کوف اب

تا ریخچه کو ف اب

کوف اب

سیرو س احمد بد خشا نی
کوف اب تا ریخچه کو ف اب

نام درختان و بته های جنگلی در کوف

نامهای درختان جنگلی در کوف درواز

ارچه

بید کوهی

بشال بروزن ذغال

سیب کوهی

چار مغز

انگور

زرنگ

فرک

شولش {ارغوان}

خبک بروزن {خفک}

بادام

ارسمپوست

کوخل

 دولانه

ذلال بروزن {هلال}

ایر غی بر وزن {.....}

اخمنک بروزن{ ارزنک}

ملب یا بروج بروزن{ طلب } وبروج بروزن{ عروج}

سکل پیوند و سکل بر وزن{ دهل }

بته های کوهی در ولسوالی کوف آب

راش بروزن {داش }

راشک بروزن{ چاچک}

مایل بروزن {فاعل}

سنیل بروزن {جمیل}

پیاز  کوهی

رواش ،شب یا چکری

بند جامک

تاران بروزن{ باران}

کمال

پودینه

شمنتلاق به فتح فا وم وتا ساکن  

چغز به ضم فا وغ ساکن

راوه بروزن {چاوه }

شینک بروزن {بینک}

او، وه < این واژه در اوزان عربی و دری وزن ویژه ندارد.

 سمارق

 مجالک  بروزن سفالک

 سوزش کاه زیره

اینگ  تاريخ : جمعه بیست و سوم آبان 1393 | 17:15 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |

 گزارش اجرأت  

سال 1392 ونیمه اول سال 1393

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

­­­­ریاست انتشارات کتب بیهقی  با در نظرداشت پلان کار از پیش تعیین شده  اجرأت ذیل را انجام داده است

-        اجرای کار تصحیح قرآنکریم  نوشته شده توسط استاد سلجوقی

-        آماده و چاپ کردن قرآن کریم نفیس که قبلاً از جانب آمریت نگارش قرآن کریم نوشته دیزائن گردیده بود.

-        آماده سازی سافت قرآن کریم در برنامه الستراتور و P.D.F .

-        آماده ساختن ترجمه پشتو قرآنکریم (50) فیصد.

-        ترتیب تفسیر و ترجمهء قرآن کریم به زبان دری (50) فیصد کار آن پیش رفته است و تهیه سافت  قرآن کریم  بصورت نسخهء دیجیتالی.

-        چاپ تعداد ( 36) عنوان کتاب به تیراژ مجموعی (25000)  نسخه  بعد از ابراز نظر کمیسیون ارزیابی نشرات و حکم مقام محترم وزارت.

-        آماده ساختن پروف تقویم سال 1392 1393 در تفاهم با وزارت کار و امور اجتماعی و ادارهء جیودیزی و کارتو گرافی.

-        چاپ تقویم سال 1392 و 1393 با قطع و صحافت زیبا

-        اشتراک در نمایشگاه کتاب ایران ، تاجکستان و ترکمنستان.

-        برگزاری (20) نمایشگاه کتاب در مرکز و ولایات به همکاری ناشران آزاد و نهاد های دولتی ، خصوصی و جامعه مدنی .

-        جمع آوری ( 1100000) افغانی عواید بابت فروش کتب ، پروف تقویم سال و کرایه غرفه های فروش کتب و جراید این اداره.

-        احیای مجدد نماینده گی بیهقی در ولایات بلخ و هلمند و ایجاد دوباب غرفه فروش کتب در نواحی هشتم وسیزدهم شهر کابل.

-        چاپ سالنامه سال های 1390 و 1391 با قطع و صحافت زیبا و متفاوت از گذشته.

-        آماده سازی مطالب و مندرجات سالنامهء سال 1392 و چاپ آن.

در جریان سال 1392 و 1393 سمینار های زیر برگزار گردیده است

-         سیمنار نورستان در گذرگاه تاریخ

-         =    ملا مشک عالم

-        =  خلیفه قزل ایاق

-        =  غزنه درگذرگاه تاریخ

-        =   حضرت حکیم سنایی

-        =  سمینار   اهل بیت و چاپ رساله دنبوی کورنی ژوند

-        =   غنی خان  شاعر ملی زبان پشتو

-        = حضرت میر عبدالقادر بیدل

-        = بامیان در گذرگاه تاریخ

-        =  جشنواره ، جشن تیار

-        = سمینار اهل بیت و چاپ رساله

گزارش کار کرد های نشراتی وبر گزاری سیمینار ها تر تیب و صحت است.

                                                                                                  

                                                     فیض الله محتاج

                                             رئیس انتشارات کتب بیهقی

           

                                                                   تاريخ : شنبه هفدهم آبان 1393 | 15:52 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |

طعم زند گی

طعم زند گی

زند گی در کو دکی ,جوانی و پیری طعم متفاوت دارد  , طعم زندگی در حضیض روز گار و اوجنا ی قدرت متفاوت است و طعم زند گی در هر مکان ,فصل و موقعیت اجتماعی  لذت مشخص دارد . انسا ن از گهوار تا گور پیوست در تقلأ تجربه کردن این طعم است , نخستین اتحاد سپرم و زایگوت در رحم از دو گونه انسان متفاوت {مرد و زن} مکیدن پستان مادر طعم خاصی از زندگیست , نخستین روز یکه کودک به مدرسه میرود طعم خاص دارد و رسیدن به فصل شباب و باز شدن درب جوانی اوجنای لذت این طعم است و پیر ی هم با همه نکبت و شدت که دارد طعم زندگی را دارد .

 اما طعم کرخت و بی نمک ؛ فراموش نگردد که طعم زند گی برای انسا ن امید و فن تقلأ را در س میدهد و فن تکاپو و دویدن را .

انسا ن شکر گزار به نعأ یم خدا" ج" این طعم را در هر فصل از زندگی تعریف میکند و در هر مکان و موقعیت که باشد از این طعم می چشد و شکر خدا را بجا می آورد که به گفته سعدی" در  هر نفس دو نعمتی است و در هر نعمتی دو شکر اندر ی."

 تاريخ : شنبه سوم آبان 1393 | 9:16 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |

هشیار ی بعد از مرگ

پس از مرگ 'هوشیاری از بین نمی‌رود'

احساس کند یا تند شدن زمان یکی از تجربیات افرادی بوده که دچار ایست قلبی شده بودند

پژوهشگران دانشگاه ساوت‌همپتون پس از چهار سال تحقیق بر روی بیش از ۲۰۶۰ نفر به این نتیجه رسیده‌اند که حتی بعد از مرگ بالینی هوشیاری، دست‌کم به طور موقت، ادامه پیدا می‌کند.

این وسیعترین تحقیق پزشکی است که در مورد تجربه لحظات مرگ انجام شده است.

افراد مورد بررسی کسانی بودند که در پانزده بیمارستان در بریتانیا، آمریکا و اتریش دچار ایست قلبی شده، اما بعد با احیا به زندگی برگشته بودند.

از بین این ۲۰۶۰ نفر ۳۳۰ نفر زنده ماندند و تقریبا چهل درصد آنها، یعنی ۱۴۰ نفر درجاتی از "هوشیاری" را در زمانی که تلاش برای بازگردان آنها به زندگی در جریان بوده گزارش کردند.

