. اما مشکل زمانی شروع می شود که این نمایندگی ها، برخلاف قرارداد، مقدار کمتر کالاها را در بازار عرضه کنند. مثلا در افغانستان، یک تعداد شرکت ها، صلاحیت فروش تولیدات شرکت های بیرونی را در کشور به دست آورده اند ولی به تناسب نیازمندی های مردم این کالاها را در مارکیت عرضه نمی کنند، چون کسی دیگر حق وارد کردن چنین کالاهایی را ندارند، این نمایندگی ها به سادگی موقف انحصاری به خود گرفته و با کاهش عرضه کالاها، از قیمت های بالاتر در بازار سود شان را چند برابر می سازند.

انحصاراتی که دلایل خارجی دارند:

برعلاوه مشکلات اقتصادی، بیکاری نیز مردم افغانستان را رنج می دهد.

برعلاوه مشکلات اقتصادی، بیکاری نیز مردم افغانستان را رنج می دهد.

بعضی از شرکت های وارداتی در افغانستان، حق انحصاری خرید یک تعداد کالاها از دولت های خارجی را به دست آورده اند. مطابق این قراردادها کشورهای خارجی فقط به تعداد محدودی از خریداران افغانی کالاهای شان را می فروشند. این شرکت ها با استفاده از این مزیت، موقف انحصاری در داخل کشور پیدا می کنند. نمونه روشن آن شرکت های وارد کننده تیل و گاز است که در تبانی با دولت ترکمنستان حق انحصاری خرید تیل و گاز به افغانستان را دریافت کرده اند.

کرونیسم در دولت:

این گونه به نظر می رسد که دولت افغانستان ناآگاهانه و اکثرا آگاهانه با عملکردهای جانبدارانه اش، زمینه را برای انحصارات فراهم کرده است. حمایت های سیاسی و اقتصادی دولت از کسانی که رابطه خانوادگی و دوستی با مقام های بلند پایه دولتی دارند، و اکثرا این افراد شرکت های بزرگ انحصاری را رهبری می کنند، نمونه روشن آن است. این مساله به خصوص در روند خصوصی سازی شرکت های دولتی به مشاهده می رسد. دولت بدون در نظر داشت اصل شفافیت و شایستگی، شرکت های دولتی را به قیمت های ارزان به کسانی می فروشد که معمولا یا آنها در هسته های اصلی قدرت قرار دارند یا از یک رابطه تنگانگ با قدرت و قدرتمندان برخوردار اند. فروش تصدی های دولتی به قیمت ارزان و بدون در نظرداشت اصل شفافیت از یک طرف و حمایت های سیاسی و اقتصادی مانند کاهش و یا حذف مالیات، از طرف دیگر فضای سالم رقابتی را از بین برده و باعث تشویق انحصارات شده است.

نمونه دیگری که نشان دهنده نقش دولت در تشویق انحصارات می باشد، توزیع نابرابر امکانات در بین سرمایه گذاران است. در طی سال های اخیر دولت افغانستان پارک های صنعتی زیادی را ایجاد کرده است که هدف آن تشویق سرمایه گذاری خصوصی می باشد. بارها شکایت شده است که به دلیل فساد در دستگاه دولتی، زمین های بهتر به قیمت های ارزانتر برای کسانی داده می شود که با قدرت رابطه نزدیک دارند. ولی کسانی که در دولت نفوذ ندارند، معمولا به دست آوردن این زمین ها برای شان یا کاملا ناممکن است، و یا در صورت امکان فوق العاده هزینه بر می باشد. دسترسی آسان بعضی افراد به امکانات دولتی و بهره مند بودن از حمایت های قضایی و سیاسی دولت به صورت مستقیم و غیرمستقیم در رشد و تقویت انحصارات در کشور نقش داشته است.

یادداشت: در بخش دوم این مقاله، به پیامدهای انحصارات اقتصادی پرداخته می شود و روزهای بعد به نشر می رسد.

نویسنده: رضا فرزام، استاد اقتصاد در دانشگاه کابلتاريخ : چهارشنبه نهم فروردین ۱۳۹۱ | 6:43 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |
این خا نه همیشگی ما در من است ،خا نه ای که نه در دارد و نه ستون نه رو زن دارد ونه چرا غ نه در با ن دارد و نه خد مه ای .

او در پنج سا لگی برا ی من قرا ن تدر یس کر د، د ر شش سا لگی حا فظ و را هی مد رسه ام کرد.

نا مش  ابرا ر بی بی و نا م پد رش عا د ل و بصو رت تخمینی هشتا د سا ل عمر کرد و مد تی نیم قرن بامن را بطه بهترین ما د ر ر ا دا شت .تاريخ : یکشنبه ششم فروردین ۱۳۹۱ | 7:9 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |
ما درم روز شنبه  بیست حوت سا عت 4 صبح سال 1390 دنیا را پدرود گفتتاريخ : یکشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۰ | 19:28 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |

ای ما در بزرگ چرا سخت خسته ای

چشم نیاز از رخ دنیا تو بسته ای

فکر م نگاه و دید تو دگر به ما نشد

از دهر خو نخوار کنون دست شسته ایتاريخ : پنجشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۰ | 11:22 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |
امرو ز با ز خسته و بیما ر دید مت

سر شا ر از شکست و المبا ر دید مت

پا سخ نگفته ای تو هنوز پر سش مرا

اند ر سکو ت سرد غمین سا ر دید مت

ما در ! کنون که عزم سفر کرد ه ای به پیش

فکرم که با ز تر ک کنی خا نه ام همیش

ما را نمو د ه ای تو کنون خسته و پریش

را هت سپید درد نبو دت به دل چو نیش

 تاريخ : پنجشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۰ | 7:39 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |
فردا که ابشار ، بشا رت کند بها  ر

فر دا که با ز بزم کند با غ با هزار

فرد ا که باز بزم کند مر غک حزین

ما و حر یف سا بق و می بزم ابشار

هر سه کنیم خند ه به غم ها ی سا ل پا ر

سردی ور و ز گار عجب نا پدید شد

در با غ و راغ شا دی و جشن و نشید شد

سا ز بها رو سبز ه به هر سو پدید شد

بخت من شکسته دل اکنون فر ید شد

سا قی بده پیک دگر را منم خمار

شب ها ی سرد لذ ت عمرم خرا ب کرد

بر جسم من فصل زمستان عذا ب کرد

یخبند و بر ف بر سر من هم  عتا ب کرد

چر خ فلک زرو ی سعا یت حسا ب کرد

بگذ شت و رفت درد و مشقت از این حصا ر

ما را بها ر مو نس غمخوا ر و همد م است

شا دی برو ی شا دی کنون نغز مد غم است

یک گلرخ ای در یغ در این بزم ما کم است

ور نه بسا ط بزم  مبر ا زهر غم است

نا بو د با د عصه و غم این بو د شعا ر

 

 تاريخ : چهارشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۰ | 16:35 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |
شا ید این روز در زند گی من به مثا به نقطه عطف شمرده شو د و من برا ی نتا یج این روز اغاز از همین دقیقه گاه شما ری میکنم.

تاريخ : چهارشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۰ | 5:15 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.