دکتر سم پارنیا، پژوهشگری که این تحقیق زیر نظر او انجام شده می گوید: "مرگ در یک لحظه خاص اتفاق نمی افتد، بلکه روندی است که با توقف ضربان قلب آغاز می شود، بعد ریه از کار می افتد و سپس کار مغز متوقف می شود، شرایطی که در پزشکی به آن ایست قلبی می گوییم، که از نقطه نظر زیستی معادل مرگ است."

به گفته او، "شواهد نشان می‌دهد که در چند دقیقه اول بعد از مرگ هوشیاری از بین نمی‌رود."

"ما هنوز نمی‌دانیم که آیا هوشیاری بعدا زایل می‌شود یا نه، اما می دانیم که بلافاصله بعد از مرگ محو نمی‌شود."

با اینکه برخی از این افراد از تجربه لحظات اولیه پس از ایست قلبی به مورد خاصی اشاره نمی‌کردند با این حال در توصیفات آنها شباهت هایی دیده می شد.

بیست درصد آنها احساس آرامشی غریب را توصیف کردند و یک سوم آنها احساس کند یا تند شدن زمان را داشتند.

برخی دیدن نوری شدید را به یاد می‌آورند: برقی طلایی رنگ یا تابش آفتاب را.

برخی دیگر احساس ترس از خفگی یا کشیده شدن به زیر آب را داشتند.

برخی افراد دیدن نوری شدید را به یاد می‌آوردند

۱۳ درصد احساس جدا شدن از بدن را داشتند و ۱۳ درصد دیگر احساس کرده بودند حواسشان تیزتز شده است.

اما یک مرد ۵۷ ساله، آنچه را پرستارها و پزشکان برای درمان ایست قلبی او انجام داده بودند با جزئیات به یاد می‌آورد و حتی می‌توانست صدای دستگاه و تجهیزات پزشکی را توصیف کند.

دکتر پارنیا می‌گوید: "ما می دانیم وقتی قلب از کار می افتد مغز هم دیگر کار نمی‌کند."

"اما در مورد این فرد، به نظر می‌رسد هوشیاری تا سه دقیقه بعد از توقف ضربان قلب ادامه داشته، در حالی که معمولا مغز بیست تا سی ثانیه بعد از توقف قلب از کار می‌افتد."

"او هر چه را در اتاق اتفاق افتاده بود توصیف کرد، اما از همه مهمتر اینکه، او صدای دو بوق یک دستگاه را شنیده بود که هر سه دقیقه یکبار این صدا را تولید می‌کند. از روی همین ما فهمیدیم این تجربه چقدر طول کشیده است."

"حرف‌های او قابل اعتماد بود و هر چه گفت که برایش اتفاق افتاده، واقعا اتفاق افتاده بود."

پیش از این محققان دیگر گفته بودند ده تا بیست درصد کسانی که تجربه مرگ بالینی را داشته اند افکاری منظم، روشن، مستدل و یا خاطراتی را گزارش می‌کنند.

حتی بعضی از آنها با جزئیات آنچه را بعد از ایست قلبی برایشان اتفاق افتاده به یاد می‌آورند.

با این حال شواهد علمی در این باره در بهترین حالت مبهم بوده است.

دکتر پارنیا می‌گوید: "بسیاری از مردم تجربه لحظات نزدیک به مرگ را دارند، اما به علت داروهایی که در زمان احیا تزریق می‌شوند یا آسیب مغزی نمی‌توانند بعدا آنها را به یاد بیاورند."

تعداد بیشتری نیز که تجربه مشابهی داشته‌اند، آن را به توهم یا خطای حواس ارتباط داده‌اند؛ با این حال به نظر می‌رسد به اتفاقات واقعی ربط داشته‌اند.

دکتر پارنیا می‌گوید که این تحقیق نشان می‌دهد یادآوری تجربه افرادی که لحظاتی از نظر بالینی مرده بودند باید بدون پیش داوری مورد بررسی های بیشتری قرار گیرد.

به گفته دکتر جری نولان، سردبیر نشریه "احیا" که این تحقیق در آن منتشر شده، این پژوهش، دریچه‌ای را به روی تحقیقات وسیع درباره آنچه که در زمان مرگ برای ما اتفاق می‌افتد باز کرده است.تاريخ : چهارشنبه شانزدهم مهر 1393 | 12:34 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |

مو افقت نا مه ژیمان امنیتی

دولت افغانستان دو موافقتنامه مهم امنیتی را با سفیر آمریکا در کابل و نماینده ویژه ناتو در افغانستان امضا کرد. این سند روند حضور نظامی ناتو و آمریکا را پس از سال ۲۰۱۴ در افغانستان مشخص می‌کند.

این موافقتنامه امنیتی میان افغانستان و آمریکا با حضور اشرف غنی احمدزی، رئیس جمهوری جدید افغانستان، عبدالله عبدالله رئیس اجرائی، شماری از رهبران جهادی و مقامات دولتی افغانستان؛ میان محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان که دیشب به این پست گماشته شد و جیمز کانینگهام سفیر آمریکا در کابل امضاء شد.

موافقت نامه امنیتی میان کابل و ناتو نیز توسط آقای اتمر و موریس یوخمس نماینده ویژه غیر نظامی ناتو در افغانستان امضا شد.

حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان در این مراسم دیده حضور نداشت.

در این مراسم اشرف غنی احمدزی گفت که حق استفاده قوا تنها بر اساس فیصله‌های دولت افغانستان صورت می‌گیرد.

او گفت که کمک‌های بین‌المللی تا حد ممکن از راه بودجه ملی افغانستان عملی می‌شود، به شرطی که اصلاحات را به میان بیاوریم و شفافیت بوجود بیاید.

آقای احمدزی با اشاره به اینکه فضای (آسمان) افغانستان در کنترل این کشور است، گفت که هر کسی که به افغانستان می‌آید به اساس یک ویزا وارد می‌شود.

رئیس جمهوری جدید افغانستان تاکید کرد که قراردادهای بین‌المللی تحت قوانین مشخصی انجام خواهد شد و نیروهای بین‌المللی به هیچ یک از مکان‌های مقدس مثل مساجد، داخل شده نمی‌توانند.

او با اشاره به اینکه حریم زندگی افغانها طبق ارزش‌های قانون اساسی محفوظ می‌ماند، تاکید کرد که افغانستان خوشبختانه هنوز محور توجه دنیا است. چون خطرهای مشترک هنوز هم منافع ملی افغانستان و دنیا را تهدید می‌کند.

رئیس جمهور جدید افغانستان تاکید کرد که این خطرات مشترک سبب شده که افغانستان و جامعه جهانی دارای منافع مشترک باشند و منافع مشترک ایجاب مبارزه مشترک در مقابل خطرها را می‌کند.

او تاکید کرد که در اجلاس شیکاگو برای تقویت نیروهای امنیتی افغانستان ۱۶ میلیارد دلار برای چهار سال در نظر گرفته شده بود که با امضای این قرار داد، تعهدات شیکاگو اجرائی خواهد شود.

به گفته آقای احمدزی این قرارداد برای رفاه و آرامش افغانستان است و هیچ گونه سلاح هسته‌ای براساس این قرارداد در افغانستان مستقر یا مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان از امضای این قرارداد خودداری کرد و این موضوع باعث بروز تنش در روابط با آمریکا و افزایش نگرانی‌های امنیتی شد.

آقای کرزی گفته بود، در صورتیکه موافقتنامه امنیتی با آمریکا منجر به آمدن صلح به کشورش نشود و در صورتیکه آمریکا نبرد علیه طالبان را در افغانستان ادامه دهد، موافقتنامه امنیتی با آمریکا را امضا نخواهد کرد. وی خواستار مذاکرات صلح با طالبان بود.

رئیس جمهوری سابق افغانستان همچنین نحوه کارکرد نیروهای آمریکایی در افغانستان را به باد انتقاد گرفته و گفته بود که آمریکا، بریتانیا و گروه طالبان در مورد فروپاشی حکومتش در صورت خروج نیروهای خارجی از افغانستان از موضع مشترکی حرف می‌زنند.

با امضای این موافقتنامه حدود ۱۰ هزار نیروی آمریکایی و تعدادی نیرو از دیگر کشورهای عضو ناتو می‌توانند پس از پایان ماموریت رزمی نیروهای ناتو در پایان سال ۲۰۱۴ در افغانستان باقی بمانند.

به گفته مقامات ناتو ماموریت اصلی این نیروها پس از ۲۰۱۴ آموزش، مشوره‌دهی و حمایت از نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان خواهد بود.

براساس پیش‌نویس کنونی موافقت‌نامه امنیتی که از سوی لویه‌جرگه مشورتی تایید شده، نیروهای خارجی در افغانستان پس از ۲۰۱۴ در پایگا‌ه‌هایی در بگرام، کابل، مزارشریف، هرات، قندهار، شیندند، گردیز و هلمند مستقر خواهند شد.تاريخ : سه شنبه هشتم مهر 1393 | 15:8 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |

ظهور وافول داعش

 فشرده تقویم ظهور وآغاز افول داعش

نوشته :محتاج

با آغاز بها ر عرب زمینه شکلگیر و توسعه این سازمان ، در کشور های که بستر مساعد برای پرورش بحران  ،مانند سوریه ،لبیا و جنوب افریقا مساعد شد و بتأسی از آمار و ارقام برای توسعه وگسترش این سازمان کشورهای ترکیه ،عربستان وحتا امریکایها تمایل نشان دادند .

ترکیه فکر میکرد با تقویت این سازمان حوزه نفوذ کردها محدود میشود و امریکایها این سازمان را جدی ترین حریف میدان معرکه برای دولت بشار اسد میدانستند و عربستان هم با تو جه شناخت که از ایدیولوِژی این سازمان داشت الفت پنهان و آشکار به نیرومند شدن آن داشت. و اسرائیل با حرص  ولذت شاهد ایجاد شکاف های نیرومند بود که این سازمان در میان کشور های اسلامی ایجاد میکرد و در نهایت میدانست که غرب با این پدیده رو در رو شدنیست.

 بلی  با نیرومند شدن این سازمان نه تنها  امنیت ملی عراق در یکشب قرار بود متلاشی شود ، بلکه ایران ، عربستان و قطر  در معرض تهدید جدی این سازمان قرار گرفتند.

و تا آنجا که نوری المالکی باآسیمگی دست بدامان غرب زد و در تلاش کشانید ن پای غرب به این باز ی شد ، بازی که غرب آنرا بلد بود و تمایلی فروانی به آغازوادامه آن داشت .

 

تاریخچه پیدایش گروه

هر چند در نوشته های پیش در مورد تاریخچه پیدایش داعش فشرده یاداشتهای برای مخاطبان ارائیه شد ، اما با توجه به اهمیت موضوع میخواهم فشرده اطلاعاتی در باره این سازمان ارائیه کنم.

در سال ۲۰۰۴ میلادی تشکیل گروه “ جماعة توحید و جهاد” به سرکردگی “ابومصعب الزرقاوی” درعراق اعلام شد و بیعت آن با “اسامه بن لادن” رهبر سابق “القاعده”، این گروه را به شاخه سازمان القاعده در عراق تبدیل نمود.

این سازمان با گسترش عملیات خود به یکی از قدرتمندترین گروه‌در عراق تبدیل شد، تا اینکه الزرقاوی در سال ۲۰۰۶ در اظهاراتی ضبط شده به صورت مصور از تشکیل “شورای مجاهدین” به سرکردگی “عبدالله رشید البغدادی” خبر داد.

سرانجام در تاریخ دوشنبه 19 آپریل 2010 میلادی، نظامیان آمریکایی و عراقی طی یک عملیات نظامی در منطقه الثرثار، محلی را هدف قرار دادند که ابوعمر البغدادی و ابوحمزه المهاجر در آن حضور داشتند، پس از درگیریهای شدید میان دو طرف، در آن محل دو سرکرده  آنها به هلاکت رسیدند و تصویر اجساد آنها در رسانه ها منتشر شد، یک هفته بعد، این سازمان  در بیانیه ای هلاکت البغدادی و المهاجر را رسما اعلام کرد و پس از حدود 10 روز، مجلس شورای دولت اسلامی عراق و شام ابوبکر البغدادی را به عنوان جانشین ابوعمر البغدادی و الناصرالدین الله سلیمان را به عنوان وزیر جنگ خود انتخاب کرد.

با روی کار آمدن ابوبکر البغدادی، دامنه عملیات و حملات این سازمان مجددا وسعت گرفت و همزمان با آغاز بحران در سوریه، عناصر این گروه در سوریه نیز فعال شدند.

-پس از آغاز بحران سوریه و درگیری گروه های تروریستی و مسلح مختلف با ارتش سوریه، گروه های مذکور نیز در بین خود دچار اختلافات متعددی شدند وبه چند گروه با عناوین گروه ارتش آزاد و ... تقسیم شدند..که علاوه بر جنگ با ارتش سوریه باهمدیگر نیز به جنگ و نبرد می پرداختند.

در اواخر سال 2011، گروه موسوم به جبهه النصره به سرکردگی ابومحمد الجولانی اعلام موجودیت کرد و طولی نکشید که توانمندی این گروه با توجه به حمایتهای گسترده برخی کشورهای منطقه ای به طور چشمگیری افزایش یافت تا در طی چند ماه به یکی از مهمترین و قدرتمندترین گروههای مسلح در سوریه تبدیل شود.

این سازمان بعد از تثبیت موقعیت در سوریه عراق شمال عرا ق مورد تها جم قرار داده وبا ایجاد صفوف منظم ، در عراق به پیروز ی های چشمگیر ی دست یافت، واین دست یابی به پیروزی ها آنقدر سریع ،برق آسا و فیصله کن بود که جدی ترین تهدید علیه قطر ،تهران ،ریاض و حتاغرب شمرده شد. وزمینه را برای نشست واتحاد عرب وغرب مساعد کرد.

نشست دیروز سی کشور غربی  ودر تبانی و تفاهم با کشور های عربی جهت مبارزه باداعش به این معنا ست که ستاره بخت این سازمان در خاورمیا نه در حال افولست ، به استثنای ایران و ترکیه اکثر کشورهای خاورمیانه در تبانی با غرب اراده مبارزه رو در رو با این سازمان را دارند . به تأسی از تازه ترین گزارش ها تهاجم هوای نیروهای امر یکائی در شمال عراق آغاز شده قرار است ،در آینده نزدیک حملات استرا لیا و فرانسه هم آعاز گردد.

 نماینده ایران با وجود آنکه در نشست دیروز کشور های غربی شامل نبود اما از مدت یکماه به این سو نیرو های ویژه ایران درتبانی با پیشمرگهای کرد مصروف مبارزه با این سازمان اند.

اکنون که این ما موریت را داوطلبانه غرب بدوش گرفته با وجود نا رضایتی های ظاهری در باطن ایران از تضعیف و متلاشی شدن این سازمان خشنود خواهد شد.

هر چند تا متلاشی شدن این سازمان غرب راه دراز ی را پیشرو دارد ، زیرا اکثر سلاح ،وسایط و نفرات بازمانده از رژیم صدام در ترکیب این سازمان تعبیه بوده ، و در نبردهای پارتیزانی ابتکار عمل را در اراضی عراق همیشه بدست خواهد داشت.

 افزون برآن از نحوه موضعگیر غر ب چنین استنباط میگردد که ،این جنگ برای دراز مدت اوپراسیون شده وممکنست سالها ی متمادی خاورمیانه شاهد نا امنی باشد. و در فرآیند این کشمکش سودی فروانی نصیب اسرائیل شده وتبعات منفی این نبرد فرسایشی بالای  اکثر جنبشهای  اسلامی رادیکال تاثیر گزار خواهد بود.

 تاريخ : سه شنبه بیست و پنجم شهریور 1393 | 12:12 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |

ظهور وافول داعش

 فشرده تقویم ظهور وآغاز افول داعش

نوشته :محتاج

با آغاز بها ر عرب زمینه شکلگیر و توسعه این سازمان ، در کشور های که بستر مساعد برای پرورش بحران  ،مانند سوریه ،لبیا و جنوب افریقا مساعد شد و بتأسی از آمار و ارقام برای توسعه وگسترش این سازمان کشورهای ترکیه ،عربستان وحتا امریکایها تمایل نشان دادند .

ترکیه فکر میکرد با تقویت این سازمان حوزه نفوذ کردها محدود میشود و امریکایها این سازمان را جدی ترین حریف میدان معرکه برای دولت بشار اسد میدانستند و عربستان هم با تو جه شناخت که از ایدیولوِژی این سازمان داشت الفت پنهان و آشکار به نیرومند شدن آن داشت. و اسرائیل با حرص  ولذت شاهد ایجاد شکاف های نیرومند بود که این سازمان در میان کشور های اسلامی ایجاد میکرد و در نهایت میدانست که غرب با این پدیده رو در رو شدنیست.

 بلی  با نیرومند شدن این سازمان نه تنها  امنیت ملی عراق در یکشب قرار بود متلاشی شود ، بلکه ایران ، عربستان و قطر  در معرض تهدید جدی این سازمان قرار گرفتند.

و تا آنجا که نوری المالکی باآسیمگی دست بدامان غرب زد و در تلاش کشانید ن پای غرب به این باز ی شد ، بازی که غرب آنرا بلد بود و تمایلی فروانی به آغازوادامه آن داشت .

 

تاریخچه پیدایش گروه

هر چند در نوشته های پیش در مورد تاریخچه پیدایش داعش فشرده یاداشتهای برای مخاطبان ارائیه شد ، اما با توجه به اهمیت موضوع میخواهم فشرده اطلاعاتی در باره این سازمان ارائیه کنم.

در سال ۲۰۰۴ میلادی تشکیل گروه “ جماعة توحید و جهاد” به سرکردگی “ابومصعب الزرقاوی” درعراق اعلام شد و بیعت آن با “اسامه بن لادن” رهبر سابق “القاعده”، این گروه را به شاخه سازمان القاعده در عراق تبدیل نمود.

این سازمان با گسترش عملیات خود به یکی از قدرتمندترین گروه‌در عراق تبدیل شد، تا اینکه الزرقاوی در سال ۲۰۰۶ در اظهاراتی ضبط شده به صورت مصور از تشکیل “شورای مجاهدین” به سرکردگی “عبدالله رشید البغدادی” خبر داد.

سرانجام در تاریخ دوشنبه 19 آپریل 2010 میلادی، نظامیان آمریکایی و عراقی طی یک عملیات نظامی در منطقه الثرثار، محلی را هدف قرار دادند که ابوعمر البغدادی و ابوحمزه المهاجر در آن حضور داشتند، پس از درگیریهای شدید میان دو طرف، در آن محل دو سرکرده  آنها به هلاکت رسیدند و تصویر اجساد آنها در رسانه ها منتشر شد، یک هفته بعد، این سازمان  در بیانیه ای هلاکت البغدادی و المهاجر را رسما اعلام کرد و پس از حدود 10 روز، مجلس شورای دولت اسلامی عراق و شام ابوبکر البغدادی را به عنوان جانشین ابوعمر البغدادی و الناصرالدین الله سلیمان را به عنوان وزیر جنگ خود انتخاب کرد.

با روی کار آمدن ابوبکر البغدادی، دامنه عملیات و حملات این سازمان مجددا وسعت گرفت و همزمان با آغاز بحران در سوریه، عناصر این گروه در سوریه نیز فعال شدند.

-پس از آغاز بحران سوریه و درگیری گروه های تروریستی و مسلح مختلف با ارتش سوریه، گروه های مذکور نیز در بین خود دچار اختلافات متعددی شدند وبه چند گروه با عناوین گروه ارتش آزاد و ... تقسیم شدند..که علاوه بر جنگ با ارتش سوریه باهمدیگر نیز به جنگ و نبرد می پرداختند.

در اواخر سال 2011، گروه موسوم به جبهه النصره به سرکردگی ابومحمد الجولانی اعلام موجودیت کرد و طولی نکشید که توانمندی این گروه با توجه به حمایتهای گسترده برخی کشورهای منطقه ای به طور چشمگیری افزایش یافت تا در طی چند ماه به یکی از مهمترین و قدرتمندترین گروههای مسلح در سوریه تبدیل شود.

این سازمان بعد از تثبیت موقعیت در سوریه عراق شمال عرا ق مورد تها جم قرار داده وبا ایجاد صفوف منظم ، در عراق به پیروز ی های چشمگیر ی دست یافت، واین دست یابی به پیروزی ها آنقدر سریع ،برق آسا و فیصله کن بود که جدی ترین تهدید علیه قطر ،تهران ،ریاض و حتاغرب شمرده شد. وزمینه را برای نشست واتحاد عرب وغرب مساعد کرد.

نشست دیروز سی کشور غربی  ودر تبانی و تفاهم با کشور های عربی جهت مبارزه باداعش به این معنا ست که ستاره بخت این سازمان در خاورمیا نه در حال افولست ، به استثنای ایران و ترکیه اکثر کشورهای خاورمیانه در تبانی با غرب اراده مبارزه رو در رو با این سازمان را دارند . به تأسی از تازه ترین گزارش ها تهاجم هوای نیروهای امر یکائی در شمال عراق آغاز شده قرار است ،در آینده نزدیک حملات استرا لیا و فرانسه هم آعاز گردد.

 نماینده ایران با وجود آنکه در نشست دیروز کشور های غربی شامل نبود اما از مدت یکماه به این سو نیرو های ویژه ایران درتبانی با پیشمرگهای کرد مصروف مبارزه با این سازمان اند.

اکنون که این ما موریت را داوطلبانه غرب بدوش گرفته با وجود نا رضایتی های ظاهری در باطن ایران از تضعیف و متلاشی شدن این سازمان خشنود خواهد شد.

هر چند تا متلاشی شدن این سازمان غرب راه دراز ی را پیشرو دارد ، زیرا اکثر سلاح ،وسایط و نفرات بازمانده از رژیم صدام در ترکیب این سازمان تعبیه بوده ، و در نبردهای پارتیزانی ابتکار عمل را در اراضی عراق همیشه بدست خواهد داشت.

 افزون برآن از نحوه موضعگیر غر ب چنین استنباط میگردد که ،این جنگ برای دراز مدت اوپراسیون شده وممکنست سالها ی متمادی خاورمیانه شاهد نا امنی باشد. و در فرآیند این کشمکش سودی فروانی نصیب اسرائیل شده وتبعات منفی این نبرد فرسایشی بالای  اکثر جنبشهای  اسلامی رادیکال تاثیر گزار خواهد بود.

 تاريخ : سه شنبه بیست و پنجم شهریور 1393 | 12:12 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |

به مناسبت روز شهید

به مناسبت روز شهید
فردا روز شهید است , و به این منا سبت بدون شک در سر تا سر کشور محا فل و گرد هما ی های گونه ، بر گزار گردد ، و مانند همیشه ذعما و رهبر ان اداری و سیاسی کشور سوگمندانه ترین مراتب درد و غمشریکی خود را برای خوانواده شهدا ابراز کنند .
ورثه و باز ماندگا نیکه در موقیعت های گونه گون اجتما عی قرار دارند ،بر خی ورثه ها مانند گذشتهگان شان صاحب نان و نام همه امکانات زندگی هستند ، برخی کفاف و معاش روزمره را به سختی می یابند وبه دشواری دفع جوع میکنند .
وبر خی محکوم بزندگی اند در چار سوقها شهر ،ملبس با البسه مندرس دست تکدی به جا نب من وما دراز میکنند وبا حراج عزت در تلاش رفع و دفع مرگ اند.
اگر من قدرت اجرائی میداشتم دستور میدادم به جا ی رجز خوانی رهبران و مصرف دو ملیون دالر در جشنواره" بزم موسیقی رومی در کابل" ورفتن سی هزارحاجی به مکه ومصارف حرام برخی عروسی های مجلل این همه سرمایه را جمع وبرای ورثه های که البسه مندرس ودست تکدی در چار سوق شهر دراز دارند ،بذل و بخشش کنم . اما دریغ!" دست ما کو تا ه و خر ما بر نخیل"تاريخ : دوشنبه هفدهم شهریور 1393 | 16:54 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |

داعش امروز تنها تهدید علیه عرا ق ,سوریه و کردستان نیست نشست روز یک شنبه مورخ 2میزان میان مصر ، عربستان ، قطر و امارات به این معنا ست که کشور های مذکور در موقف خود به تغییر  و اتخا ذ با لیسی تازه مبادر ت کرده اند ، و کشور سعودی بجا ی همکاری با داعش و سقوط حاکیمت بشار الا سد ، بیمان تازه ئی را برای مبارزه علیه داعش در تبانی با کشور های غر ب و عربی شکل دهد  و در حد بضا عت و استطاعت  نظا می و مالی راهکا رمبارزه با داعش را جستجو کند .

روش چنین راهکار ی به معنای تجدید اقتدار و تحکیم با یه های حکومت سوریه شمرد ه میشود ،زیرا حکومت خلا فت اسلامی بصورت برق آسا یک خط هلال گونه را در سوریه تا درب بغداد به تصرف آورده و این بیشروی داعش مایه نگرا نی کشورهای عرب و غرب را فراهم کرده است .

هر چند در روز های نخست شکل گیر ی این سازمان برداشت برآن بود که این سازمان متشکل از اقلیت ها ی سنی در سوریه و عرا ق بود ه و در آموزش و همکا ری انها بقایای رژیم صدام نقش دارند .

ضمن اختلا فات گسترده ئی که میان داعش و القاعده از گذشته بود ، کسی فکر نمیکرد این جر یان بتواند ابتکار ی رهبر ی را به سا دگی از القاعد ه کسب کند ، اما در بیروز ی ها ی بیا بی که در سوریه و عرا ق داشت القاعده را مجبور به تسلیم شده و حتا ادغام در تشکیل خود سا خت .

راز بیشرفت و بیروز ی داعش :

حضور انز جار در روحیه افکار عمومی  در عراق از ما لکی و در سوریه از بشار اسد یکی از مولفه ها ی بود که با عث حمایت مرد م از این ساز مان در سوریه و عرا ق شد .

این سازمان با تو جه به شنا خت که از نحوه دید و برداشت مرد م نسبت به حکومت ها داشت به سادگی توانست از میا ن جوا نا ن بیکار سوریه و عراق سر باز گیر ی و با انسجام تند روان کشور های خا ور میا نه و حتا جوا نان مسلمان در بیرون از کشور های شان به یک نیرو مانع ،باز دارند و تا ثر گزار تبدیل شود .

 

 

نظام یا نیروی نظامی که در بسیاری از کشورها به طور کلی به آن ارتش گفته می‌شود غالباً سازمانی است که توسط ملت انتخاب و به قدرت می‌رسد[نیازمند منبع] و معمولاً برای دفاع از کشور (یا حمله به دیگر کشورها) با تهدیدات بالفعل یا بالقوه به وسیلهٔ سلاح می‌جنگد. نظام، اصطلاحی مشتق از واژهٔ نظم در زبان عربی است. نیروهای نظامی غالباً به عنوان جوامعی درون جوامع دیگر عمل می‌کنند. این نیروها دارای جوامع نظامی ویژه، سیستم مالی، آموزشی، پزشکی و دیگر جنبه‌های یک جامعه فعال مدنی هستند.

سربازان ارتش آلمان در بوسنی

شغل سربازی به عنوان جزئی از یک گروه نظامی، کهن‌تر از تاریخ مکتوب است. برخی از تصاویر باقی‌مانده از روزگار باستان کلاسیک، قدرت و فتوحات رهبران نظامی را به نمایش می‌گذارند. نبرد کادش در سال ۱۲۷۴ پیش از میلاد یکی از نقاط تعیین‌کننده در طول دوران حکومت فرعون رامسس دوم بود که بر روی مقبرهٔ وی جشن گرفته می‌شود. هزار سال بعد نخستین امپراتور چین متحد به نام کین شی هوانگ به قدری مصمم بود تا خدایان را با قدرت نظامی خود تحت تأثیر قرار دهد که به همراه ارتشی از سربازان سفالین دفن شد.[۱] رومی‌ها نیز به امور نظامی توجه زیادی داشتند تا حدی که عهدنامه‌ها و نوشته‌های زیادی را در کنار مقادیر انبوهی از کتیبه‌های گران‌قیمت حاکی از پیروزی برای آیندگان به جا گذاشتند.

در عصر حاضر، جنگ‌های جهانی و درگیری‌های بزرگ و بی‌شمار تغییرات زیادی در شغل سربازی نسبت به دوران باستان به وجود آورده‌اند. امپراتوری‌های زیادی آمده و رفته‌اند؛ دولت‌ها رشد یافته و انحطاط یافته‌اند؛ تغییرات اجتماعی هنگفتی رخ داده‌اند و نیروهای نظامی همچنان بر روابط بین‌الملل تسلط دارند. نقش نظام در دنیای کنونی مانند دیگر دوره‌های تاریخی، نقشی مرکزی

 

شبه‌نظامیان دولت اسلامی (داعش) کنترل یکی از پایگاه‌های مهم هوایی ارتش سوریه در استان رقه در شمال این کشور را به دست گرفتند.

پایگاه هوایی 'طبقه' در ۴۵ کیلومتری شهر رقه، پایگاه اصلی داعش در سوریه، تنها پایگاه نظامی منطقه بود که ارتش سوریه هنوز کنترل آن را حفظ کرده بود.

تلویزیون دولتی سوریه خبر اشغال این پایگاه و تخلیه آن را تایید کرده، اما گفته است که نیروهای دولتی در حال بسیج مجدد برای حمله به این پایگاه هستند.

به گفته سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است، در درگیری‌ها بر سر کنترل این پایگاه ده‌ها سرباز ارتش سوریه کشته شده‌اند.

شبه نظامیان "دولت اسلامی" حملات خود برای تسخیر پایگاه هوایی طبقه را از هفته گذشته آغاز کردند.

به گزارش آسوشیتدپرس، این پایگاه هوایی با تعداد زیادی جنگنده، هلی‌کوپتر، تانک، توپخانه و مهمات از مهم‌ترین پایگاه‌های حکومت سوریه در منطقه بود.

بعد از چند تلاش ناموفق برای نفوذ به داخل پایگاه در روزهای گذشته، شبه‌نظامیان دولت اسلامی روز یکشنبه توانستند با وجود حملات هوایی ارتش این پایگاه را تسخیر کنند.

چوب حراج داعش بر نفت عراق و سوریه

گروه تروریستی داعش محموله های نفتی از میادین تحت کنترل خود در عراق و سوریه را به نصف قیمت در بازار سیاه می فروشد و از این طریق روزانه یک میلیون پوند درآمد به دست می آورد.

Flash version 10,1 or greater is required

You have no flash plugin installed

Download latest version from here

// 1 ? true : false, play: true, time: true } } }); $f(0).play(); }); // ]]> به گزارش تسنیم به نقل از آی بی تایمز،کارشناسان می گویند، قیمت فعلی نفت برنت در بازار در حدود 102 دلار (62 پوند) است، اما تروریست ها هر بشکه نفت را بین 15 (25 دلار) تا 36 (60 دلار) پوند به فروش می رسانند.

به گفته کارشناسان، به رغم بازار سیاه ایجاد شده از سوی داعش، قیمت جهانی نفت از این پدیده تاثیر نپذیرفته است، زیرا مقدار نفتی که داعش در بازار سیاه عرضه می کند ناچیز است.

لوای الخطیب، یکی از تحلیلگران مرکز دوحه موسسه بروکینگز گفت، داعش حدود 30 هزار بشکه در روز نفت قاچاق می کند، در حالی که عربستان روزانه 9 میلیون بشکه نفت تولید می نماید.

وی افزود: «منطقه بین عراق و سوریه یک بازار سیاه ایده آل برای فروش نفت است، زیرا این منطقه تحت کنترل آنهاست.»

بر اساس گزارش ها، داعش حدود 60 درصد میادین نفتی در استان های شرقی سوریه و 7 میدان نفتی و 2 پالایشگاه در عراق را در اختیار دارد.

تهدید جدی است

 

تروریست داعشی:برای بمب گذاری به انگلیس می روم

یک عضو انگلیسی داعش در گفتگوی صوتی با بی بی سی سخنان تکان دهنده ای را بر زبان آورد و انگلیس را هدف بمب گذاری های خود خواند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ خبرنگار بی بی سی به منظور بررسی طرز فکر اعضای داعش و خطر آن برای غرب ، با یک تروریست عضو داعش که در سوریه حضور دارد، گفتگوی صوتی انجام داد.

این تروریست 27 ساله پاکستانی که تابعیت انگلیسی دارد و نام خود را به علت شباهتش به یکی از اعضای کشته شده القاعده، به "اولاکی" تغییر داده و در درگیری هفته پیش زخمی شده است.

این تروریست خبر سر بریدن چند تروریست در اطراف حلب را تایید کرد و گفت ما سر چند نفر حدود سه یا چهار نفر را بریدیم که شاید بیشتر هم بودند ولی سه ، چهار نفری را که خودم می دانم سرها را مانند همیشه به مرکز شهر بردیم تا میان جاسوسان وحشت بیاندازیم و روحیه آن ها را تضعیف کنیم.

وی درباره واکنش احتمالی امریکا به کشته شدن جیمز فولی به خبرنگار بی بی سی گفت سربازانتان را بیاورید ، سربازان امریکایی تان ، سربازان انگلیسی تان را ؛ ما همه شان را به جهنم می فرستیم، اگر سربازان امریکایی پا در خاک ما نگذارند ما به امریکا می رویم تا سربازانتان را سلاخی کنیم همان گونه که شما خواهرها و برادران ما را سلاخی کردید.

2                          2 

 

دولت عراق می‌گوید نیروهای ارتش حمله شبه‌نظامیان دولت اسلامی به بزرگ‌ترین پالایشگاه نفت این کشور در بیجی را دفع کردند.

به گفته ارتش عراق چند شبه‌نظامی گروه "دولت اسلامی" (داعش) هم در این عملیات کشته شده‌اند.

نظامیان و شاهدان عینی به خبرگزاری فرانسه گفته‌اند که نیروی هوایی از عملیات زمینی ارتش پشتیبانی می‌کرد.

به گزارش این خبرگزاری، نیروهای دولت اسلامی عصر شنبه از سه جهت به پالایشگاه حمله کردند.

عملیات ارتش برای دفاع از پالایشگاه نفت بیجی تا امروز یکشنبه ۲۴ اوت ادامه داشته است.

پالایشگاه بیجی در شمال عراق در چند ماه گذشته بار‌ها محل نزاع شبه‌نظامیان دولت اسلامی و نیروهای ارتش عراق بوده است.

این پالایشگاه زمانی ۵۰ درصد نفت مورد نیاز عراق را تامین می‌کرد.

بیجی در شمال تکریت و جنوب غربی شهر کرکوک قرار داد.

شهر کرکوک روز گذشته، شنبه ۲۳ اوت، شاهد چند بمبگذاری هم‌زمان بود که دست‌کم ۱۸ کشته بر جای گذاشت. کلیک بیشتر اینجا بخوانید.

گمان می‌رود نیروهای دولت اسلامی این بمبگذاری‌ها را هدایت کرده باشند.

در اربیل، پایتخت اقلیم کردستان هم بمبی منفجر شد که کم‌سابقه بود. اربیل از امن‌ترین شهرهای عراق در ماه‌های گذشته بوده است.

 

چاک هیگل، وزیر دفاع آمریکا می‌گوید تشکیلات داعش بسیار سازمان یافته است و پنتاگون برای مقابله با آن به یک برنامه طولانی مدت فکر می‌کند.

هیگل گفت: "تهدید گروه داعش یک تهدید گذرا و کوتاه مدت نیست. این تشکیلات بسیار سازمان‌یافته‌تر از یک گروه تروریستی است. آنها بسیار خوب تجهیز و حمایت می‌شوند. برای خود ایدئولوژی دارند و بسیار خردمندانه تاکتیک‌ها و راهکارهای نظامی را به کار می‌گیرند. این گروه ورای آن چیزی است که ما تاکنون دیده‌ایم. احتمالا آنها در آینده خود را دوباره ساماندهی می‌کنند و حملات جدیدی را ترتیب می‌دهند."

او بر این اساس گفت پنتاگون برای چگونگی مقابله با شبه‌نظامیان داعش، برنامه ای دراز مدت را در نظر گرفته است.

در همین حال، در بریتانیا بخش‌های امنیتی در تلاش برای شناسایی هویت مردی هستند که در ویدئو منتشر شده از سربریدن جیمز فولی، کنار او می‌ایستد و بی‌رحمانه خنجر را بر گلوی این گزارشگر آزاد آمریکایی قرار می‌دهد. این پیکارجوی سیاه‌پوش و تنومند، زبان انگلیسی را روان و با لهجه بریتانیایی صحبت می‌کند و براساس گزارش‌هایی تایید نشده، گفته می‌شود او از شهروندان لندن یا جنوب شرق انگلستان بوده است.

در آمریکا اما، خبر باج‌خواهی داعش در یک سال گذشته و ایمیلی که یک هفته پیش این گروه برای پدر و مادر جیمز فولی ارسال کرده بوده است، در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفته است.

گلوبال‌پست، وبسایت خبری کارفرمای جیمز فولی، خبرنگار مقتول آمریکایی، اعلام کرده است شبه‌نظامیان داعش برای آزادی این خبرنگار ۱۳۲ میلیون دلار باج خواسته بودند.

فیلیپ بالبونی، مدیرعامل گلوبال‌پست، گفته است که شبه‌نظامیان داعش سال میلادی گذشته برای آزادی فولی این درخواست را طرح کرده بودند.

در تحولی دیگر، والدین جیمز فولی می‌گویند داعش به آنها حدود یک هفته پیش ایمیل داده بود و از تصمیم خود برای "اعدام قریب الوقوع" پسرشان خبر داده بود.

روز پنجشنبه همچنین گزارش شد که کاخ سفید یک‌سال پیش طی عملیاتی شبانه در داخل خاک سوریه، تلاش کرده بود گروگان‌های آمریکایی را از دست داعش رها کند اما این عملیات که با مشارکت یگان‌های مختلف ارتش آمریکا انجام گرفته بود و حتی میان آنها و شبه نظامیان تبادل آتش درگرفته بود، بدون نتیجه پایان یافته بوده است چرا که نیروهای آمریکایی حین عملیات متوجه شدند گروگان‌ها دیگر در محلی که آنها مورد هدف قرار داده بودند، نبودند.

این نخستین بار است که آمریکا به انجام یک عملیات نظامی در داخل خاک سوریه پس از آغاز جنگ‌های داخلی این کشور از سال ۲۰۱۱ اشاره می‌کند.

با وجود ناکامی در این عملیات، اریک هولدر، دادستان کل آمریکا، امروز به کسانی که جیمز فولی را کشته اند هشدار داد که تحقیقات جنایی مربوط به قتل این شهروند آمریکایی رسما آغاز شده است و تا هر زمان که نیاز باشد ادامه می یابد.  هولدر گفت در این چنین مواردی آمریکا "حافظه‌ای قوی و محدوده دسترسی گسترده‌ای" دارد.

پاسخ آمریکا به داعش: ادامه حملات هوایی
همزمان با آشکار شدن جزئیات مرگ جیمز فولی و همچنین افزایش نگرانی‌ها از چگونگی تلاش کاخ‌سفید برای جلوگیری از کشته شدن یک گروگان دیگر به نام استیون ساتلاف، جنگنده های آمریکایی روز پنجشنبه هم به عملیات خود در عراق ادامه دادند. اکنون با گذشت دو هفته از آغاز حملات هوایی آمریکا علیه مواضع داعش، شمار حملات هوایی جنگنده‌های این کشور به ۹۰ مورد رسیده است.

مرکز فرماندهی عملیات آمریکا، روز پنجشنبه اعلام کرد که جت های این کشور در کنار پهپادها امروز به چهار خودرو شبه نظامیان حمله کرده اند و مواضع این گروه را در حوالی سد موصل هدف قرار داده‌اند.

از ۹۰ عملیات هوایی آمریکا در عراق طی دو هفته گذشته، ۵۷ مورد آن در حوالی سد موصل، بزرگترین سد عراق، صورت گرفته است.

سدی که اکنون پیشمرگه‌های کرد و نیروهای دولتی عراق مدعی‌اند با کمک جنگنده‌های آمریکایی از کنترل شبه‌نظامیان داعش خارج شده است.

گروهی مسلح یا ارتشی مجهز؟

وبلاگ > مسلم، متین - مقابله با سازمان داعش آنهم تنها به صورت نظامی کار ساز نخواهد بود و توسل صرف به این راه جز عمیق تر و طولانی کردن جنگ نتیجه ای به دنبال نخواهد داشت. نه الزاما به دلیل قدرت نظامی این تشکیلات ، بلکه بیشتر به این علت که سازمان مذکور از پشتوانه ای سیاسی و مذهبی در داخل و خارج عراق برخوردار است که راه مقابله با آن را بسیار مشکل کرده است.


حاكميت سياسي عراق شديدا درگير بحران جانشيني نوري مالكي، وضعيت نظامي و امنيتي اين كشور و نيز منطقه متاثر از بلاتكليفي سياسي در بغداد روز به روز نگران كننده تر، داعش يا آنچه كه خود مدعي ست "دولت اسلامي شام و عراق" نه تنها مشغول تحكيم مواضع خود، بلكه در تازه ترين تهديد كشور كويت رايك هدف معين و مشروع براي اشغال و سرنگوني دولت آل صباح معرفي كرده و عرسال لبنان را هم به آشوب كشانده است. از اين بدتر چيزي قابل تصور نيست ونشان ميدهد اهداف آنها به عراق و منطقه خليج فارس محدود نمي شود.اما در ارتباط با تحركات نظامي سازمان داعش آنچه امروز بيشتراز اهداف آنها جلب توجه ميكند وكمترمورد توجه قرار مي گيرد در پيش گرفتن نوع  عمليات ونحوه اقدامات و اهداف ميداني و نظامي ست كه عمدتا توسط ارتش هاي كلاسيك و رسمي مورد استفاده قرار ميگيرد تا نيروهاي شبه نظامي. يعني" تهديد اوليه سياسي ، انجام حمله تمام عيار نظامي ودر نهايت پاكسازي واستقرار جغرافيائي".اين مدلي كاملا كلاسيك براي ارتش هاي مدرن و منظم است.نيروي هاي با ساختار پارتيزاني كمتر ازاين روش ها واستراتژي نظامي استفاده ميكنند. دلايل آن كاملا روشن است .بديهي ترين عبارتند از:1- عدم وجود نيروي كافي.2-عدم وجود امكانات پايدار و لجستيكي براي اداره يك شهر يا مكان مشخص وسيع غير نظامي .3- به زير ضرب رفتن نيروي شبه نظامي به عنوان اهدافي در دسترس براي ارتش مقابل.از جنبه نظامي زماني كه يك گروه شبه نظامي يا ميليتسيائئ استاندارد نبرد خود را مطابق با ارتشي مجهز و رسمي تنظيم وبه كار ميگيرد و در موقعيت شهري و غير نظامي استقرارميابد، بايد نتيجه بگيريم حتما پاره اي از معادلات سياسي و ميداني تغييركرده اند و صد البته  با ید معترف بود  در ارزيابي اوليه از توان دشمن اشتباهات جدی محاسباتي صورت گرفته است. سازمان داعش اينك از اين منظر بيشتر موجب نگراني ست.
درست يا غلط،اشتباه محاسباتي يا هر چيز ديگر، تجربه تا به امروز نشان داده كوچك انگاشتن یا بي تحرك و خاصيت فرض كردن اين سازمان استقراري در عراق، كمكي به يافتن راه حلي براي برخورد ،مقابله ويا كنترل آن نكرده و اطلاق عبارت "گروه" به سازماني خطرناك اگر با اين تصور صورت گرفته و مي گيرد تا كوچك و با تاريخ مصرف معين نشان داده شود،حداقل از جنبه  نظامي تصوري بسيار اشتباه و مخاطره آميز است.اين سازمان خطرناك (وموارد مشابه)تنها براي نبرد به ميدان نمي آيند بلكه هدف اصلي آنها استقرار سياسي با تكيه بر استاندردهاي حاكميتي وتبديل خود به عادت منطقه اي ست كه شروط اوليه آن ايجاد فضاي مناسب سياسي ودوم داشتن ارتشي مجهزوثروتمند است. مجهز براي عمليات و ثروتمند براي تهيه تجهيزات و جذب نيرو.من اين نكته را در مطالب قبلي هم ياد آور شده بودم كه از شروع بحران فعلي و سقوط موصل در 6 ژوئن از جنبه موقعیت و موضع سياسي ، نحوه برخور دولت اقلیم کرد ،تركيه،مواضع قطر و عربستان و از همه مهمتر نحوه مقابله دولت مركزي بغداد با بحران داخلی و مواضع بارزاني ، بسيار عجيب و غير قابل ارزيابي ست.آيا بارزاني فكر مي كرد با آزاد گذاشتن عوامل داعش و تضعيف دولت عراق به هدف نهايي اعلام استقلال كردستان دست خواهد يافت؟آيا دولت هاي تركيه و قطر و عربستان تصور ميكردند دولت مالكي را با بحران روبرو و وادار به كناره گيري خواهند كرد؟يا شايد مالكي تصور ميكرد با بهره گيري از بحران وترساندن نيرو هاي سياسي قادر خواهد بود اولا دولت سوم خود را تشكيل دهد،ثانيا با اعلام حالت فوق العاده نه تنها داعش، بلكه مخالفان را از صحنه سياسي بيرون خواهد انداخت؟( اتهامي كه مخالفان خصوصا هوشيار زيباري متوجه مالكي كرده اند).مي تواند تک نک یا همه اين موارد باشد، شايد هم نه!نميدانم!پاسخ به اين سوالات مستلزم گذشت زمان است.
به هرحال تصور ميكنم مشكل اصلي در عدم توانائي كنترل سازمان  داعش ،به 2 عامل مهم باز ميگردد .اول، محاسبات به شدت اشتباه از ساختار حرفه اي و توانائي نظامي و امكاناتي اين سازمان. دوم به محاسبه پر اشتباه ديگر از توانائي سياسي و مذهبي اين نيرو براي باز سازي خود. محاسبات اشتباهي كه از همان ابتدا موجب شد نه دولت مركزي عراق و نه همسايگان اين كشور منجمله ايران به اهميت خطر تازه متولد شده پي نبرند يا حداقل خطر را آنگونه كه واقعا بود نديدند. برنامه ريزي ها و اهداف نظامي داعش نشان ميدهد ساختارنظامي و امنيتي آن کاملا متفاوت و از الگوي هاي مرسوم حاکم بر سازمان هاي چريكي تبعيت نميكند.نيروي چريكي و ميليتسيائي تحت هيچ شرايطي خود را اسير،محدود و گرفتار موقعيت نبرد براي تسخير شهر ويا مراكز غير نظامي نميكند مگرآنكه از قبل محاسبات سياسي و جمعيتي مكان هدف را براي استقرار دائمي انجام داده باشد. استقرار، ويژگي يك ارتش رسمي ست تا يك گروه شبه نظامی .پس بايد يك جاي تحليل هاي اوليه وقبلي اشتباه بوده باشد كه براي مقابله آينده، لازم است اين محل آسيب را شناسائي و اشتباه رفع شود. شايد چندان خوشايند نباشد اما آنچه مسلم به نظر مي رسد و به آن معتقدم آنستكه مقابله با اين سازمان خطرناك يا دولت خود خوانده اسلامي تنها به صورت نظامي كار ساز نخواهد بود و توسل صرف به اين راه جز عميق تر،طولاني تر و فرسايش كردن جنگ نتيجه اي به دنبال نخواهد داشت.به مانند 2 ماه گذشته. نه الزاما به دليل قدرت نظامي اين تشكيلات ، بلكه بيشتر به اين علت كه سازمان مذكور از پشتوانه اي سياسي و مذهبي در داخل و خارج عراق برخوردار است كه راه مقابله با آن را بسيار مشكل كرده است.يافتن راه حلي جامع ،فراگير و توافقي منطقه اي و بين المللي براي مقابله با داعش حداقل براي تهران امري فوري و ضروريست. پيش از آنكه اين سازمان  رسما به عنوان يك نيروي سياسي و استقراري به بخشي از عادت منطقه تبديل شود.

 تاريخ : دوشنبه سوم شهریور 1393 | 7:39 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |

دست عطوفت

صفحات زندگی من

زندگی من از نخستین بامداد تولدم تا امروز در چها ر صفحه بار محتوا ی داشته است .

1-دو ران عطوفت

2- دورا ن جنا یت

3- دو ران کار مثبت

4- دو ران حما قت

تا زما نیکه دست نوا زش مادر  بر کتف و سرم اهتزاز داشته دورا ن عطوفت و لطف زندگی بو ده است .

اما هر گا هی که پند و پیا م ما در و آموز گار واقعی را کم گرفته ام دورا ن گرایش به سوی جنا یت بوده است.

هر گا هی که بر پند و پیا م ماد رو آموز گار واقعی مکث کرد ه و آنرا جد ی گرفته ام

دورا ن کا رمثبت و دست یا بی به هداف مثبت بود ه است .

و دوران حما قت مصا دف با هنگا می بوده است که، بدون تعر یف و شناخت از هدفی در گمراهی نا شیأ نه فکر و پا ی خود را بیهو ده برا ی کسب هیچ هدفی فرسو ده کرده ام.تاريخ : چهارشنبه بیست و دوم مرداد 1393 | 10:22 | نویسنده : سیرو س احمد بد خشا نی |
        مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.